Year 2018, Volume , Issue 40, Pages 45 - 60 2018-12-24

The Ertugrul Frigate Disaster in the Literary Works of Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan and Üç Bahriyelinin Sevgilileri
Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri Adlı Eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası

Emine Sicim Kaplan [1]

21 74

History knowledge of today's modern society is mostly composed of literary works such as novels, stories and visual areas such as television, cinema, etc. If we consider that the fiction elements are prioritized in these areas, any misinformation conveyed will create mistakes and prejudices in the memory of the community. In this study, the reflection of Ertugrul Frigate disaster on two literary works written at different times and different languages has been examined. The author of the first novel is Omer Ertur and his book was published in Japanese, English and Turkish languages. Therefore, this novel is very important for the image of the Turkish in Japan and Europe. Ertur has given every detail about Ertugrul Frigate disaster in true faith and examined the events in all its dimensions as a historical research book although there is a fiction based on facts in his novel. The author of the other novel is Burhan Arif Ongun. His book is the first novel written about Ertugrul Frigate disaster and when considered from this point of view, it is very important. However, Ongun has not told much about Ertugrul Frigate disaster and created a fantasy world independent from the main cause. The work has the characteristics of a romance novel rather than a historical novel. 

Günümüz modern toplumu, tarih bilgisini çoğunlukla roman, hikâye vb. edebî eserlerden ve televizyon, sinema vb. görsel alanlardan oluşturmaktadır. Bu alanlarda kurgu unsurunun ön planda olduğunu göz önünde bulundurursak, aktarılan her hatalı bilgi, toplumun belleğinde yanlışlar ve önyargılar oluşturacaktır. Bu çalışmada, Ertuğrul Firkateyni faciası olayının, farklı zamanda ve farklı dilde yazılan iki edebî esere yansıması incelenmiştir. İlk romanın yazarı Ömer Ertur’un kitabı Japonca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç dilde yayımlanmıştır. Bu yüzden Japonya ve Avrupa’da oluşacak Türk imajı açısından oldukça önem taşımaktadır. Ertur romanında, gerçeğe dayalı bir kurgu olmasına rağmen Ertuğrul Fırkatyeni faciası ile ilgili her ayrıntıyı tarihi gerçekçiliğe sadık kalarak vermiş, olayları tarihi bir araştırma kitabı niteliğinde bütün boyutları ile ele almıştır. Diğer romanın yazarı Burhan Arif Ongun’un eseri, Ertuğrul Fırkateyni faciası üzerine yazılan ilk romandır ve bu yüzden oldukça önemlidir. Ancak Ongun romanında, Ertuğrul Fırkateyni faciası olayını ayrıntısı ile anlatmak yerine konuyla alakası olmayan hayali bir dünya yaratmıştır. Eser, tarihi romandan ziyade aşk romanı niteliği taşımaktadır.

 • Adıvar, Halide Edip (2010). Mor Salkımlı Ev. İstanbul: Can Sanat Yay.
 • Arık, Umut (1991). A century of Turkish – Japanese Relations. Tokyo: The Japan – Turkey Friendship Centenary Program Committee.
 • Dündar, A. Merthan (2015). “Muhayyel Tarihe İtiraz: Ertuğrul Faciası, Yamada Torajiro ve Abdülhalim Noda Shotaro Üzerine”. Doğu Asya’nın Politik Ekonomisi. ed. K. Ali Akkemik. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. 362-372.
 • Eraslan, Cezmi (1995). II. Abdülhamid Ve İslam Birliği. İstanbul: Ötüken Yay.
 • Erdemir, Ali Volkan (2011). “A Realistic Approach to the Achievements of Torajiro Yamada and His Relationship with Turkey”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (1): 217-227.
 • Erdemir, Ali Volkan (2014). Japonya’da Türk İmgesinin Oluşumu (1890 – 1914). Ankara: Kurgu Kültür Merkezi Yay.
 • Erkin, H. Can (2004). Geçmişten Günümüze Japonya’dan Türkiye’ye Bakışlar. Ankara: Vadi Yay.
 • Eronat Yücel, Canan (1995). Ertuğrul Süvarisi Ali Bey’den Ayşe Hanım’a Mektuplar. İstanbul: İş Bankası Kültür Yay.
 • Ertur, Ömer (2015). Toruko Gunkan Erutu-rurugō no Kainan. çev. Yamamoto, Masao-Uetsuki, Keiichiro vd. Tokyo: Sairyusha.
 • Ertur, Ömer (2018). Abdülhamid’in Rüyası Ertuğrul. İstanbul: Profil Kitap.
 • Esenbel, Selçuk (2003). “Japanese Perspectives of the Ottoman World”. The Rising Sun and the Turkish Crescent. ed. Selçuk Esenbel. İstanbul: Boğzaiçi University Press. 7-42.
 • Hall, John Whitney (1983). Japan From Prehistory Times to Modern Times. Tokyo: Charles E. Tuttle Company.
 • Horikawa, Tōru (2007). “Erutūruru go Sōnankyūjokatsudō ni taisuru Osuman Teikoku no Kanshajo”. Bulletin of the Kyoto University of Foreign Studies (70): 71-83.
 • İrtem, Süleyman Kani (2005). Ertuğrul Faciası Boğazlar Meselesi. İstanbul: Temel Yay.
 • Komatsu, Kaori (1992). Ertuğrul Faciası Bir Dostluğun Doğuşu. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Komatsu, Kaori (2004). Osuman Teikoku no Kindai to Kaigun. Tokyo: Sekaishi Ribretto.
 • Lee, Hee Soo (1988). İslam ve Türk Kültürünün Uzak Doğu’ya Yayılması. Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yay.
 • Lee, Hee Soo (1989). Osmanlı Japon Münasebetleri ve Japonya’da İslamiyet. Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yay.
 • Matsutani, Hiranao (2009). Japonya’nın Dış Politikası ve Türkiye. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yay.
 • Misawa, Nobuo (2005). “Meijijiki niokeru Nihon no Kōteki iryō seido to Erutu-ruru go: Meiji 23nen no Koreraka niokeru Gaikokujin kansen Taiō Jirei”. Nihon chūtō gakkai nenpō 43(2): 149-171.
 • Misawa, Nobuo (2006). “Meiji 23nen (1890) Erutururugo Jiken”. Protection against Disasters (34): 16-17.
 • Mütercimler, Erol (2010). Ertuğrul Faciası 21. Yüzyıla Doğru Türkiye-Japonya İlişkisi. İstanbul: Alfa Yay.
 • Nagaba, Hiroshi (1996). “Yamada Torajiro no Kiseki - Nihon – Toruko Kankeishi no Sokumen”. The Journal of Sophia Asian Studies (14): 41-60.
 • Nish, Ian (1998). The Iwakura Mission in America And Europe A New Assessment. Londra: Routledge.
 • Nutki, Süleyman (1911). Ertuğrul Firkateyni Faciası. İstanbul: Matbaa-i Bahriye.
 • Ongun, Burhan Arif (1974). Üç Bahriyelinin Sevgilileri. İstanbul: Kutulmuş Matbaası.
 • Öke, Mim Kemal-Mütercimler, Erol (1991). Ertuğrul Firkateyni Faciası ve Türk-Japon İlişkisinin Başlangıcı. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
 • Öndeş, Osman (1998). Ertuğrul Firkateyni Faciası. İstanbul: Aksoy Yayıncılık.
 • Reischauer, O. Edwin (1981). Japan the Story of a Nation. İngiltere: Harvard University.
 • Sakai, Kazuomi (2013). Hajimete Manabu Nihon Gaikōshi. Tokyo: Showato.
 • Sansom, G.B. (1984). The Western World and Japan. Tokyo: Charles E. Tuttle Company.
 • Sertoğlu, Midhat (2011). Mufassal Osmanlı Tarihi Resimli Haritalı. C.VI. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.
 • Shiraiwa, Kazuhiko (2003).“The Japanese Image of Turks in Meiji Era 1868 - 1912”. The Rising Sun and the Turkish Crescent. ed. Selçuk Esenbel. İstanbul: Boğaziçi University Press. 49-86.
 • Sicim, Emine (2013). Türkiye’deki Japon Algısına Bir Kaynak Olarak Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Ertuğrul Firkateyni Faciası. Yüksek Lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Sims, Richard (2001). Japanese Political History since the Meiji Renovation 1868 – 2000. Londra: Palgrave.
 • Şahin, Şayan Ulusan (2001). Türk – Japon İlişkileri (1876 – 1908). Ankara: Kültür Bakanlığı Eserleri.
 • Şahin, Şayan Uusan (2004). “Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya Yolculuğuna Dair Bir Belge”. Tarih İncelemeleri Dergisi XIX (1): 93-100.
 • Şakir, Ziya (1994). Sultan Abdülhamid ve Mikado. İstanbul: Boğaziçi Yayınevi.
 • Takahashi, Tadahisa (1982). “Türk-Japon Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1876-1945)”. Türk Dünyası Araştırmaları (18): 124-148.
 • Yanagida, Izumi (1989). Fukuchi Ōichi. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Emine Sicim Kaplan

Bibtex @research article { sefad515028, journal = {Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-908X}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {45 - 60}, doi = {10.21497/sefad.515028}, title = {Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri Adlı Eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası}, key = {cite}, author = {Sicim Kaplan, Emine} }
APA Sicim Kaplan, E . (2018). Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri Adlı Eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (40), 45-60. DOI: 10.21497/sefad.515028
MLA Sicim Kaplan, E . "Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri Adlı Eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 45-60 <http://dergipark.org.tr/sefad/issue/42599/515028>
Chicago Sicim Kaplan, E . "Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri Adlı Eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 45-60
RIS TY - JOUR T1 - Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri Adlı Eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası AU - Emine Sicim Kaplan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21497/sefad.515028 DO - 10.21497/sefad.515028 T2 - Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 60 VL - IS - 40 SN - -2458-908X M3 - doi: 10.21497/sefad.515028 UR - https://doi.org/10.21497/sefad.515028 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk University Journal of Faculty of Letters Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri Adlı Eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası %A Emine Sicim Kaplan %T Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri Adlı Eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası %D 2018 %J Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2458-908X %V %N 40 %R doi: 10.21497/sefad.515028 %U 10.21497/sefad.515028
ISNAD Sicim Kaplan, Emine . "Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri Adlı Eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 40 (December 2018): 45-60. https://doi.org/10.21497/sefad.515028