Editorial Board

Editorial Board

Editorial Board

Editorial Board

İzmir Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göknur EGE(Editör),

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız  AKPOLAT

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet TALİMCİLER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zeki DUMAN

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevdet YILMAZ

İzmir Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üy. Ebru ÇETİN