Year 2018, Volume , Issue , Pages 53 - 61 2018-12-31

Soil Microbial Activity Alteration with Respect to Combined Application of Olive Mill Wastewater, Heat Treated Vermicompost and Cattle Manure
Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi

Berna KENDİRLİ [1] , Asuman CEYLAN [2]

27 65

Olive mill wastewater (OMWW) is threatening soil microbial community due to its long-chain fatty acids and phenolic compound ingredients. The purpose of this study was to determine the effects of OMWW in presence of heat-treated (70 °C, 1 hour) and untreated vermicompost (VM) or cattle manure (CM) on some microbial activities in the soil. The pot experiment was carried out, where the treatments were 1% VM or 1% CM along with 500 liter ha-1 OMWW. CO2 production, dehydrogenase enzyme activity (DHA) and microbial biomass carbon (MBC) contents were determined as a soil microbial activity indicator of soil on the days of 1st, 15th and 30th of the experiment.

Results revealed that OMWW stimulated soil microbial activity which the higher values are determined in CO2 production, DHA activity and MBC amount on OMWW applied pots. CO2 values in heat treated VM applied soils were found to be lower than untreated VM; however, these finding is not supported by DHA and MBC results. Determined mean CO2 values were 300 and 363 μg CO2-C g soil day-1 in heat treated VM and untreated VM variants, respectively. According to mean CO2 formation results that obtained from CM, heat treatment is stimulated CO2 production contrarily the Olive mill wastewater (OMWW) is threatening soil microbial community due to its long-chain fatty acids and phenolic compound ingredients. The purpose of this study was to determine the effects of OMWW in presence of heat-treated (70 °C, 1 hour) and untreated vermicompost (VM) or cattle manure (CM) on some microbial activities in the soil. The pot experiment was carried out, where the treatments were 1% VM or 1% CM along with 500 liter ha-1 OMWW. CO2 production, dehydrogenase enzyme activity (DHA) and microbial biomass carbon (MBC) contents were determined as a soil microbial activity indicator of soil on the days of 1st, 15th and 30th of the experiment.

Zeytin karasuyu atığı (KS) içerdiği yağ asitleri ve fenolik bileşikleri nedeniyle toprak mikrobiyal aktivitesini tehdit etmektedir. Bu çalışmanın amacı, zeytin karasuyu ile birlikte uygulanan, ısıl işlem (70 oC/sa) görmüş ve görmemiş solucan gübresi (SG) ile çiftlik gübresinin (AG), bazı toprak mikrobiyal aktivitelerine etkilerini belirlemektir. İnkübatörde saksı denemesi olarak düzenlenen bu çalışmada, topraklara, %1 SG ve %1 AG ile birlikte 500 l/ha KS uygulanmıştır. İnkübasyon süresinin 1., 15. ve 30. günlerinde saksılardan alınan toprak örneklerinde, mikrobiyal aktiviteleri belirlemek amacıyla, CO2 üretimi, dehidrogenaz enzim aktivitesi (DHA) ve mikrobiyal biyomas karbon (MBC) içerikleri belirlenmiştir.

Araştırma sonuçlarına gore, KS uygulamalarının, toprak mikrobiyal aktiviteleriniden CO2 üretimi, DHA’ni ve MBC içeriklerini önemli derecede etkilediği belirlenmiştir. CO2 değerleri ısıl işlem uygulanmış SG topraklarında, ısıl işlem uygulanmamışlara gore daha düşük bulunmuştur bununla beraber benzer etkiler DHA ve MBC sonuçlarında görülmemiştir. Genel ortalama sonuçlarına gore CO2 değerleri ısıl işlem görmüş ve görmemiş SG uygulamalarında sırasıyla 300 ile 363 µg CO2-C olarak bulunmuştur, AG uygulamalarına ait CO2 ortama sonuçlarının, ısıl işlemden etkilenmeleri, SG sonuçlarının tersi yönde gerçekleşmiştir. Genel ortalama sonuçlarına gore, ısıl işlem uygulanmış ve uygulanmamış AG topraklarına ait CO2 değerleri sırasıyla 356 ve 310 µg CO2-C g-1 toprak. gün-1 olarak belirlenmiştir. DHA ortalama sonuçları ısıl işlem uygulanmış ve uygulanmamış SG ve AG için sırasıyla, 5.00, 4.28, 4.44 ve 4.22 TPF g-1 kuru toprak. gün-1 olarak belirlenmiştir. MBC sonuçları aynı uygulamalara gore sırasıyla, 265, 206, 266 ve 367 µg MBC g-1 toprak olarak bulunmuştur. Bu araştırmanın genel ortalama sonuçlarına gore, en yüksek CO2, DHA ve MBC sonuçları sırasıyla, 1., 30. Ve 15. günlerde belirlenmiştir.

 • Akın, S. 2005. Biyokütle olarak pirinanın enerji üretiminde kullanılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Balıkesir.
 • Anonim, 2013. Türkiye İstatistik Kurumu, 2013. Web Sitesi: http:// www.tüik,gov.tr, Erişim Tarihi: 09.10.2017
 • Anonim, 2015. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi Projesi, Nihai Rapor.
 • Anonim, 2017a. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Web Sitesi: https://www.mgm.gov.tr/ veridegerlendirme /il-ve-ilceler-istatistik.aspx. Erişim Tarihi: 10.10.2017
 • Anonim, 2017b. Güncel Yakıt Fiyatlarının Karşılaştırma Tablosu. Web Sitesi: http://www.gogreen.com.tr/tr/87/Yakit_Maliyet_Tablosu Erişim Tarihi: 12.10.2017
 • Anonim, 2017c. Web Sitesi: http://dogusprina.com. Erişim Tarihi: 21.11.2017
 • Anonymous, 2015. Faostat Gateway. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 • Görel, Ö., Doymaz, İ. ve Akgün, N.A 2004. Zeytinyağı Fabrikası Atıklarının Enerji Amaçlı Kullanımı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul.
 • Kendirli, B. 2015. Sera ısıtma gereksiniminin tahmininde farklı yaklaşımların incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(2), 125-134.
 • Kendirli, B. ve Çakmak, B. 2010. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sera ısıtmasında kullanımı. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 2(1), 95.
 • Olgun, M., B. Kendirli, M. Y. Çelik, 1997. Yalova İlinde Farklı Özelliklerdeki Seralar İçin Isıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (3) s:1-7, Ankara.
 • Öcal, A. 2005. Zeytinyağı atık suyu ve pirinanın bitki yetiştirilmesinde kullanım olanaklarının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Öneş, A. 1999. Sera Planlama ve Projeleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:1090 Ankara.
 • Sevgican, A., Tüzel, Y., Gül, A. ve Eltez, R.Z. 2000. Türkiye’de Örtüaltı Yetiştiriciliği. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, Cilt II (679-707), Ankara. Yağcıoğlu, A. 2005. Sera Mekanizasyonu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:562, İzmir.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: Berna KENDİRLİ (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Asuman CEYLAN
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { sduzfd466292, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {53 - 61}, doi = {}, title = {Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi}, key = {cite}, author = {KENDİRLİ, Berna and CEYLAN, Asuman} }
APA KENDİRLİ, B , CEYLAN, A . (2018). Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (), 53-61. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/466292
MLA KENDİRLİ, B , CEYLAN, A . "Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 53-61 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/466292>
Chicago KENDİRLİ, B , CEYLAN, A . "Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 53-61
RIS TY - JOUR T1 - Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi AU - Berna KENDİRLİ , Asuman CEYLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 61 VL - IS - SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi %A Berna KENDİRLİ , Asuman CEYLAN %T Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi %D 2018 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V %N %R %U
ISNAD KENDİRLİ, Berna , CEYLAN, Asuman . "Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi / (December 2019): 53-61.