Sosyoekonomi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1305-5577 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sosyoekonomi Derneği | http://www.sosyoekonomijournal.org/
Sosyoekonomi

ISSN 1305-5577 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sosyoekonomi Derneği | http://www.sosyoekonomijournal.org/
Kapak Resmi
Cilt 28 - Sayı 45 - 30 Tem 2020
 1. Does Public Health Insurance Provide Financial Protection Against Out-Of-Pocket Health Payments? Evidence from Turkey
  Sayfalar 11 - 24
  Abdullah TİRGİL , Fatih Cemil ÖZBUĞDAY
 2. Arms Race Between Turkey and Greece: Time-Varying Causality Analysis
  Sayfalar 25 - 36
  Asiye TÜTÜNCÜ , Burak ŞAHİNGÖZ
 3. Is PMI a Leading Indicator: Case of Turkey
  Sayfalar 37 - 47
  Saffet AKDAĞ , Ali DERAN , Ömer İSKENDEROĞLU
 4. The Performance of Education System in Different Welfare Regimes in School to Work Transitions: Denmark, France, Spain, Greece, and Turkey
  Sayfalar 49 - 61
  Çetin ÇELİK
 5. Konut Fiyatlarının Parasal Aktarım Mekanizmasındaki Rolü
  Sayfalar 63 - 86
  Musa BAYIR
 6. İllerin Kişi Başına Düşen Gayrisafi Yurtiçi Hâsılasının Daha İyi Yaşam Endeksi Üzerine Etkisi: İller Düzeyinde Bir Analiz
  Sayfalar 87 - 98
  Serap TAŞKAYA
 7. Emekli ve Çalışanların Prim ve Vergi Algısına İlişkin Yapısal Eşitlik Modeli: İstanbul Örneği
  Sayfalar 99 - 119
  Ufuk GERGERLİOĞLU , Deniz AYTAÇ , Mete DİBO
 8. Petrol Fiyatlarındaki Hareketliliğin Temel Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 121 - 138
  Murat AYKIRI
 9. Türk Dünyası Ülkelerinin Katma Değerli Üretim ve Makroekonomik Performanslarının DEMATEL ve COPRAS Yöntemleriyle Analizi
  Sayfalar 139 - 164
  Ahmet Serhat ULUDAĞ , Asiye Öznur ÜMİT
 10. Kurumlar ve Uluslararası Ticaret İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Üzerine Panel Veri Analizi ile Bir İnceleme
  Sayfalar 165 - 186
  Pınar ÇUHADAR , Ömer DORU
 11. Katılımcı Bütçelemeyi Etkileyen Başarı Faktörleri: New York Örneği
  Sayfalar 187 - 206
  İsmail GÜNEŞ
 12. Efficiency in Internal Auditing: A Study of Turkish Public Administration
  Sayfalar 207 - 224
  Murat Aydın , Mustafa TAYTAK
 13. Industry 4.0-Related Digital Divide in Enterprises: An Analysis for The European Union-28
  Sayfalar 225 - 244
  Hayriye ATİK , Fatma ÜNLÜ
 14. An Investigation of the Factors Affecting Inflation Perceptions: A Case Study on Business and Economics Undergraduate Students
  Sayfalar 245 - 263
  Sule GUNDUZ , Seçkin YILDIRIM , M. Banu DURUKAN
 15. Harran Bölgesi Pamuk Üretiminde Tarımsal Sulama Sistemlerinin Dönüşümü: Ajan Temelli Bir Modelden Çıkarımlar
  Sayfalar 265 - 279
  Onur YENİ , Zeynep YENER GÖK , Özgür TEOMAN
 16. Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi
  Sayfalar 281 - 300
  Sedat POLAT
 17. İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Türkiye’de Bölgesel Düzeyde Test Edilmesi
  Sayfalar 301 - 314
  Mehmet Akif KARA
 18. Twitter ile Hisse Senetleri Oynaklığı Tahmin Edilebilir mi?
  Sayfalar 315 - 326
  Gürkan BOZMA , Sinan KUL
 19. Post-Fordizm ve Kamu Yönetimine Yansımaları
  Sayfalar 327 - 352
  Uğur SADİOĞLU , Sencer ALTAY
 20. Geri Çağırma Mekanizması: Uluslararası Örneklerden Türkiye’ye Çıkarımlar
  Sayfalar 353 - 371
  Oğuzhan ERDOĞAN

15334
15355
15338
15340
15341
15342
15344