Konular

• Panel Veri Ekonometrisi
• Zaman Serisi Analizi
• Finans
• Bankacılık
• Davranışsal Finans
• Finansal Piyasalar ve Kurumlar
• Finansal Risk Yönetimi
• Finansal Tahmin ve Modelleme
• Sermaye Piyasaları


Dergiler


Makaleler


E. TOPALOĞLU
Sistemik Riskin Kompozit Göstergesi CISS Endeksi ile BIST Banka Endeksi Arasındaki Volatilite Etkileşimi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
E. TOPALOĞLU
Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı ve Volatilite Yayılımı: Garch ve Mgarch Modelleri ile BIST Sınai ve Mali Endeksleri Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
E. TOPALOĞLU
CBOE VIX Endeksi ile OECD Ülke Borsaları Arasındaki Volatilite Yayılımı CCC-MGARCH Modeli ile Ampirik Bir Araştırma, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
E. TOPALOĞLU
Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: Dolar, Euro ve Sterlin Serileri Üzerine Garch, Egarch ve Igarch Modelleri İle Bir İnceleme, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019)
E. TOPALOĞLU
Temsil Maliyetleri ve Finansal Kısıtlar: Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi Firmaları Üzerine Bir Uygulama, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
E. TOPALOĞLU, S. ŞAHİN, İ. EGE
Doğrudan ve Portföy Yabancı Yatırımlarının E7 Ülkelerinde Borsa Getirisine Etkisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (2019)
E. TOPALOĞLU
KRİPTO PARA BİTCOİN ve DÖVİZ KURLARI İLİŞKİSİ: YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ve NEDENSELLİK ANALİZİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
E. TOPALOĞLU, İ. EGE
BANKALARDA YÖNETİM KURULU YAPISI İLE RİSK ALMA EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), (2019)
E. TOPALOĞLU, İ. EGE
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankaların Yönetim Kurulu Yapısının Finansal Performansa Etkisi: Panel Veri Analizi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (2018)
E. TOPALOĞLU
FİNANSAL RİSKLER İLE FİRMA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BORSA İSTANBUL FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
E. TOPALOĞLU
Bankalarda Finansal Kırılganlığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile Belirlenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2018)
E. TOPALOĞLU, Ö. KARAKOZAK
Makroekonomik Faktörler ve Pay Senedi Getirisi: BIST Banka Endeksi Firmaları Üzerine Panel Veri Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (2018)
E. TOPALOĞLU
NAKİT BULUNDURMA POLİTİKASI DİNAMİKLERİ: BIST TEKSTİL ENDEKSİ FİRMALARI ÜZERİNE STATİK VE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2018)
E. TOPALOĞLU, A. YIKILMAZ ERKOL, Ö. KARAKOZAK
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YATIRIMLARININ PAY SENEDİ GETİRİLERİ VE PAY SENEDİ FİYAT VOLATİLİTESİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL TEKNOLOJİ BİLİŞİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, (2017)
E. Topaloğlu, Ö. KARAKOZAK
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETMELERDE BİR BÜTÜN OLARAK ÖLÇÜLMESİ: BIST 30 UYGULAMASI, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), (2017)
E. TOPALOĞLU, N. COŞKUN
FİRMA KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SAHİPLİK YOĞUNLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA TESPİTİ: AMPİRİK BİR YAKLAŞIM, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
İ. EGE, Ö. KARAKOZAK, E. TOPALOĞLU
NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİ ANALİZİ: BIST–50 ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
İ. EGE, E. TOPALOĞLU, Ö. KARAKOZAK
CAMELS PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ: TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)