Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 113 - 126 2018-12-27

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ VE KİTAP KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI

Faruk POLATCAN [1]

134 155

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının bilgi ve kitap kavramlarına ilişkin düşüncelerini metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Bu araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören 79 Türkçe öğretmeni adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Bilgi………gibidir / benzerdir; çünkü…………” ve “Kitap……..gibidir / benzerdir; çünkü………” ifadelerini içeren formla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda bilgi kavramına ilişkin 40 metafor, kitap kavramına ilişkin 38 metafor üretildiği tespit edilmiştir. Üretilen metaforların tamamına yakını olumlu olduğu belirlenmiştir.

Bilgi, kitap, Türkçe öğretmeni adayları, metafor
 • Arat, R. R. (2006). Edib Ahmed B. Mahmud Yükneki Atebetü’l-Hakayık. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Arat, R. R. (2008). Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig. (3. Baskı). Ankara: Kabalcı Yayınevi.
 • Aydın, İ. S. ve Pehlivan, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğrenci kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5(3), 818-842.
 • Balaban, T. ve Yapıcı, M. (2013). Türkçe öğretmen adaylarının tasavvufa ilişkin metafor-ları. Turkish Studies, 8(9), 745-755.
 • Bektaş, M., Okur, A. ve Karadağ, B. (2014). İlkokul ve ortaokul son sınıf öğrencilerinde metaforik algı olarak kitap. Türk Kütüphaneciliği, 28(2), 154-168.
 • Ceran, D. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe ders kitaplarına ilişkin metaforları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 121.
 • Creswell, J. W. (2013). Beş nitel araştırma yaklaşımı. (2. Baskı). M. Bütün ve S. B. Demir (Çev. Ed.). Nitel Araştırma Yöntemleri içinde (ss. 69-110). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Çetinkaya, G. (2016). Şeyh Ferîdüddin Attâr Mantıku’t Tayr. İstanbul: Semerkand.
 • Göçer, A. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının ‘kültür dil ilişkisi’ne yönelik metaforik algıları. Turkish Studies, 8(9), 253-263.
 • Gömleksiz, M. N. (2013). Öğretmen adaylarının yabancı dil kavramına ilişkin metaforik algıları. Turkish Studies, 8(8), 649-664.
 • Gün, M. (2015). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe sözlük kavramına ilişkin metaforik algıları. Turkish Studies, 10(7), 447-466.
 • Kolaç E. ve Aynal, S. (2015). İsveç’te yaşayan Türklerin Türkçe’ye yönelik metaforik algıları. Akademik Araştırmalar Dergisi, 65, 71-94.
 • Özden, M. (2017). Ortaokul öğrencilerinin kitap ve kütüphane kavramına ilişkin metaforik algıları. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 1-34.
 • Pilav, S. ve Elkatmış, M. (2013). Öğretmen adaylarının Türkçe kavramına ilişkin metafor-ları. Turkish Studies, 8(4), 1207-1220.
 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.
 • Şahin, N. (2017). Dede Korkut hikâyelerindeki metaforlar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(1), 84-114. TDK. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • Tiryaki, E. N. ve Demir, A. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisine yönelik metaforik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 18-27.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2016). Kütüphane İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/Pre HaberBultenleri.do?id=24675, 17 Mayıs 2017.
 • Ünal, T. F. ve Tekin, M. T. (2013). Eleştirel yazmaya ilişkin Türkçe öğretmeni adaylarının metaforik algıları. Turkish Studies, 8(13), 1595-1606.
 • Yaşar, Ş ve Girmen, P. (2012). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersi konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fa-kültesi Dergisi, 8(3), 13-23.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Faruk POLATCAN
Institution: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 27, 2018

Bibtex @research article { sinopusd468473, journal = {Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2547-989X}, address = {Sinop University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {113 - 126}, doi = {10.30561/sinopusd.468473}, title = {TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ VE KİTAP KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI}, key = {cite}, author = {POLATCAN, Faruk} }
APA POLATCAN, F . (2018). TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ VE KİTAP KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), 113-126. DOI: 10.30561/sinopusd.468473
MLA POLATCAN, F . "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ VE KİTAP KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 113-126 <http://dergipark.org.tr/sinopusd/issue/41474/468473>
Chicago POLATCAN, F . "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ VE KİTAP KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 113-126
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ VE KİTAP KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI AU - Faruk POLATCAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30561/sinopusd.468473 DO - 10.30561/sinopusd.468473 T2 - Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 126 VL - 2 IS - 2 SN - -2547-989X M3 - doi: 10.30561/sinopusd.468473 UR - https://doi.org/10.30561/sinopusd.468473 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ VE KİTAP KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI %A Faruk POLATCAN %T TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ VE KİTAP KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI %D 2018 %J Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2547-989X %V 2 %N 2 %R doi: 10.30561/sinopusd.468473 %U 10.30561/sinopusd.468473
ISNAD POLATCAN, Faruk . "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ VE KİTAP KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 2 (December 2018): 113-126. https://doi.org/10.30561/sinopusd.468473
AMA POLATCAN F . TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ VE KİTAP KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI. sinopusd. 2018; 2(2): 113-126.
Vancouver POLATCAN F . TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ VE KİTAP KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 2(2): 126-113.