Editör
Ad: Doç. Dr. Ali Kemal Çelik
E-posta: alikemalcelik@ardahan.edu.tr
Editör Yardımcısı
Ad: Öğr. Gör. Cihan Yılmaz
E-posta: cihanyilmaz@ardahan.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: Arş. Gör. Dr. Hakan Cavlak
E-posta: hakancavlak@ardahan.edu.tr