e-ISSN: 2458-908X
Başlangıç: 1981
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi [SEFAD] Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. SEFAD dilbilimi, edebiyat, tarih, sanat tarihi, felsefe, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji gibi sosyal ve beşeri bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer vermektedir.  SEFAD; Acar Index, Arastirmax, Cosmos Impact Factor, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, ESCI (Web of Science), ESJI, İSAM, MLA, ResearchBib, Root Indexing, SIS, SOBIAD, TEİ, TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN tarafından indekslenmektedir.

SEFAD'a Türkçe ve İngilizce dilinde makaleler kabul edilmektedir.

Önemli: Dergimiz şablonuna ve APA 6 referans formatına uymayan, ek belgelerinde eksikler olan makale, değerlendirmeye alınmadan yazara iade edilmektedir. 

2023 - Sayı: 49

Araştırma Makalesi

3. The Mainstreaming of Environmental Criticism: Theory and Nature

Araştırma Makalesi

8. Kanunî’nin Şiir ve Şair Sevmeyen Paşaları: Rüstem Paşa ve Ayas Paşa

Araştırma Makalesi

10. Musaca Nekropolü Kazıları Cam Buluntuları

Araştırma Makalesi

12. Hobbes Felsefesinde Özgürlük Üzerine Beş Önerme

Araştırma Makalesi

13. Sakinlerin Gözünden Huzurevi Yaşamını Anlamak

Araştırma Makalesi

14. Mübadelenin Gücü: Kojin Karatani’de Kapitalizm ve Karşı Hareketler

Araştırma Makalesi

15. İhtiras ve Servetin Gölgesinde Bir Sultan: Fatma Sultan

Araştırma Makalesi

16. Azm-zâde İsmail Paşa’nın Azli ve Mallarının Müsaderesi

Araştırma Makalesi

18. Balkan Paktı Süreci’nde II. Balkan Konferansı ve Yankıları

Kitap İncelemesi

19. Risky is the New Safe

Kitap İncelemesi

20. Statü Endişesi

Derleme

Çağdaş Sanatta Salt Sanat Nesnesi Olarak Yves Klein Antropometrileri

Araştırma Makalesi

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BAKIMINDAN İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TOPLUMU

Selcuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2024 sayıları için makale kabülüne Dergipark üzerinden 15 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başlayacaktır.