Sosyoekonomi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1305-5577 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sosyoekonomi Derneği | http://www.sosyoekonomijournal.org/


Sosyoekonomi strictly adheres to academic publication ethics; therefore, papers submitted to Sosyoekonomi are firstly being examined by editorial team and then by a meticulous review process by the experts in the field. Authors planning to submit their papers to Sosyoekonomi are strongly advised to read the Publication Ethics and Submission sections.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before reviewing process.

Sosyoekonomi

ISSN 1305-5577 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sosyoekonomi Derneği | http://www.sosyoekonomijournal.org/
Kapak Resmi


Sosyoekonomi strictly adheres to academic publication ethics; therefore, papers submitted to Sosyoekonomi are firstly being examined by editorial team and then by a meticulous review process by the experts in the field. Authors planning to submit their papers to Sosyoekonomi are strongly advised to read the Publication Ethics and Submission sections.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before reviewing process.
Cilt 29 - Sayı 48 - 28 Nis 2021
 1. Causality Relationships Between Per Capita Income and Research and Development (R&D) Expenditures in Asian Tigers, China, and Turkey
  Sayfalar 11 - 30
  Mustafa KIRCA, Şerif CANBAY, Veysel İNAL, Sema YILMAZ GENÇ
 2. Adaptive Market Hypothesis and Return Predictability: A Hidden Markov Model Application in Borsa Istanbul
  Sayfalar 31 - 58
  Hasan Arda BURHAN, Eylem ACAR
 3. An Evaluation on the GATT, the WTO’s Agreement on Safeguards, and the Dispute Settlement Procedure
  Sayfalar 59 - 73
  Volkan SEZGİN
 4. Effect of Envy and Altruism on Conspicuous Consumption Orientation: A Research in Kırıkkale, Turkey
  Sayfalar 75 - 89
  İbrahim BOZACI
 5. The Impact of Media and Cultural Beliefs on Women’s Participation in Sports in Turkey: The Challenges faced by Turkish Women in Professional Sports
  Sayfalar 91 - 106
  Meltem INCE YENİLMEZ
 6. Gender Differences in Smoking Behaviour: Analysing the Changes for the 2008-2014 Period in Turkey
  Sayfalar 107 - 126
  Dilek BAŞAR, Selcen ÖZTÜRK, Shihomi ARA AKSOY
 7. Relationship between Political and Financial Risks in Turkey: Evidence from Fourier Cointegration Analysis Regarding Institutional Structures
  Sayfalar 127 - 143
  Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN
 8. An Evaluation of Retail Brand Extension in the Context of Store Atmosphere, Perceived Quality of Parent and Extended Brands, and Perceived Fit
  Sayfalar 145 - 160
  Beyza GÜLTEKİN, Mehmet SARAÇ
 9. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması
  Sayfalar 161 - 180
  Yiğit Han GAZEL, Serpil ALTINIRMAK, Çağlar KARAMAŞA
 10. Kamu Teşvik Mekanizmalarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üzerine Etkisi: AB Ülkeleri ve Türkiye’de Güneş Enerjisine Yönelik Dinamik Panel Veri Analizi
  Sayfalar 181 - 204
  Halil KAYA, Yüksel BAYRAKTAR
 11. Bilecik Şehrinin Sosyoekonomik Gelişmişlik Profilinin Mekânsal Analizi
  Sayfalar 205 - 227
  Öznur AKGİŞ İLHAN, Erdal KARAKAŞ
 12. Türkiye’deki Kira Sertifikası (Sukuk) İhraçlarının Büyüme Üzerindeki Etkisine Dair Ampirik Bir Analiz: 2010-2019
  Sayfalar 229 - 247
  Zeyneb Hafsa ORHAN, Nurullah TIRMAN
 13. Kayıt Dışı İstihdama Neden Olan Faktörlerin DEMATEL Tabanlı Analitik Ağ Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 249 - 270
  Gözde KOCA, Özüm EĞİLMEZ, Suna GÜLER
 14. Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması
  Sayfalar 271 - 292
  Selena KANTARMACI, Sercan DEMİROGLARI, Hande ERK, Şenay ÜÇDOĞRUK
 15. Türkiye’de Mükelleflerin Kamu Harcamalarına ve Bu Harcamalar İçin Vergi Ödenmesine Yönelik Tercihleri
  Sayfalar 293 - 322
  Yasemin ARIMAN, Mehmet TUNCER
 16. Açığa Çıkarılan Tercihler Teorisi: Deneysel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 323 - 342
  Ozlem IPEK, Haydar AKYAZI
 17. Sorunlar ve Beklentilerin Algılanmasında Kadın Mülteciler ve Sivil Toplum Kuruluşları
  Sayfalar 343 - 376
  Asuman ÖZGÜR KEYSAN, Burcu ŞENTÜRK
 18. İktisat Fizik Etkileşimi Bağlamında Ekonofizik ve Gelir Dağılımı
  Sayfalar 377 - 405
  Mehmet ÖZYİĞİT, İsmail MAZGİT
 19. Türkiye’nin Kalkınmasında Bir Adım Olarak Teknoparkların Etkin İşleyişi
  Sayfalar 407 - 426
  Sabahattin Tuğrul İMER, M. Kemal ÖKTEM, Tolga KASKATI
 20. Vadeli ve Spot Kurlar Arasında Nedensellik ve Fiyat Keşfi: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Analiz
  Sayfalar 427 - 442
  Fatih GÜZEL
 21. İnsan Kaynaklarının Kurumsal Performansa Etkisi: Gençlik STK’ları Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Sayfalar 443 - 472
  Emrah AYHAN, Murat ÖNDER
 22. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yaşlı Yoksulluğu
  Sayfalar 473 - 488
  Kemal AYDIN, Tuncay GÜLOĞLU
 23. Yatırım Gelişme Yolu Yaklaşımı Üzerine Bir Yakınsama Analizi
  Sayfalar 489 - 510
  Şekip YAZGAN, Reşat CEYLAN, Şükrü MOLLAVELİOĞLU
 24. Dış Ticaret Verileri İçin Kümeleme Analizi: Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan Örneği
  Sayfalar 511 - 540
  Cihan ÇILGIN, Aslı Seda KURT
 25. Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi
  Sayfalar 541 - 561
  Gülin TABAKAN, Orçun AVCI

15334
15355
15338
15340
15341
15342
15344