Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2458-908X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad


ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi [SEFAD] Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. SEFAD dilbilimi, edebiyat, tarih, sanat tarihi, eğitim, felsefe, sosyoloji, psikoloji, iktisat, arkeoloji gibi sosyal ve beşeri bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer vermektedir.  SEFAD; Acar Index, Arastirmax, Cosmos Impact Factor, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, ESCI (Web of Science), ESJI, İSAM, MLA, ResearchBib, Root Indexing, SIS, SOBIAD, TEİ, TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN tarafından indekslenmektedir.

SEFAD'a Türkçe ve İngilizce dilinde makaleler kabul edilmektedir.Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2458-908X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad
Kapak Resmi


ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi [SEFAD] Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. SEFAD dilbilimi, edebiyat, tarih, sanat tarihi, eğitim, felsefe, sosyoloji, psikoloji, iktisat, arkeoloji gibi sosyal ve beşeri bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer vermektedir.  SEFAD; Acar Index, Arastirmax, Cosmos Impact Factor, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, ESCI (Web of Science), ESJI, İSAM, MLA, ResearchBib, Root Indexing, SIS, SOBIAD, TEİ, TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN tarafından indekslenmektedir.

SEFAD'a Türkçe ve İngilizce dilinde makaleler kabul edilmektedir.Sayı 44 - 26 Ara 2020
 1. Çağdaş Türk Gezgin Yazarlarına Göre Mesafenin Mekânı Dönüştürmesi
  Sayfalar 1 - 14
  Abdulfettah İMAMOĞLU
 2. Mısır Baharı Sonrası Ülkenin Siyasî ve Politik Hareketliliğinin Kurgusal İzdüşümü: Bâbu’l-Hurûc ve İzzeddîn Şükrî Feşîr
  Sayfalar 15 - 36
  Asiye ÇELENLİOĞLU
 3. مقایسھ زیبایی شناسی در غزل ھای سعدی و حافظ با تکیھ بر گل و بلب ل
  Sayfalar 37 - 54
  Gamze Gizem AVCIOĞLU
 4. George Chapman’s Caesar and Pompey and Cato as the Mediator
  Sayfalar 55 - 70
  Hediye ÖZKAN
 5. 19. Yüzyıl Divan Şairi Hilmî Kıbrısî Efendi’nin Şiirlerinde Tasavvuf İzleri
  Sayfalar 71 - 84
  İkbal ÖKSÜZOĞLU, Ghadir GOLKARİAN
 6. Türk ve Rus Edebiyatında Süslü Nesir
  Sayfalar 85 - 102
  Kevser TETİK, Gönül YÜKSEL
 7. Azerbaycan Türkçesinin Bir Diyalektiyle Yazılmış Luka İncili Üzerine
  Sayfalar 103 - 118
  Mehdi REZAEİ
 8. Borders Unbound: Cultural and Political Borders in Lawrence Osborne’s Beautiful Animals
  Sayfalar 119 - 130
  Mehmet Ali ÇELİKEL
 9. Mustafa Eyyûbîzâde (Ejubović) el-Mostarî’nin Eserlerinin İncelenmesi ve Arap Dili ve Belagatına Dair Üç Risalesinin Tahkiki
  Sayfalar 131 - 160
  Mesut KÖKSOY
 10. Latîfî Tezkiresini Derkenardan Okumak: Tezkirenin Râşid Efendi Nüshasındaki Notlar Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 161 - 180
  Oğuzhan ŞAHİN
 11. Abdurrahman Munîf’in “Sibâku’l-Mesâfâti’t-Tavîle” Adlı Romanında Doğu Kültüründen İzler
  Sayfalar 181 - 212
  Rıfat IŞIK, Mehmet Beşir BULUT
 12. Mecmûa-i İlâhiyât'ın MESTAP'a Göre Muhteva Tablosu
  Sayfalar 213 - 250
  Sevgi LİMON
 13. Söylemsel Psikoloji ve Zihinsel Üslup: Öykü Çözümlemesi
  Sayfalar 251 - 262
  H. Sezgi SARAÇ DURGUN
 14. Challenging Class Barriers in Jane Austen’s Mansfield Park
  Sayfalar 263 - 274
  Yalçın ERDEN
 15. II. Abdülhamit Dönemine Ait İki Farklı Japon Alfabesi ve Türkçe Transliterasyonlarındaki Sorunlar Üzerine
  Sayfalar 275 - 294
  Zeynep GENÇER BALOĞLU
 16. 5. ve 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları
  Sayfalar 295 - 308
  Derya YILDIZ, Dilek CERAN
 17. Yabancı Dil Öğretiminde İthal ve Yerel Ders Kitaplarının Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 309 - 328
  Doğu ATAŞ
 18. Dünya Klasiklerini Blog Tasarımı Yoluyla Okuma Deneyimi -Bir Uygulama Çalışması-
  Sayfalar 329 - 354
  Funda ERDOĞDU, Ayşe Derya ESKİMEN
 19. İlkokul Öğrencilerinin Müzik Türü Tercihleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 355 - 378
  Halil TAŞ
 20. Türk ve Dünya Edebiyatından Eserlerin Doğal Dil İşlemeyle İncelenmesi
  Sayfalar 379 - 404
  Mehmet Fatih KARACA, Şafak BAYIR
 21. Yazıtlar Işığında Isaurıa Yerleşimi Astra’nın (Temaşalık) Politik ve Sosyo-Kültürel Durumu
  Sayfalar 405 - 422
  Mehmet KURT, Esra ATCI
 22. Ulusaşırı Göç ve Toplumsal Uyumda Din Eğitiminin Rolü: Erzincan Üzümlü’deki Ahıska Türkleri Örneği
  Sayfalar 423 - 444
  Ahmet KOYUNCU, Rukiye ŞİMŞEK
 23. Covid-19, Religion et droits fondamentaux
  Sayfalar 445 - 460
  Müşerref YARDIM
 24. Çocukluk Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Temelleri
  Sayfalar 461 - 486
  Türkan ERDOĞAN, Bilge VAKIF
 25. Keşifler Çağında Avusturya Kraliyet Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Zoolog Franz Steindachner ve Osmanlı Topraklarındaki Araştırmaları
  Sayfalar 487 - 508
  Meltem Begüm SAATÇI ATA
 26. Veba ile Başlayan Değişim: Kara Ölüm’den Sonra Büyük Britanya’da Değişen Gündelik Yaşam
  Sayfalar 509 - 526
  Tolgahan KARAİMAMOĞLU, Tarık Tolga GÜMÜŞ
 27. Hellen ve Roma Dünyasında Patronus-Cliens İlişkisi
  Sayfalar 527 - 546
  Ümran Ozan KARAHAN
 28. Arap Şiirinin Gölgesinde Serinleyen Bir Fars Şairi: Minûçihrî-yi Damgânî
  Sayfalar 547 - 554
  Erdem SEVİMLİ
 29. Yitirilmiş Bütünlüğün İkamesi İçin Bir Öneri: Roman ve Halk
  Sayfalar 555 - 560
  Mustafa KARADENİZ
 30. Asur: İmparatorluk Misyonu
  Sayfalar 561 - 564
  Serdar ÖZBİLEN