Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi
Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi

Sinan ÇUKURÇAYIR [1]

495 742

Bir ülke ekonomisinde, dış borçlanma gerek yapısı ve gerekse alınma amaçları bakımından ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu nedenle, siyasi karar alma sürecinde, dış borçlanma ile ekonomiye aktarılan dış kaynakların, etkin ve verimli olarak kullanılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada, dış borçların ülke ekonomilerine olası etkilerinin değerlendirilmesi ve Türkiye’de dış borçların sürdürülebilirliğini, zaman serilerine dayalı eşbütünleşme analizleri yardımı ile açıklanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, çalışmada Sawada ve Hakkio & Rush’un önerdiği model çerçevesinde kullanılan yöntem ve analizler sonucunda, 1980-2010 yılları arasında, Türkiye ekonomisinde dış borç geri ödeme yeteneği koşulunun sağlanmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bir ülke ekonomisinde, dış borçlanma gerek yapısı ve gerekse alınma amaçları bakımından ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu nedenle, siyasi karar alma sürecinde, dış borçlanma ile ekonomiye aktarılan dış kaynakların, etkin ve verimli olarak kullanılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada, dış borçların ülke ekonomilerine olası etkilerinin değerlendirilmesi ve Türkiye’de dış borçların sürdürülebilirliğini, zaman serilerine dayalı eşbütünleşme analizleri yardımı ile açıklanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, çalışmada Sawada ve Hakkio & Rush’un önerdiği model çerçevesinde kullanılan yöntem ve analizler sonucunda, 1980-2010 yılları arasında, Türkiye ekonomisinde dış borç geri ödeme yeteneği koşulunun sağlanmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 • Azgün, S. (2005), “Dış Borç Sürdürülebilirliği: Zamanlararası Bütçe Kısıtı Testleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Eskişehir.
 • Buiter, W.H. & U.R. Patel (1992), “Debt, Deficits, and Inflation: An Application to the Public Finances of India”, Journal of Public Economics, Vol: 47.
 • Calderon, C., A. Chong & L. Zanforlin (2001), “Are African Current Account Deficits Different? Stylized Facts, Transitory Shocks And Decomposition Analysis”, IMF Working Paper, No:wp/01/4.
 • Chalk, N. & R. Hemming (2000), “Assesing Fiscal Sustainability In Theory And Practice”, IMF Working Paper, No: 81.
 • Dickey, D.A. & W.A. Fuller (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with A Unit Root”, Econometrica, Vol: 49.
 • Engle, R.F. & C.W.J. Granger (1987), “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing”, Econometrica, Vol: 55, Issue: 2.
 • Gujarati, D.N. (2005), Temel Ekonometri, (Çev. Ümit Şenesen & Gülay G. Şenesen), Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Hakkio, C.S. & M. Rush (1991), “Is The Budget Deficit Too High”, Economic Inquiry, No: 29.
 • Hamilton, J.D. & M.A. Flavin (1986), “On The Limitations Of Government Borrowing: A Framework For Empirical Testing”, The American Economic Review, Vol: 76.
 • Holden, K. & J. Thompson (1992), “Cointegration: An Introductory Survey”, British Review Of Economic Issues.
 • Howard, D.H. (1989), “Implications Of The U.S. Current Account Deficit. Board Of Governors Of The Fedaral Reserve System”, International Finance Discussion Papers, No: 350.
 • Johansen, S. (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 12, No. 2–3.
 • Johansen, S. (1991), “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models”, Econometrica, Vol. 59, No. 6.
 • Krugman, P. (1988), “Financing Vs. Forgiving A Debt Overhang”, Jounal Of Development Economics, Vol: 29.
 • Mann, C.L. (2002), “Perspectives On The U.S. Current Account Deficit And Sustainability”, Journal Of Economic Perspectives, Vol: 16, No: 3.
 • Obstfeld, M. & K. Rogoff (2005), “Global Current Account Imbalances And Exchange Rate Adjustments”, Brooking Papers On Economic Activity.
 • Önel, G. (2003), “An Analysis Of Turkish External Debt Sustainability: Test of Intertemporal Borrowing Constraints”, Dokuz Eylül University Faculty of Business.
 • Önel, G. ve U. Utkulu (2006), “Modeling The Long-Run Sustainability Of Turkish External Debt With Structural Changes”, Department Of Economics Dokuz Eylul University, İzmir.
 • Roubini, N. & P. Wachtel (1998), “Current Account Sustainability In Transition Economies”, NBER Working Paper, No: 6468.
 • Trehan, B. & C. Walsh (1991), Testing Intertemporal Budget Constraints: Theory and Applications to U.S. Federal Budget and Current Account Deficits. Journal of Money, Credit, and Banking, Vol: 23.
 • Utkulu, U. (1997), “How To Estimate Long-Run Relationships In Economics: Overview Of Recent Approaches”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 12 Sayı: 2.
 • Utkulu, U. (1998),” Are The Turkish External Deficits Sustainable? Evidence From The Cointegrating Relationship Between Exports And Imports”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 13.
 • Wilcox, D.W. (1989), “The Sustainability Of Government Deficits: Implications Of Present-Value Borrowing Constraint”, Journal Of Money, Credit, and Banking, Vol: 21.
 • Yasuyuki, S. (1994), “Are The Heavily Indebted Countries Solvent?: Tests Of Intertemporal Borrowing Constraints”, Journal of Development Economics, No: 45.
 • Yeldan, E. (2005), “Türkiye Ekonomisinde Dış Açık Sorunu ve Yapısal Nedenleri”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı: 4.
 • Yıldırım, J. (2000), “Current Account Imbalances And International Approach to The Balance of Payments”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4.
 • Yılancı, V. (2009), “Fisher Hipotezinin Türkiye için Sınanması: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4.
 • Yücel, F. & R. Yanar (2005), “Türkiye’de Cari İşlem Açıkları Sürdürülebilir mi? Zaman Serileri Perspektifinden Bir Bakış”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Sinan ÇUKURÇAYIR

Dates

Publication Date: September 1, 2014

Bibtex @ { sosyoekonomi226989, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Society}, year = {2014}, volume = {22}, pages = { - }, doi = {10.17233/se.75578}, title = {Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi}, key = {cite}, author = {ÇUKURÇAYIR, Sinan} }
APA ÇUKURÇAYIR, S . (2014). Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi. Sosyoekonomi, 22 (22), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/21082/226989
MLA ÇUKURÇAYIR, S . "Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi". Sosyoekonomi 22 (2014): <http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/21082/226989>
Chicago ÇUKURÇAYIR, S . "Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi". Sosyoekonomi 22 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi AU - Sinan ÇUKURÇAYIR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 22 IS - 22 SN - 1305-5577- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi %A Sinan ÇUKURÇAYIR %T Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi %D 2014 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 22 %N 22 %R %U
ISNAD ÇUKURÇAYIR, Sinan . "Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi". Sosyoekonomi 22 / 22 (September 2014): -.
AMA ÇUKURÇAYIR S . Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi. Sosyoekonomi. 2014; 22(22): -.
Vancouver ÇUKURÇAYIR S . Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi. Sosyoekonomi. 2014; 22(22): -.