e-ISSN: 2651-396X
Başlangıç: 2005
Yayımcı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Yayın hayatına 2005 yılında başlayan EKOIST Journal of Econometrics and Statistics her 6 ayda bir olmak üzere, yılda iki kez yayınlanan bir dergidir. Dergimizde Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırmaları kapsamında yeni yöntem geliştirmiş teorik çalışmalara yer verilebildiği gibi ilgili alanlara ait güncel yöntem ve teknikleri kullanan uygulamalı çalışmalar da yayınlanabilmektedir. İktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin analizi, hipotezlerin test edilmesi, simülasyon, tahmin yöntemleri gibi konularını kapsayan yüksek kalitede çalışmaları dergimizde yayınlayarak Ekonometri, İstatistik, Yöneylem Araştırmaları alanında literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çalışmalarında ilgili ampirik yöntem ve teknikleri kullanan tüm araştırmacıları EKOIST Journal of Econometrics and Statistics'te yayın yapmaya davet ediyoruz. 

2023 - Sayı: 39

Creative Commons

88x31.png