Year 2018, Volume 3, Issue 6, Pages 91 - 114 2018-12-25

Opposing position in Lars von Trier Cinema and Cinematographic Traces of the Perpetrator in front of the Structure Dancer in the Dark Musical Example
Lars von Trier Sinemasında Muhalif Duruş ve Yapı Karşısında Failliğin Sinematografik İzleri “Dancer In The Dark” Müzikali Örneği

Gamze YILMAZ GÜNTAY [1]

54 206

The social structure includes areas that reproduce it with its components, as well as areas of opposition and resistance. The cinema, which is seen as a form of strong expression and art of creating meaning, can be used both as a top policy and a sub-policy field in the context of rebuilding current power / power relations, as well as opposing or resisting the forms of domination normalized by society with these relations. A great deal of cinematographic approaches, from the positioning of the camera, to the perspective of the character or the object it takes to the center, to the color and light filters preferred from shooting techniques, from editing modes to composition created in the frame, are produced by the director, it produces the forms of character formation, therefore the director’s attitude towards life can be characterized by the scripts. In the context of this study, the analysis of Lars von Trier’s films, his opposition to the social structure, and the dance sequences of Dancer in The Dark musical film’s have been tried to be analyzed.

Toplumsal yapı, onu bileşenleriyle yeniden üreten alanların yanında, ona muhalif, direnç alanlarını da kapsamaktadır. Güçlü bir ifade biçimi ve anlam yaratma sanatı olarak görülen sinema ise, mevcut güç/iktidar ilişkilerini yeniden üretmesinin yanı sıra, bu ilişkilerle toplum genelinde normalleştirilen tahakküm biçimlerine muhalefet etmesi ya da direniş göstermesi bağlamında, hem üst politika hem de alt politika alanı olarak kullanılabilmektedir. Kameranın konumlandırılışından, merkezine aldığı karakter ya da objeye hangi perspektiften baktığına, çekim tekniklerinden tercih edilen renk ve ışık filtrelerine, kurgu biçimlerinden çerçevede oluşturulan komposizyona kadar pek çok sinematografik yaklaşım, yönetmenin ortaya koyduğu anlamı,  karakterlerin oluş biçimlerini üretmekte, dolayısıyla yönetmenin hayata karşı duruşunu betimler nitelik kazanabilmektedir. Bu çalışma çerçevesinde Lars von Trier’in filmleriyle ortaya koyduğu failliği, toplumsal yapı karşısındaki muhalif tutumu, Dancer in The Dark müzikal filminin dans sekansları üzerinden analiz edilmeye çalışılmıştır. 

  • Andrews, Nigel (1991). Simema Geleneğinin Manyak Put Kırıcısı. Sinema Tutkusu-Lars von Trier (s. 99-102). (Çev: Selim Özgül). İstanbul: Agora Kitaplığı.Bazin, Andre. (2011). Sinema Nedir?. (Çev: İbrahim Şener). İstanbul: Doruk Yayınları. Baynes, Ken (2008). Toplumda Sanat. (Çev: Yusuf Atılgan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 3. Baskı.Belkaya, A. Gülümser. (2001). Film Çözümlemede Temel Yaklaşımlar. İstanbul: Der Yayınları.Bottomore, Tom (1991). Marksist Düşünce Sözlüğü. (Çev: Mete Tunçay). İstanbul: İletişim Yayınları.Donen, Stanley ve Kelly, Gene (Yönetmen). (1952). Singin' in the Rain (Yağmur Altında). [Film]. ABD: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).Deleuze, Gilles (1989). Cinema 2: Time Image. (Çev: Hugh Tomlinson ve Robert Galeta). Minneapolis: University of Minnesota Press. Fiske, John. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev: Süleyman İrvan). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.Foucault, Michel. (2012). İktidarın Gözü. (Çev: Işık Ergüden). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Jensen, Jorn Rossing (1998). Dogma Öldü! Yaşasın Şarkı ve Dans. J. Lumholdt içinde, Sinema Tutkusu-Lars von Trier (s. 162-165). (Çev: Selim Özgül). İstanbul: Agora Kitaplığı.Layder, Derek (2010). Sosyal Teoriye Giriş (Çev: Ümit Tatlıcan). İstanbul: Küre Yayınları.Lumholdt, Jan (2015). Sinema Tutkusu-Lars von Trier. (Çev: Selim Özgül). İstanbul: Agora Kitaplığı.Marx, Karl. ve Engels, Friedrich. (2008). Komünist Manifesto. (Çev: Mustafa Suphi ve Şefik Hüsnü). İstanbul: Aydınlık Yayınları.Michemsen, Ole (1982). Tutku, Sinemanın Can Damarıdır. J. Lumholdt içinde, Sinema Tutkusu-Lars von Trier (s. 3-12). (Çev: Selim Özgül). İstanbul: Agora Kitaplığı.Minnelli, Vincente (Yönetmen). (1953). The Band Wagon (Asrî âsiklar). [Film]. ABD: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).Minnelli, Vincente (Yönetmen). (1951). An American in Paris (Paris'te Bir Amerikalı). [Film]. ABD: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).Norðfjörð, Björn. (2013). The Post-Modern Transnational Film Musical. C. k. Mokdad içinde, The International Film Musical (s. 241-255). Edinburgh: Edinburgh University Press.Özgiden, Hatice (2010). Sıra Dışı Yönetmen: Lars von Trier. http://www.on5yirmi5.com/haber/sinema/filmler/19960/sira-disi-yonetmen-lars-von-trier.html (15.01.2018 tarihinde erişilmiştir)Öztürk, Serdar (2010). Osmanlı'da İletişimin Diyalektiği. Ankara: Phoenix Yayınevi.Öztürk, Serdar (2012). Mekan ve İktidar, Filmlerle İletişim Mekanlarının Altpolitikası. Ankara: Phoenix Yayınevi.Öztürrk, Serdar (2016). Sinefilozofi: Kurosawa'nın Düşler'inde SineFilozofik Bir Yolculuk. Ankara: Heretik Yayınları.Öztürk, Serdar (2017). Film Yapımı-Felsefe: Duyu-Motor Şeması ve Mağara Alegorisiyle Kubrick’in Otomatik Portakal Örneğinde İçkin ve Aşkın Gelenekler Arasında Titreşim Yaratmak. Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. Sayı 45. (s.243-262)Öztürk, Serdar (2018). Sinema Felsefesine Giriş, Film - Yapımı Felsefe. Ankara: Ütopya Yayınları.Scott, James C. (995). Tahakküm ve Direniş Sanatları, Gizli Senaryolar. (Çev: Alev Türker). İstanbul: Ayrıntı Yayınları Smith Gavin (2000). Karanlıkta Dans. J. Lumholdt içinde, Sinema Tutkusu-Lars von Trier (s. 181-191). (Çev: Selim Özgül). İstanbul: Agora Kitaplığı.Stevens, George (Yönetmen). (1936). Swing Time (Vals Dalgasi) [Film]. ABD: RKO Radio Pictures.Stevenson, Jack (2005). Lars von Trier. (Çev: Begüm Kovulmaz). İstanbul: Agora Kitaplığı.Sütcü, Özcan Yılmaz (2005). Gilles Deleuze'de İmge Hareketi Olarak Sinemanın Felsefesi. İstanbul: Es Yayınları.Trier, Lars von (Yönetmen). (2000). Dancer in the Dark (Karanlıkta Dans). [Film]. Danimarka: Zentropa Entertainments, Trust Film Svenska, Film i Väst.Wayne, Mike. (2005). Sinemayı Anlamak, Marksist Perspektifler. (Çev: Ertan Yılmaz). Ankara: Deki Basın Yayım.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gamze YILMAZ GÜNTAY
Country: Turkey


Bibtex @research article { sinefilozofi422167, journal = {SineFilozofi}, issn = {}, eissn = {2547-9458}, address = {Serdar ÖZTÜRK}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {91 - 114}, doi = {10.31122/sinefilozofi.422167}, title = {Lars von Trier Sinemasında Muhalif Duruş ve Yapı Karşısında Failliğin Sinematografik İzleri “Dancer In The Dark” Müzikali Örneği}, key = {cite}, author = {YILMAZ GÜNTAY, Gamze} }
APA YILMAZ GÜNTAY, G . (2018). Lars von Trier Sinemasında Muhalif Duruş ve Yapı Karşısında Failliğin Sinematografik İzleri “Dancer In The Dark” Müzikali Örneği. SineFilozofi, 3 (6), 91-114. DOI: 10.31122/sinefilozofi.422167
MLA YILMAZ GÜNTAY, G . "Lars von Trier Sinemasında Muhalif Duruş ve Yapı Karşısında Failliğin Sinematografik İzleri “Dancer In The Dark” Müzikali Örneği". SineFilozofi 3 (2018): 91-114 <http://dergipark.org.tr/sinefilozofi/issue/41556/422167>
Chicago YILMAZ GÜNTAY, G . "Lars von Trier Sinemasında Muhalif Duruş ve Yapı Karşısında Failliğin Sinematografik İzleri “Dancer In The Dark” Müzikali Örneği". SineFilozofi 3 (2018): 91-114
RIS TY - JOUR T1 - Lars von Trier Sinemasında Muhalif Duruş ve Yapı Karşısında Failliğin Sinematografik İzleri “Dancer In The Dark” Müzikali Örneği AU - Gamze YILMAZ GÜNTAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31122/sinefilozofi.422167 DO - 10.31122/sinefilozofi.422167 T2 - SineFilozofi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 114 VL - 3 IS - 6 SN - -2547-9458 M3 - doi: 10.31122/sinefilozofi.422167 UR - https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.422167 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SineFilozofi Lars von Trier Sinemasında Muhalif Duruş ve Yapı Karşısında Failliğin Sinematografik İzleri “Dancer In The Dark” Müzikali Örneği %A Gamze YILMAZ GÜNTAY %T Lars von Trier Sinemasında Muhalif Duruş ve Yapı Karşısında Failliğin Sinematografik İzleri “Dancer In The Dark” Müzikali Örneği %D 2018 %J SineFilozofi %P -2547-9458 %V 3 %N 6 %R doi: 10.31122/sinefilozofi.422167 %U 10.31122/sinefilozofi.422167
ISNAD YILMAZ GÜNTAY, Gamze . "Lars von Trier Sinemasında Muhalif Duruş ve Yapı Karşısında Failliğin Sinematografik İzleri “Dancer In The Dark” Müzikali Örneği". SineFilozofi 3 / 6 (December 2018): 91-114. https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.422167