Year 2019, Volume 16, Issue 1, Pages 167 - 185 2019-03-15

A Measure Against Unemployment Problem Expected to Occur by Industry 4.0: Cittaslow

Kaplan UĞURLU [1] , Aykut PAJO [2]

124 235

Industry 4.0, or with the other name the 4th industrial revolution, is composed of integratedly with components like data exchange and related manufacturing technology thanks to automatic control systems and internet. Due to Industry 4.0, it is expected that smart factories where productivity is at the top and each data can be viewed simultaneously will become popular. Smart factories are becoming current issues as activities where machine-robots do almost impeccable manufacturing and the human factor is minimized in production. Due to the increase in the number of smart factories in the forthcoming period, it is thought that unskilled labourers will be unemployed. At this point, Cittaslow may be one of solutions to reduce unemployment as a local development model. This study has been conducted for emphasizing that, local production, sales and other similar activitities can create employment opportunities for women and unskilled labor in cittaslow cities. This study was prepared by using the literature review of qualitative research methods and some concepts in tourism literature were explained and the concepts such as Industry 4.0, unemployment and employment were emphasized. Within the scope of Cittaslow, a number of interviews were held with the authorities of the municipalities of cities with slow cities. Therefore, interview method was also used. In the conclusion of the study, the activities of Cittaslow led to an increase in employment and public income, and in the recommendations section the activities that Cittaslow cities could implement for employment and income growth.

Industry 4.0, Employment, Unemployment, Cittaslow.
 • Acar, O. (2016). Akıllanmayan Üretici Artık Rekabet Edemeyecek. http://haber.tobb.org.tr/ekonomikforum/2016/259/016_027.pdf. (Access: 22.03. 2018).
 • Akman E., Akman Ç. Karakuş M. (2018). Yavaş Şehir Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesinin Faaliyetlerinden Yerel Halkın Memnuniyet Düzeyi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 65-84.
 • Akyaka Belediyesi, Güzel Akyaka’mız (2014). www.akyaka.bel.tr. (Access: 10.06.2018).
 • Akın, Ö. (2017). Türkiye’nin İlk İnsansı Robot Fabrikası Açıldı. https://tr.sputniknews.com /bilim /201711041030881952-turkiye-ilk-insansi-robot-fabrikasi/. (Access: 20.03.2018).
 • Bilgi, M. G. (2013). Türkiye’nin Sakin Şehirlerinde Permakültürel Koruma, Planlama, Yönetim ve Eğitim Pratikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 45-59.
 • Bulut, E. ve Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi. (ASSAM-UHAD) ASSAM International Refereed Journal, 7, 50-72.
 • Cittaslowturkiye, (2015). http://cittaslowturkiye.org/ (Access: 30.05.2018).
 • Cittaslowturkiye (2018). Üyelik süreci ve kriterler. http://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler/. (Access: 21.10.2018).
 • Chen Y. (2017). Integrated and Intelligent Manufacturing: Perspectives and Enablers. Engeenering, 3(5), 588-595.
 • Comune di Altomonte (2014). www.comune.altomonte.cs.it (Access: 19.03.2018).
 • Crnjac, M., Veza, I., Banduca, N. (2017). From Concept to the Introduction of Industry 4.0. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), 8 (1), 21-30.
 • Donat, O. ve Yavuzçehre, P. S., (2016). Sakin Kent Hareketinin Türkiye’deki Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (9)42, 1480-1488.
 • Doyduk, H., B., B. ve Tiftik, C. (2017). Nesnelerin İnterneti: Kapsamı, Gelecek Yönelimi ve İş Fırsatları. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52(3), 127-147.
 • Dutton, H. W. (2014). Putting Things to Work: Social and Policy Challenges for the Internet of Things, Info, 16(3), 1-21.
 • Elçi, A. ve Vural, M. (2017). Öğretim Elemanı 4.0: Öğretim Elemanının Değişen Rolü ve Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme. Mediterranean International Conference on Social Sciences, Sarajevo, 494-498.
 • Endustri 4.0 Platformu, Endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk (2018). http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir- yolculuk/. (Access: 27.01.2018).
 • Esen M. F. and Türkay B. (2017). Turizm Endüstrilerinde Büyük Veri Kullanımı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 92-115.
 • Fırat, S., Ü. ve Fırat, O., Z. (2017). Sanayi 4.0 Devrimi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Kavramlar, Küresel Gelişmeler ve Türkiye. Toprak İşveren Dergisi, 114, 10-23.
 • Grzelak-Kostulska, E., G., Holowiecka, B. and Kwiatkowski, G. (2011). Cittaslow International Network: An Example of a Globalization Idea? Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally (Conference Proceedings), 201, 186-192.
 • Halıcı, H. (2016). Yeni Dönemde İnsansız Üretime Geçmeye Hazır Olun. http://haber.tobb.org.tr/ekonomikforum/2016/259/016_027.pdf. (Access: 22.03. 2018).
 • Hatipoğlu, B. (2015). Quality of Life and Visitor Experiences. Journal Tourism Planning & Development, (12)1, 20-36.
 • Kayıkçı M. Y. and Bozkurt A. K. (2018). Dijital Çağda Z ve Alpha Kuşağı, Yapayzeka Uygulamaları ve Turizme Yansımaları. Sosyal Bilimler Metinleri 1, 54-64.
 • Kusmin, K. L. (2018). Industry 4.0. IFI8101 - Information Society Approaches and ICT Processes. http://www.tlu.ee/~pnormak/ISA/Analytical%20articles/2-Ind ustry%204.0% 20-%20Kusmin.pdf. (Access: 06.05.2018).
 • Lee J., Bagheri B, Kao H. A. (2015). A Cyber-Physical Systems Architecture for Industry 4.0-Based Manufacturing Systems. Society of Manufacturing Engineers, 3, 18-23.
 • Mayer, H. and Knox, P. (2010). Small-Town Sustainability: Prospects in the Second Modernity. European Planning Studies, 10(18), 1545-1565.
 • Mil B. and Dirican C. (2018). Endüstri 4.0 Teknolojileri ve Turizme Etkileri. Jomat, Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1(3), 1-9.
 • Murowana-goslina (2014). www.murowana-goslina.pl. (Access: 15.04.2017).
 • Mudurnu Belediyesi (2018). Mudurnu Tarih. http://mudurnu.bel.tr/mudurnu/mudurnu. (Access: 21.10.2018).
 • Nilsson, J., H., Svard, A. C., Widardsson, A., Wirell, T. (2011). Cittaslow’ Eco-gastronomic Heritage as a Tool for Destination Development. Current Issues in Tourism, 14(4), 373-386.
 • Olcay, A., Giritoğlu, İ., ve Özekici, Y., K. (2017). Sakin Şehir Prensiplerinin Halfeti’nin Yerel Mutfak Üzerindeki Etkisinde Yerel Halkın Tutumu Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), 1330-1343.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Özmen A. and Can C. C. (2018). The Urban Conservation Approach of Cittaslow Yalvaç. MEGARON. 13(1), 13-23. Özmen A. and Can C. C. (2018). Cittaslow Hareketi’ne Eleştirel Bir Bakış. Planlama (TMMOB). 28(2), 91-101.
 • Özkan, M., Al, A., Yavuz, S. (2018). Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Dördüncü Sanayi-Endüstri Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye. Siyasal Bilimler Dergisi, 1(1), 1-30.
 • Özüdoğru, A., G., Ergün, E., Ammari, D., Görener, A (2018). How Industry 4.0 Changes Business: A Commercial Perspective. International Journal of Commerce&Finance, 4(1), 84-95.
 • Pajo A. (2017). Türkiye’deki Cittaslow Kentleri’nde Sakinliğin Kaybolma Riski, Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (13), 450-475,
 • Pajo A. (2017). Türkiye’deki Cıttaslow Kentleri ve 50.000 Kişilik Nüfus Kriteri. Electronic Journal of Vocational Colleges, 7 (1), 25-31.
 • Pajo, A. ve Uğurlu, K. (2015). Cittaslow Kentleri İçin Slow Food Çalışmalarının Önemi. Electronic Journal of Vocational Colleges, 5(6), 65-73.
 • Petrini, C. ve Padovani, G. (2011). Slow Food Devrimi. (Çev. Çağrı Ekiz). İstanbul: Sinek Sakız Yayınevi.
 • Radstrom, S. (2011). A Place-Sustaining Framework for Local Urban Identity: An Introduction and History of Cittaslow. Italian Journal of Planning Practice, 1(1), 90-113.
 • Rojko, A. (2017). Industry 4.0 Concept: Background and Overview. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 11(5), 77–90.
 • Robot-endustri-4-0-istihdam (2018). https://proente.com/robot-endustri-4-0-istihdam/. (Access: 20.03.2018).
 • Saka, T. (2016). Biz Öncü Olacağız. www.haber. tobb.org.tr/ekonomikforum/2016/259/016_0 27.pdf. (Access: 30.04.2017).
 • TOBB (2016). Akıllı Fabrikalar Geliyor. www.haber.tobb.org.tr/ekonomikforum/2016/259/016_027.pdf. (Access: 08.05.2018).
 • Sarıoğlan, M. ve Avcıkurt, C. (2016). The Role of Gastronomy Tourism in Slow Cities: Case of Turkey. C. Avcıkurt, M. Dinu, N. Hacıoğlu, R. Efe, A. Soykan and N. Tetik (Ed.) in Global Issues and Trends in Tourism, (pp. 68-72). Sofia: St Kliment Ohridski University Press.
 • Schneider, S. (2008). Good, Clean, Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement. College English, 70 (4), 384-402.
 • Seferihisar Belediyesi (2014). Seferihisar Tarihi. www.seferihisar.bel.tr. (Access: 10.06.2017).
 • Semmens, J. and Freemen, C. (2012). The Value of Cittaslow as an Approach to Local Sustainable Development: A New Zealand Perspective. International Planning Studies, 17 (4), 353-375.
 • Servon, L. J. and Pink, S. (2015). Cittaslow: Going Glocal in Spain. Journal of Urban Affairs, 3(37), 327-340.
 • Stock T. and Seliger G. (2016). Opportunities of Sustainable Manufacturing in Industry 4.0. Procedia CIRP, 40, 536-541.
 • Prisecaru, P. (2016). Challenges of the Fourth Industrial Revolution. Knowledge Horizons. Economics, 8(1), 57-62.
 • Radstrom, S. (2011). A Place-Sustaining Framework for Local Urban Identity: An Introduction and History of Cittaslow. Italian Journal of Planning Practice, 1(1), 90-113.
 • Sezgin, M. ve Ünüvar Ş. (2011). Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde Yavaş Şehir. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Şener, S. ve Belevli, B. (2017). Endüstri 4.0’da Yeni İş Kolları ve Yüksek Öğrenim. Mühendis Beyinler Dergisi, 2 (1), 25-37.
 • Şişbot, S. (2016). Sanayi Devrimi ile Teknik Elemana İhtiyaç Duyulacak. http://haber.tobb.org.tr/ekonomikforum/2016/259/016_027.pdf. (Access: 22.03. 2018).
 • Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bililmler Enstitüsü Dergisi, 32, 43-57.
 • Taraklı Belediyesi. (2014). www.tarakli.bel.tr. (Access: 11.06.2018).
 • Tarhan, U. (2017). Yapayzeka Yüzünden Ortaya Çıkacak Yeni İşler. www.platinonline.com/yazarlar/ufuk--tarhan/yapay-zeka-yuzunden-ortaya-cikacak-yeni-isler-808288. (Access: 18.05.2018).
 • Topsakal Y. (2018). Akıllı Turizm Kapsamında Engelli Dostu Mobil Hizmetler: Türkiye Turizm İçin Öneriler. Journal Of Tourısm Intellıgence And Smartness,1 (1), 1-13.
 • Geturliyeblog.com (2018). Türkiye’nin-endustriyel-robotlari https://geturkiyeblog.com/turkiyenin-endustriyel-robotlari/. (Access: 20.03.2018).
 • Türnüklü, A. (2001) Eğitimbilim Alanında Aynı Araştırma Sorusunu Yanıtlamak için Farklı Araştırma Tekniklerinin Birlikte Kullanılması. Eğitim ve Bilim, 26 (120), 8-13.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.
 • Üstündağlı, E., Baybars, M., ve Güzeloğlu, E. B. (2015). Collaborative Sustainability: Analyzing Economic and Social Outcomes in the Context of Cittaslow. Business and Economic Research Journal, 1(6), 125-144.
 • Yalım F. (2016). Yavaş Şehir (Cıttaslow) Hareketi Ekseninde Kent Markalaşması Ve Kent İletişimi: Kırklareli "Vize" Yavaş Şehir Örneği, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (2), 1-28.
 • Yazıcı E. ve Düzkaya, H. (2016). Endüstri Devriminde Dördüncü Dalga ve Eğitim: Türkiye Dördüncü Dalga Endüstri Devrimine Hazır mı? Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 7 (13), 49-88.
 • Yenipazar Belediyesi (2014). www.yenipazar.gov.tr. (Access: 09.06. 2018).
 • Yıldırım A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi. Eğitim ve Bilim, 23 (112), 7-17.
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurtseven H. R. (2007). Slow Food ve Gökçeada: Yönetsel Bir Yaklaşım. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zengin B. and Genç K. (2018). Yavaş Şehirlerin (Citta-Slow) Pazarlanması: Göynük Örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (2), 585-599.
 • Zhong R. Y, Xu, X., Klotz E., Newman S. T. (2017). Intelligent Manufacturing in the Context of Industry 4.0: A Review. Engineering, 3 (5), 616-630.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Kaplan UĞURLU

Author: Aykut PAJO

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { soid538540, journal = {Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi}, issn = {1304-7590}, eissn = {2548-0871}, address = {Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {167 - 185}, doi = {10.24010/soid.538540}, title = {A Measure Against Unemployment Problem Expected to Occur by Industry 4.0: Cittaslow}, key = {cite}, author = {UĞURLU, Kaplan and PAJO, Aykut} }
APA UĞURLU, K , PAJO, A . (2019). A Measure Against Unemployment Problem Expected to Occur by Industry 4.0: Cittaslow. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16 (1), 167-185. DOI: 10.24010/soid.538540
MLA UĞURLU, K , PAJO, A . "A Measure Against Unemployment Problem Expected to Occur by Industry 4.0: Cittaslow". Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 16 (2019): 167-185 <http://dergipark.org.tr/soid/issue/43830/538540>
Chicago UĞURLU, K , PAJO, A . "A Measure Against Unemployment Problem Expected to Occur by Industry 4.0: Cittaslow". Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 16 (2019): 167-185
RIS TY - JOUR T1 - A Measure Against Unemployment Problem Expected to Occur by Industry 4.0: Cittaslow AU - Kaplan UĞURLU , Aykut PAJO Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24010/soid.538540 DO - 10.24010/soid.538540 T2 - Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 185 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-7590-2548-0871 M3 - doi: 10.24010/soid.538540 UR - https://doi.org/10.24010/soid.538540 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi A Measure Against Unemployment Problem Expected to Occur by Industry 4.0: Cittaslow %A Kaplan UĞURLU , Aykut PAJO %T A Measure Against Unemployment Problem Expected to Occur by Industry 4.0: Cittaslow %D 2019 %J Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi %P 1304-7590-2548-0871 %V 16 %N 1 %R doi: 10.24010/soid.538540 %U 10.24010/soid.538540
ISNAD UĞURLU, Kaplan , PAJO, Aykut . "A Measure Against Unemployment Problem Expected to Occur by Industry 4.0: Cittaslow". Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 16 / 1 (March 2019): 167-185. https://doi.org/10.24010/soid.538540
AMA UĞURLU K , PAJO A . A Measure Against Unemployment Problem Expected to Occur by Industry 4.0: Cittaslow. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2019; 16(1): 167-185.
Vancouver UĞURLU K , PAJO A . A Measure Against Unemployment Problem Expected to Occur by Industry 4.0: Cittaslow. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2019; 16(1): 185-167.