Amaç

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ARÜ İİBFD), derginin kapsamına giren alanlarda özgün içerikli ve nitelikli akademik çalışmaların (nitel, nicel, derleme, vd.) dergi politikası kapsamında gerekli süreçlerden geçerek yayınlanmasını ve ulusal/uluslararası sosyal bilimler alan yazınına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

ARÜ İİBFD, belirlediği amaç kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda daha önce yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmalara yer vermektedir. Ayrıca gerekli niteliklere sahip ve dergi politikasına uyan aşağıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası, alanında klasikleşmiş makale çevirileri ile kitap tanıtımlarına da yer verilmektedir. Bu çerçevede ARÜ İİBFD’de, Türkçe ya da İngilizce olarak yazılan ve gerekli hakem sürecinden geçen bilimsel çalışmalar DergiPark sistemi içerisinde yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır.- İşletme

- İktisat

- Ekonometri

- Siyaset Bilimi

- Kamu Yönetimi

- Uluslararası İlişkiler