Amaç ve Kapsam

Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, bilimsel ve süreli online hakemli bir dergidir. Dergimiz, ekonomi, işletme ve yönetim alanındaki problemleri çözmede bir yayın aracı olarak hizmet vermektedir. Dergide yayınlanan çalışmaların bu alanlara önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Dergimizde işletme, iktisat, finans, kamu maliyesi,çalışma ekonomisi ve sosyal politika,Türkiye ekonomisi, yönetim ve organizasyon, siyaset, yerel yönetimler, sayısal yöntemler ve ekonometri alanlarında yapılan çalışmalar kabul edilmektedir.