Yazım Kuralları

ARÜ İİBF Dergisine gönderilecek çalışmalarda aşağıda yer alan yazım kurallarına uyulması ve dergi tarafından hazırlanan şablonların kullanılması gerekmektedir. Ayrıca ARÜ İİBFD’nin DergiPark sayfasındaki Yazar Rehberinin de yazar(lar) tarafından dikkatli bir şekilde incelenmesi ve belirtilen ilkelerin uygulanması sürecin sağlıklı yürütülmesi adına önem arz etmektedir.

- Yazar, çalışmasını ARÜ İİBFD Yazım Şablonuna göre hazırlamalı ve DergiPark sistemine yüklemelidir. Yazım şablonu içerisinde yazar(lar)dan istenen yazım kuralları sade ve net bir şekilde belirtilmektedir.

- Çalışmada yapılacak atıf verme ve kaynakça oluşturmada APA 6. Sürüm ilkelerinin uygulanması gerekmektedir. Bu ilkelerin uygulanmasında Mendeley, EndNote, Zotero, RefWorks gibi referans yönetim programlarının kullanılmasını tavsiye edilmektedir.

- APA 6. Sürüm ile ilgili aşağıda yer alan Türkçe ve İngilizce kaynaklardan yararlanılabilir.

APA 6. Sürüm Kaynak 1: Türk Kütüphaneciliği Derneği 

APA 6. Sürüm Kaynak 2: Purdue Online Writing Lab

- Şablon içerisinde de belirtildiği üzere çalışmada yazar(lar)a ait herhangi bir bilgi yer almamalıdır.

- Yazar(lar)a ait bilgiler, sadece ARÜ İİBFD Yazar Bilgileri ve Diğer Bilgiler dosyası içerisindeki kısımlarda yer almalıdır. 

- ARÜ İİBFD Yazım Şablonuna göre hazırlanmayan ve/veya ARÜ İİBFD Yazar Bilgileri dosyası eksik doldurulan ya da APA 6. Sürüme göre oluşturulmayan atıf ve kaynakçaları içeren çalışmalar, yazarlara düzeltilmesi için geri gönderilmektedir. Bu durum çalışmanın değerlendirme sürecinin uzamasına neden olmaktadır. 

NOT: Kırmızı ifadeler, tıklandığında indirilebilir dosyalara ya da ilgili bölüme erişimi sağlamaktadır.