Yazar Rehberi

ARÜ İİBF Dergisine gönderilecek çalışmalara ait süreçlerin sağlıklı ve hızlı yürütülebilmesi adına yazar(lar)ın gönderim öncesinde ve sonrasında aşağıda yer alan hususlara uymaları gerekmektedir. Sürece ait detaylı gösterim Süreç Şemasında yer almaktadır.


Gönderim Öncesi ve Aşaması


- Yazar(lar) çalışmalarını belirtilen yazım kuralları (yazım şablonu, yazar bilgileri, APA 6. Sürüm) çerçevesinde oluşturmalıdırlar.


- Etik Kurul Kararı gerektiren çalışmalar için Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve başvuru sırasında belgelendirilmelidir. Bu yüzden, etik kurul kararı gerektiren makaleler için, ilk başvuru sırasında üç ayrı dosya (tam metin dosyası, yazar bilgileri ve diğer bilgiler, etik kurul onayını gösteren belge) yüklenmelidir.


- 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.


- ARÜ İİBFD yazım kuralları, yazım şablonu ve yazar rehberine göre hazırlanmış çalışmaların dergiye gönderimi, DergiPark sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. Bunun dışında yer alan mecralardan ARÜ İİBFD’ye çalışma gönderilmemektedir ya da bu yollardan gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır.


- DergiPark sistemi üzerinden çalışmalarını gönderecek yazar(lar)ın iki dosyayı sisteme yüklemeleri zorunludur. Bunlar derginin yazım şablonuna göre oluşturulmuş Tam Metin ve yazar bilgileri ve diğer bilgilerin yer aldığı Ek Dosyadır. Gerekli olması durumunda üçüncü dosya olarak Etik Kurul Onay Belgesinin de başka bir ek dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir.


- Gönderimin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda süreç, ARÜ İİBFD editörleri ve kurulları tarafından devam ettirilmektedir.


Gönderim Sonrası


- Yazar(lar) editörler ya da hakemlerden gelen düzeltme isteklerine uygun bir şekilde ve zamanında geri dönüş yapmalıdır.


- Hakem değerlendirmeleri olumlu sonuçlanan ve yayın sürecine geçen çalışmalarda yazar(lar) Telif Hakkı Devir Sözleşmesini eksiksiz doldurmalı ve ıslak imzalı olarak dergiye DergiPark sistemi üzerinden göndermelidir (bkz. Telif Hakkı).


- Yayın sürecine geçen çalışmaların son okuması, atanan dil editörü tarafından gerçekleştirilir ve gerekli görülmesi halinde düzeltilmesi için yazara gönderilir.


- Yukarıda yer alan tüm süreçlerin başarılı şekilde tamamlanması halinde ilgili çalışma, yayına hazır aşamasına gelir. Bu aşamada çalışma yayımlanmak üzere "son kontrol listesinde" yer alan hususlar çerçevesinde kontrol edilir, derginin kabul edilmiş çalışmalar listesine eklenir ve yayın sırasına alınır.