Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3352 - 3378 2019-10-15

Modeling Exchange Rate Return Volatility: An Investigation With Garch, Egarch And Igarch Models On Dollar, Euro and Sterling Series
Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: Dolar, Euro ve Sterlin Serileri Üzerine Garch, Egarch ve Igarch Modelleri İle Bir İnceleme

Emre Esat TOPALOĞLU [1]


The aim of this study is to model the volatility of the Dollar, Euro and Sterling series. In this direction, permanent return of daily data in 05.01.2000-13.09.2018 period is calculated and analyzed within the scope of analysis. The stationary of the series is provided for volatility modeling, and the optimal ARMA starting model is determined on the basis of the Schwarz information criterion and the variance, autocorrelation and nonlinear elements are investigated in the series. As a result of the analysis, the volatility models of the series are analyzed by GARCH (2,1) model for EUR series, EGARCH (1, 2) for USD series and IGARCH (1,1) models for GBP series. According to the results of the model, it is found that the impacts on the volatility of the EUR series don’t have a lasting impact and the effect of shock lasted 8.09 days. A positive shock from the USD series are more influenced by negative shock of the same magnitude and shock isn’t asymmetric on return volatility. Furthermore, it is determined that effect of shock lasted 2.30 days. In the GBP series, the shocks have a lasting effect and predominantly occurred in the previous period.

Çalışmada Dolar, Euro ve Sterlin döviz kuru serilerine ilişkin getiri oynaklığı modellemesi yapmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 05.01.2000-13.09.2018 dönemindeki günlük verilerin sürekli getirileri hesaplanarak analiz kapsamında incelenmiştir.  Oynaklık modellemesi için serinin durağanlığı sağlanmış, Schwarz bilgi kriteri esas alınarak en uygun ARMA başlangıç modeli belirlenmiş ve serilerdeki değişen varyans, otokorelasyon ve doğrusal olmayan unsurların varlığı araştırılmıştır. Analiz sonucunda, EUR serisi için GARCH (2,1), USD serisi için EGARCH (1, 2) ve GBP serisi için IGARCH (1,1) modelleri ile oynaklık modellemesi gerçekleştirilmiştir. Model sonuçlarına göre, EUR serisi için oynaklığa etki eden şokların kalıcı bir etki yaratmadığı tespit edilirken, EUR serisine gelen bir şokun etkisinin ve şoku üzerinden atmasının yaklaşık 8.09 gün sürdüğü belirlenmiştir. USD serisinde meydana gelen pozitif bir şokun, aynı büyüklükteki negatif şoktan daha fazla etki yarattığı ve şokların getiri oynaklığı üzerinde asimetrik bir etkiye sahip olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca USD serisine gelen bir şokun etkisinin yaklaşık 2.30 gün sürdüğü de belirlenmiştir. GBP serisinde ise şokların kalıcı bir etki yarattığı ve ağırlıklı olarak bir önceki dönemde meydana geldiği tespit edilmiştir.

 • Aghiona, P., Bacchetta, P., Rancièrec, R. ve Rogoffa, K. (2009). Exchange Rate Volatility And Productivity Growth: The Role of Financial Development. Journal of Monetary Economics, 56 (4), 494-513.
 • Arize, A. C., Osang, T. ve Slottje, D. J. (2000). Exchange rate volatility and foreign trade: Evidence From Thirteen LDC's. Journal of Business & Economic Statistics, 18 (1), 10-17.
 • Arratibel, O., Furceri, D., Martin, R. ve Zdzienicka, A. (2011). The Effect of Nominal Exchange Rate Volatility on Real Macroeconomic Performance in The CEE Countries. Economic Systems, 35 (2), 261-277.
 • Boyacıoğlu, M. A. ve Çürük, D. (2016). Döviz Kuru Değişimlerinin Hisse Senedi Getirisine Etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 143-156.
 • Chi, J. ve Cheng, S. K. (2016). Do Exchange Rate Volatility And Income Affect Australia’s Maritime Export Flows to Asia?. Transport Policy, 47, 13-21.
 • Choudhry, T. (2005). Exchange Rate Volatility And The United States Exports: Evidence From Canada And Japan. Journal of the Japanese and International Economies, 19 (1), 51-71.
 • Çiçek, M. (2010). Türkiye'de Faiz, Döviz ve Borsa: Fiyat ve Oynaklık Yayılma Etkileri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (2), 1-28.
 • Danmola, R. A. (2013). The Impact of Exchange Rate Volatility on The Macro Economic Variables in Nigeria. European Scientific Journal, 9 (7), 152-165.
 • Doğanlar, M. (2002). Estimating The Impact of Exchange Rate Volatility on Exports: Evidence From Asian Countries. Applied Economics Letters, 9 (13), 859-863.
 • Erden, L. ve Sağlam, G. (2009). Türkiye'de Döviz Kuru Oynaklığının Sektörel İthalata Etkileri: Bir ARDL İthalat Modeli Analizi. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27 (2), 19-44.
 • Gök, İ. Y., Özkul, G. ve Öztürk, E. (2016). Merkez Bankası Müdahalelerinin Döviz Kurları Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8 (15), 359-384.
 • Gujarati, D. (2011). Econometrics by Example. Palgrave Macmillan.
 • Güler, A. (2017). Oynak Ekonomik Koşullar Altında Döviz Kuru Oynaklığının Modellenmesi: Türkiye İçin Dinamik Zaman Serisi Analizi. International Journal of Academic Value Studies, 3 (14), 39-47.
 • Güloğlu, B. ve Akman, A. (2007). Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının SWARCH Yöntemi İle Analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44 (512), 43-51.
 • Hajilee, M. ve Al Nasser, O. M. (2014). Exchange Rate Volatility And Stock Market Development in Emerging Economies. Journal of Post Keynesian Economics, 37 (1), 163-180.
 • Kasman, A. (2003). Türkiye'de Reel Döviz Kuru Oynaklığı ve Bunun İhracat Üzerine Etkisi: Sektörel Bir Analiz. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 169-186.
 • Kasman, S., Vardar, G. ve Tunç, G. (2011). The Impact of Interest Rate And Exchange Rate Volatility on Banks' Stock Returns And Volatility: Evidence From Turkey. Economic Modelling, 28 (3), 1328-1334.
 • Khosa, J., Botha, I. ve Pretorius, M. (2015). The Impact of Exchange Rate Volatility on Emerging Market Exports. Acta Commer. 15 (1), 1-11.
 • Kim, C. B. (2017). Does Exchange Rate Volatility Affect Korea's Seaborne Import Volume?. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 33 (1), 43-50.
 • Oskooee, M. B. ve Gelan, A. (2018). Exchange-Rate Volatility And International Trade Performance: Evidence From 12 African Countries. Economic Analysis and Policy, 58, 14-21.
 • Özdemir, L. ve Kula, V. (2017). Döviz Piyasa Oynaklığı İle Vadeli İşlem Piyasası Arasındaki Nedensellik İlişkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9 (3), 618-636.
 • Sağlam, M. ve Başar, M. (2016). Döviz Kuru Oynaklığının Öngörülmesi: Türkiye Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (31), 23-29.
 • Taşçı, H. M., Darıcı, B. ve Erbaykal, E. (2009). Ters Para İkamesi Süreci ve Döviz Kuru Oynaklığı: Türkiye Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 102-117.
 • Tenreyro, S. (2007). On The Trade Impact of Nominal Exchange Rate Volatility. Journal of Development Economics, 82 (2), 485-508.
 • Türkyılmaz, S., Özer, M. ve Kutlu, E. (2007). Döviz Kuru Oynaklığı İle İthalat ve İhracat Arasındaki İlişkilerin Zaman Serisi Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 133-150.
 • Uysal, D. ve Özşahin, Ş. (2012). Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Volatilitesinin ARCH ve GARCH Modelleri ile Tahmini. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 13-20.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8771-779X
Yazar: Emre Esat TOPALOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss502308, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3352 - 3378}, doi = {10.33206/mjss.502308}, title = {Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: Dolar, Euro ve Sterlin Serileri Üzerine Garch, Egarch ve Igarch Modelleri İle Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Topaloğlu, Emre Esat} }
APA Topaloğlu, E . (2019). Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: Dolar, Euro ve Sterlin Serileri Üzerine Garch, Egarch ve Igarch Modelleri İle Bir İnceleme . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3352-3378 . DOI: 10.33206/mjss.502308
MLA Topaloğlu, E . "Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: Dolar, Euro ve Sterlin Serileri Üzerine Garch, Egarch ve Igarch Modelleri İle Bir İnceleme" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3352-3378 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/502308>
Chicago Topaloğlu, E . "Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: Dolar, Euro ve Sterlin Serileri Üzerine Garch, Egarch ve Igarch Modelleri İle Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3352-3378
RIS TY - JOUR T1 - Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: Dolar, Euro ve Sterlin Serileri Üzerine Garch, Egarch ve Igarch Modelleri İle Bir İnceleme AU - Emre Esat Topaloğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.502308 DO - 10.33206/mjss.502308 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3352 EP - 3378 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.502308 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.502308 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: Dolar, Euro ve Sterlin Serileri Üzerine Garch, Egarch ve Igarch Modelleri İle Bir İnceleme %A Emre Esat Topaloğlu %T Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: Dolar, Euro ve Sterlin Serileri Üzerine Garch, Egarch ve Igarch Modelleri İle Bir İnceleme %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.502308 %U 10.33206/mjss.502308
ISNAD Topaloğlu, Emre Esat . "Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: Dolar, Euro ve Sterlin Serileri Üzerine Garch, Egarch ve Igarch Modelleri İle Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3352-3378 . https://doi.org/10.33206/mjss.502308
AMA Topaloğlu E . Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: Dolar, Euro ve Sterlin Serileri Üzerine Garch, Egarch ve Igarch Modelleri İle Bir İnceleme. MJSS. 2019; 8(4): 3352-3378.
Vancouver Topaloğlu E . Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: Dolar, Euro ve Sterlin Serileri Üzerine Garch, Egarch ve Igarch Modelleri İle Bir İnceleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3352-3378.