e-ISSN: 2458-908X
Başlangıç: 1981
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi [SEFAD] Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. SEFAD dilbilimi, edebiyat, tarih, sanat tarihi, felsefe, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji gibi sosyal ve beşeri bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer vermektedir.  SEFAD; Acar Index, Arastirmax, Cosmos Impact Factor, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, ESCI (Web of Science), ESJI, İSAM, MLA, ResearchBib, Root Indexing, SIS, SOBIAD, TEİ, TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN tarafından indekslenmektedir.

SEFAD'a Türkçe ve İngilizce dilinde makaleler kabul edilmektedir.2022 - Sayı: 47

Araştırma Makalesi

10. Deniz Müzesi Komutanlığı’ndaki Mezar Taşları

Araştırma Makalesi

11. Karamanoğlu Medreselerinde Taç Kapı Yan Nişleri

Araştırma Makalesi

15. Pythagorasçı Öğretide Din ve Bilim

Araştırma Makalesi

18. Fütûhât-ı Feriduniyye’nin Kaynak Değeri Üzerine Bir İnceleme

Kitap İncelemesi

19. The Courage to be Disliked

Kitap İncelemesi

20. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi belirtilen bu adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.