İletişim Bilgileri

Editör

Doç. Dr. Ali Kemal Çelik
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
alikemalcelik@ardahan.edu.tr

Editör Yardımcısı

Öğr. Gör. Cihan Yılmaz
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
cihanyilmaz@ardahan.edu.tr

Teknik İletişim

Arş. Gör. Dr. Hakan Cavlak
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
hakancavlak@ardahan.edu.tr