e-ISSN: 2667-503X
Başlangıç: 2018
Yayıncı: İrfan ERSİN
Kapak Resmi
       

Dergimiz her yıl Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen tüm makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift kör hakem sistemiyle değerlendirilir. Hakem inceleme sürecinden geçen makaleler, internet sitesinde açık erişimde ücretsiz olarak sunulur. Makale göndermek isteyen araştırmacılar, dergimizin yayın politikasını ve yazım kurallarını okumalı ve sistem aracılığıyla yüklemelidir.Not: İNTİHAL BENZERLİK RAPORLARI, iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden yazarlar tarafından alınacak, ayrı bir dosya halinde makalelerle birlikte gönderilecektir. Raporu eklenmeyen, bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %30'u aşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. İntihal raporunu makaleyi yükledikten sonra "benzerlik raporu" kısmından yükleyebilirsiniz.