Year 2018, Volume , Issue 40, Pages 235 - 252 2018-12-24

Daily Life on the Alaaddin Hill (Konya) as an Urban Space
Bir Kentsel Mekân Olarak Konya Alâeddin Tepesinde Gündelik Hayat

İbrahim Nacak [1]

21 137

If we intend to discuss any urban space in the context of daily life relations we need, first of all, to introduce the relation between human, space and city at a conceptual level. Then, it is necessary to indicate the relation of the urban space in question with the city it is located in, and the habitant of that city; and later on, to describe the daily routines observed. This work aims to analyse the Alaaddin Hill in Konya through the triangle of city, actors and daily life because the Alaaddin Hill is a centrepiece in Konya’s history and in modern-day urban life. As to its significance as an urban space, it is a place located in the city centre where a dense number of citizens spend their day. The most characteristic daily patterns are gatherings in which citizens engage in activities such as walking, sport, leisure and spare time activities.

Herhangi bir kentsel mekânı gündelik hayat ilişkileri bağlamında ele almak istersek öncelikle insan, mekân ve kent ilişkisinin kavramsal düzeyde ortaya konması gerekir. Sonrasında ilgili kentsel mekânın, içinde bulunduğu kentle ve o kentin insanıyla ilişkisinin belirtilmesi; daha sonra ise gözlemlenen gündelik rutinlerin betimlenmesi gerekir. Bu makale de Konya Alâeddin Tepesi, kent, aktörler ve gündelik hayat üçgeninde tahlil edilmeye çalışılacaktır. Çünkü Alâeddin Tepesi hem Konya’nın tarihi hem de günümüz kent hayatı açısından merkezi bir konumdadır. Bir kentsel mekân olarak önemi ise kentlilerin kent merkezindeki gündelik deneyimlerinin en yoğun yaşandığı yer olmasındadır. En belirgin gündelik örüntüler; yürüyüş, spor, eğlence ve boş zaman değerlendirme amacıyla kentlilerin bir araya gelmesi şeklindeki deneyimlerdir.

 • Akın, Ufuk (2008). Kültür ve Mekân Etkileşimi: Beyoğlu Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Ü.
 • Arû, Kemal Ahmet (1998). Türk Kenti. İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yay.
 • Aslanoğlu, Rana (1998). Kent, Kimlik ve Küreselleşme. Bursa: Asa Kitabevi.
 • Aytaç, Ömer (2007). “Kent Mekânlarının Sosyo-Kültürel Coğrafyası”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2) 199-226.
 • Cerasi, Maurice M. (2001). Osmanlı Kenti/Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19. yy’larda Kent Uygarlığı ve Mimarisi. çev. Aslı Ataöv. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Deniz, Kadriye (2004). Konya’da Farklı Üç Kentsel Mekânda Kent Kimliği Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Ü.
 • Gemici, Fatma Esra (2007). Gündelik Hayatın, Mekân Pratikleri ile İlişkisinde Yeni Kamusal Alanların Yorumlanması: Alışveriş Merkezleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Ü.
 • Gökgür, Pelin (2008), Kentsel Mekânda Kamusal Alanın Yeri. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Gül, Muammer-Bayram, Atilla vd. (2003). Selçuklu’dan Günümüze Konya’nın Sosyo-Politik Yapısı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Ar-ge Yayınları No: 1.
 • Harvey, David (2003). Sosyal Adalet ve Şehir. İstanbul: Metis Yay.
 • Işık, İ. Emre (2009). “Mekân ve Toplum”. Özneler, Durumlar ve Mekânlar. ed. İ.Emre Işık-Yıldırım Şentürk. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Karatepe, Şükrü (2001). Kendini Kuran Şehir. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Kılıçbay, Mehmet Ali (2000). Şehirler ve Kentler. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Lefebvre, Henri (1998). Modern Dünyada Gündelik Hayat. İstanbul: Metis Yay.
 • Odabaşı, A. Sefa (1998). 20. Yüzyıl Başlarında Konya’nın Görünümü. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim Nacak

Bibtex @research article { sefad515337, journal = {Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-908X}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {235 - 252}, doi = {10.21497/sefad.515337}, title = {Bir Kentsel Mekân Olarak Konya Alâeddin Tepesinde Gündelik Hayat}, key = {cite}, author = {Nacak, İbrahim} }
APA Nacak, İ . (2018). Bir Kentsel Mekân Olarak Konya Alâeddin Tepesinde Gündelik Hayat. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (40), 235-252. DOI: 10.21497/sefad.515337
MLA Nacak, İ . "Bir Kentsel Mekân Olarak Konya Alâeddin Tepesinde Gündelik Hayat". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 235-252 <http://dergipark.org.tr/sefad/issue/42599/515337>
Chicago Nacak, İ . "Bir Kentsel Mekân Olarak Konya Alâeddin Tepesinde Gündelik Hayat". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 235-252
RIS TY - JOUR T1 - Bir Kentsel Mekân Olarak Konya Alâeddin Tepesinde Gündelik Hayat AU - İbrahim Nacak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21497/sefad.515337 DO - 10.21497/sefad.515337 T2 - Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 252 VL - IS - 40 SN - -2458-908X M3 - doi: 10.21497/sefad.515337 UR - https://doi.org/10.21497/sefad.515337 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk University Journal of Faculty of Letters Bir Kentsel Mekân Olarak Konya Alâeddin Tepesinde Gündelik Hayat %A İbrahim Nacak %T Bir Kentsel Mekân Olarak Konya Alâeddin Tepesinde Gündelik Hayat %D 2018 %J Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2458-908X %V %N 40 %R doi: 10.21497/sefad.515337 %U 10.21497/sefad.515337
ISNAD Nacak, İbrahim . "Bir Kentsel Mekân Olarak Konya Alâeddin Tepesinde Gündelik Hayat". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 40 (December 2018): 235-252. https://doi.org/10.21497/sefad.515337