Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 49 - 74 2018-12-27

KAMU HARCAMALARI VE TİCARİ AÇIKLIĞIN İŞSİZLİK VE GENÇ İŞSİZLİĞE ETKİSİ

Ahmet GÜNEY [1] , Ensar BALKAYA [2]

43 100

Bu çalışmada Türkiye’de kamu harcamaları ve ticari açıklığın işsizlik ve genç işsizlik üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 2006Q:1-2017Q:3 döneminin incelendiği bu çalışmada söz konusu değişkenler ile işsizlik ve genç işsizliği arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler ARDL sınır testi yaklaşımı ve hata düzeltme modeli (ECM) yaklaşımı ile tahmin edilmiştir. Ulaşılan bulgular uzun dönemde cari ve transfer harcamaları ile işsizlik arasında pozitif, ticari açıklık ile işsizlik arasında ise negatif bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Yine elde edilen bulgulara göre yatırım ve transfer harcamaları ile genç işsizlik arasında pozitif, ticari açıklık ile genç işsizlik arasında negatif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu bağımsız değişkenlerin işsizlik ve genç işsizliği üzerindeki kısa dönemli etkilerinin ise bir çeyreklik bir zaman dilimi içerisinde dengeye geleceği sonucuna ulaşılmıştır. 

İşsizlik, Genç işsizliği, Kamu harcamaları, Ticari açıklık
 • Abrams, B A. (1999). "The effect of government size on the unemployment rate". Public choice, 99(3), 395-401. Agénor, P-R, Aizenman, J. (1996). "Trade liberalization and unemployment". Journal of International Trade & Economic Development, 5(3), 265-286. Alesina, A, Ardagna, S, Perotti, R, Sohiantarelli, F. (1999). "Fiscal Policy, Profits, and Investment".
 • Alesina, A, Perotti, R. (1994). The welfare state and competitiveness: National Bureau of Economic Research.
 • Anjum, N, Perviz, Z. (2016). "Effect of Trade Openness on Unemployment in Case of Labour and Capital Abundant Countries". Bulletin of Business and Economics (BBE), 5(1), 44-58.
 • Arslan, A. (2002). "Kamu harcamalarında verimlilik, etkinlik ve denetim". Maliye dergisi, 140(2), 1-14.
 • Aslan, A, Kula, F. (2010). "Kamu Sektör Büyüklüğü-İşsizlik İlişkisi: Abrams Eğrisi’nin Türkiye Ekonomisi İçin Testi". Maliye Dergisi, 159, 155-166.
 • Ben-Salha, O, Jaidi, Z. (2014). "Some new evidence on the determinants of money demand in developing countries–A case study of Tunisia". The Journal of Economic Asymmetries, 11, 30-45.
 • Cavallo, E A, Frankel, J A. (2008). "Does openness to trade make countries more vulnerable to sudden stops, or less? Using gravity to establish causality". Journal of International Money and Finance, 27(8), 1430-1452.
 • Cheema, A R, Atta, A. (2014). "Economic determinants of unemployment in Pakistan: Co-integration analysis". International Journal of Business and Social Science, 5(3). Christopoulos, D K, Loizides, J, Tsionas, E G. (2005). "The Abrams curve of government size and unemployment: evidence from panel data". Applied Economics, 37(10), 1193-1199.
 • Christopoulos, D K, Tsionas, E G. (2002). "Unemployment and government size: Is there any credible causality?". Applied Economics Letters, 9(12), 797-800. Combes, J-L, Saadi-Sedik, T. (2006). "How does trade openness influence budget deficits in developing countries?". The Journal of Development Studies, 42(8), 1401-1416.
 • Dandan, M M. (2011). Government expenditures and economic growth in Jordan. Paper presented at the International Conference on Economics and Finance Research, Singapore.
 • Durkaya, M, Ceylan, S. (2016). "Issizligin Azaltilmasinda Kamu Kesimi Büyüklügünün Rolü/The Role of the Goverment Size in Reducing Unemployment". Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(615), 23.
 • Durmuş, M. (2006). "KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINI AÇIKLAYAN MAKRO VE MİKRO MODELLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME". Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(3), 251-299.
 • Dutt, P, Mitra, D, Ranjan, P. (2009). "International trade and unemployment: Theory and cross-national evidence". Journal of International Economics, 78(1), 32-44. Easaw, J, Garratt, D. (2000). "Elections and UK government expenditure cycles in the 1980s: an empirical analysis". Applied Economics, 32(3), 381-391.
 • Ekinci, R, Tüzün, O, Ceylan, F, Kahyaoglu, H. (2017). "Disa Açiklik ile Issizlik Arasindaki Iliski: Seçilmis AB Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Zamana Göre Degisen Parametreli Bir Analiz 1/The Relationship between Openness and Unemployment: A Time Varying Parameter Analysis on Selected EU Countries and Turkey 2". Sosyoekonomi, 25(31), 45.
 • Felbermayr, G, Prat, J, Schmerer, H-J. (2011). "Trade and unemployment: What do the data say?". European Economic Review, 55(6), 741-758.
 • Feldmann, H. (2006). "Government size and unemployment: Evidence from industrial countries". Public Choice, 127(3), 443-459.
 • Feldmann, H. (2010). "Government size and unemployment in developing countries". Applied Economics Letters, 17(3), 289-292. Gozgor, G. (2014). "The impact of trade openness on the unemployment rate in G7 countries". The Journal of International Trade & Economic Development, 23(7), 1018-1037.
 • Günaydın, D, Çetin, M. (2015). "Genç işsizliğin temel makroekonomik belirleyicileri: ampirik bir analiz". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 22, 17-34.
 • Isaev, M, Masih, M. (2017). "The nexus of private sector foreign debt, unemployment, trade openness: evidence from Australia".
 • Kanberoğlu, Z. (2014). "Finansal sektör gelişimi ve işsizlik: Türkiye örneği". AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Kanca, O C, Bayrak, M. (2015). "Kamu Harcamaları Bileşenleri İle İşsizlik Arasındaki İlişki (Türkiye Örneği)". Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 1(2).
 • Kien, T N, Heo, Y. (2009). "Impacts of trade liberalization on employment in Vietnam: a system generalized method of moments estimation". The Developing Economies, 47(1), 81-103.
 • Pesaran, M H, Shin, Y, Smith, R J. (2001). "Bounds testing approaches to the analysis of level relationships". Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
 • Phillips, P C, Perron, P. (1988). "Testing for a unit root in time series regression". Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Ramey, V A. (2012). Government spending and private activity: National Bureau of Economic Research.
 • Scully, G W. (1989). "The size of the state, economic growth and the efficient utilization of national resources". Public choice, 63(2), 149-164.
 • Su, T D, Bui, T M H. (2017). "Government size, public governance and private investment: The case of Vietnamese provinces". Economic Systems.
 • Yanikkaya, H. (2003). "Trade openness and economic growth: a cross-country empirical investigation". Journal of Development economics, 72(1), 57-89.
 • Yongjin, S. (2011). "Government size, economic growth and unemployment: Evidence from advanced and developing economy countries (a time series analysis, 1996–2006)". International Review of Public Administration, 16(2), 95-116.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ahmet GÜNEY (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ensar BALKAYA
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { sinopusd475574, journal = {Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2547-989X}, address = {Sinop University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {49 - 74}, doi = {10.30561/sinopusd.475574}, title = {KAMU HARCAMALARI VE TİCARİ AÇIKLIĞIN İŞSİZLİK VE GENÇ İŞSİZLİĞE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {GÜNEY, Ahmet and BALKAYA, Ensar} }
APA GÜNEY, A , BALKAYA, E . (2018). KAMU HARCAMALARI VE TİCARİ AÇIKLIĞIN İŞSİZLİK VE GENÇ İŞSİZLİĞE ETKİSİ. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), 49-74. DOI: 10.30561/sinopusd.475574
MLA GÜNEY, A , BALKAYA, E . "KAMU HARCAMALARI VE TİCARİ AÇIKLIĞIN İŞSİZLİK VE GENÇ İŞSİZLİĞE ETKİSİ". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 49-74 <http://dergipark.org.tr/sinopusd/issue/41474/475574>
Chicago GÜNEY, A , BALKAYA, E . "KAMU HARCAMALARI VE TİCARİ AÇIKLIĞIN İŞSİZLİK VE GENÇ İŞSİZLİĞE ETKİSİ". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 49-74
RIS TY - JOUR T1 - KAMU HARCAMALARI VE TİCARİ AÇIKLIĞIN İŞSİZLİK VE GENÇ İŞSİZLİĞE ETKİSİ AU - Ahmet GÜNEY , Ensar BALKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30561/sinopusd.475574 DO - 10.30561/sinopusd.475574 T2 - Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 74 VL - 2 IS - 2 SN - -2547-989X M3 - doi: 10.30561/sinopusd.475574 UR - https://doi.org/10.30561/sinopusd.475574 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KAMU HARCAMALARI VE TİCARİ AÇIKLIĞIN İŞSİZLİK VE GENÇ İŞSİZLİĞE ETKİSİ %A Ahmet GÜNEY , Ensar BALKAYA %T KAMU HARCAMALARI VE TİCARİ AÇIKLIĞIN İŞSİZLİK VE GENÇ İŞSİZLİĞE ETKİSİ %D 2018 %J Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2547-989X %V 2 %N 2 %R doi: 10.30561/sinopusd.475574 %U 10.30561/sinopusd.475574
ISNAD GÜNEY, Ahmet , BALKAYA, Ensar . "KAMU HARCAMALARI VE TİCARİ AÇIKLIĞIN İŞSİZLİK VE GENÇ İŞSİZLİĞE ETKİSİ". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 2 (December 2018): 49-74. https://doi.org/10.30561/sinopusd.475574