ISSN: 2148-7154
e-ISSN: 2757-8542
Başlangıç: 2015
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ardahan Üniversitesi
Kapak Resmi
       

DUYURU

  • Dergimizin DOI başvurusu kabul edilmiştir. Haziran 2023'ten (Cilt:5 Sayı:1) itibaren dergimizde yayımlanacak olan çalışmalara DOI numarası atanacaktır.  

  • ARÜ İİBF Dergisinin Haziran ve Aralık sayılarında yayımlanacak makale sayısı 10 olarak belirlenmiştir.

  • Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ARÜ İİBFD), altı ayda bir (Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası, süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide gerekli süreçleri başarı ile tamamlayan işletme, iktisat, ekonometri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmalara yer verilmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Ayrıca ARÜ İİBFD, T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın Doçentlik Başvuru Şartlarında yer alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı puanlama tablosuna göre  diğer uluslararası hakemli dergi kapsamına (Madde 1-d) girmektedir.
  • iThenticate ve Turnitin benzerlik raporu kaynakça dahil %20’yi, tek kaynaktan da %5'i geçmemelidir. Bu rapor, yazar ve dergi tarafından elde edilmektedir. Oranın üstündeki çalışmalar, değerlendirme aşamasına geçmeden yazar(lar)a geri gönderilir. Ayrıca çalışmaya ilişkin oran %20'nin altında olsa bile çalışmada temel bilimsel etik kuralların ve ilkelerin ihlal edilmemesi gerekmektedir. Aksi durumda çalışma, değerlendirme sürecinden geçmiş olsa dahi editör kurulu çalışmayı yazar(lar)a düzeltilmesi talebi ile geri gönderme ya da red etme hakkına sahiptir.


2023 - Cilt: 5 Sayı: 1