Telif Hakkı

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine (ARÜ İİBFD) gerekli süreçlerden geçerek yayımlanması amacı ile gönderilen makaleler, daha önce herhangi bir ortamda yayınlanmış veya herhangi bir yayın ortamına yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.


- Yazar(lar) Telif Hakkı Devir Sözleşmesini, makalelerinin ARÜ İİBFD'de yayımlanmak üzere değerlendirilmesi için başvuru yaparken değil çalışmanın yayına kabul edilmesi halinde (bkz. süreç şeması) yayın süreci aşamasında doldurup imzalamalı (ıslak imza) ve düzgün bir şekilde taratarak sisteme pdf dosyası olarak yüklemelidir. 

- Telif Hakkı Devir Sözleşmesini gerektiği gibi doldurmayan ya da imzası eksik olan çalışmalar yayına hazır aşamasına geçemez ve dolayısıyla da derginin kabul edilmiş çalışmalar listesine eklenemez ya da yayın sırasına alınamaz

- Makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın hakları süresiz olarak ARÜ İİBFD'ye aittir. ARÜ İİBFD makalelerin yayın hakkının devrini yazar(lar)dan almak suretiyle aşağıdaki belirtilen haklarını saklı tutar:

   • Patent hakları,

   • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş hakları,

   • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,

   • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,

   • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel internet sitelerinde veya bağlı olduğu üniversitesinin akademik arşiv sisteminde depolama ve bu sistem aracılığıyla açık erişime sunma hakkı.