Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-7154 | e-ISSN 2757-8542 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ardahan Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi


Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ARÜ İİBFD), altı ayda bir (Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası, süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide gerekli süreçleri başarı ile tamamlayan işletme, iktisat, ekonometri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmalara yer verilmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvuru Şartları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı puanlama tablosuna göre ARÜ İİBFD diğer uluslararası hakemli dergi kapsamına (Madde 1-d) girmektedir.


Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ARÜ İİBFD), yayın hayatına 2015 yılında başlamış olup 2021 yılı Haziran sayısı ile birlikte yayın hayatına devam edecektir.


ARÜ İİBFD, dergiye gelen akademik çalışmaları belirlediği yayın politikası ve değerlendirme süreçlerine bağlı olarak alanındaki hakemlere en kısa sürede gönderme, tüm süreçleri titizlikle ve zamanında takip ederek yazarları bilgilendirme ve tüm bunları sürdürülebilir kılma misyonu ile hareket etmektedir.


ARÜ İİBFD, hem ulusal hem de uluslararası endekslere başvurma ve gerekli izlenme süreçlerini başlatmış olup bu süreçleri başarı ile tamamlayarak en kısa sürede bu endekslerde taranma vizyonuna sahiptir. 

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-7154 | e-ISSN 2757-8542 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ardahan Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi
Kapak Resmi


Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ARÜ İİBFD), altı ayda bir (Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası, süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide gerekli süreçleri başarı ile tamamlayan işletme, iktisat, ekonometri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmalara yer verilmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvuru Şartları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı puanlama tablosuna göre ARÜ İİBFD diğer uluslararası hakemli dergi kapsamına (Madde 1-d) girmektedir.


Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ARÜ İİBFD), yayın hayatına 2015 yılında başlamış olup 2021 yılı Haziran sayısı ile birlikte yayın hayatına devam edecektir.


ARÜ İİBFD, dergiye gelen akademik çalışmaları belirlediği yayın politikası ve değerlendirme süreçlerine bağlı olarak alanındaki hakemlere en kısa sürede gönderme, tüm süreçleri titizlikle ve zamanında takip ederek yazarları bilgilendirme ve tüm bunları sürdürülebilir kılma misyonu ile hareket etmektedir.


ARÜ İİBFD, hem ulusal hem de uluslararası endekslere başvurma ve gerekli izlenme süreçlerini başlatmış olup bu süreçleri başarı ile tamamlayarak en kısa sürede bu endekslerde taranma vizyonuna sahiptir.