Açık Erişim Politikası-Telif Hakkı

Dergi Açık Erişim Politikası


EKİMAD, bilimsel araştırmaların insanlığa ücretsiz sunulmasını, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimsediğinden, açık erişim sağlamaktadır.


Bununla birlikte dergide yayınlanan makaleler, bilimsel etik ve kurallara uygun olarak atıf yapılması şartıyla, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için dergiden yazılı izin alınması gereklidir.

Dergimizde yayımlanan çalışmaların tamamı tüm ekleriyle birlikte dergimiz arşivinde (http://dergipark.gov.tr/ekimad/archive) ücretsiz ve sürekli erişime açıktır.

Creative Commons Lisansı Dergimizde yer alan eserler Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.* Yazarlardan makaleler için başvuru ve değerlendirme ücreti alınmaz.

 *Dergimize makale gönderen yazarlar, gönderdikleri çalışmanın telif hakkını dergiye bedelsiz devretmiş sayılırlar.