Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 4 Ocak 2021
Bitiş: 31 Mayıs 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-5858 | e-ISSN 2667-7296 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Mugla Sitki Kocman University | http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/index


Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBBİAD), Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir. 

Dergi, bilimsel etik çerçevesinde kalmak koşuluyla, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün çalışmaları yayımlamayı ve bu yolla sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

“Açık erişimli” olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Dergiye başvuru ücretsiz olup değerlendirme süreci, yayın aşamaları veya sonrasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

İlk yayınını 2000 yılında 1302-7824 ISSN Numarası ile “Muğla Üniversitesi SBE Dergisi” adı altında gerçekleştiren derginin farklı tarihlerde farklı isim ve ISSN numaraları ile yayın hayatında devam eden serüveni kronolojik olarak şu şekilde sıralanmaktadır:

 • 1302-7824 ISSN Numarası ile “Muğla Üniversitesi SBE Dergisi” (2000-2005)
 • 1302-7824 ISSN Numarası ile “Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE)” (2005-2012)
 • 2149-5858 ISSN Numarası ile “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” (2012-2015)
 • 2149-5858 ISSN Numarası ile “Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi" (2015-  )
Derginin E-ISSN numarası 2019 yılından itibaren 2667-7296’dır.


 


Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-5858 | e-ISSN 2667-7296 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Mugla Sitki Kocman University | http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/index
Kapak Resmi


Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBBİAD), Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir. 

Dergi, bilimsel etik çerçevesinde kalmak koşuluyla, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün çalışmaları yayımlamayı ve bu yolla sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

“Açık erişimli” olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Dergiye başvuru ücretsiz olup değerlendirme süreci, yayın aşamaları veya sonrasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

İlk yayınını 2000 yılında 1302-7824 ISSN Numarası ile “Muğla Üniversitesi SBE Dergisi” adı altında gerçekleştiren derginin farklı tarihlerde farklı isim ve ISSN numaraları ile yayın hayatında devam eden serüveni kronolojik olarak şu şekilde sıralanmaktadır:

 • 1302-7824 ISSN Numarası ile “Muğla Üniversitesi SBE Dergisi” (2000-2005)
 • 1302-7824 ISSN Numarası ile “Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE)” (2005-2012)
 • 2149-5858 ISSN Numarası ile “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” (2012-2015)
 • 2149-5858 ISSN Numarası ile “Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi" (2015-  )
Derginin E-ISSN numarası 2019 yılından itibaren 2667-7296’dır.


 


Cilt 21 - Sayı 47 - 31 Ara 2020
 1. Girişimcilik Niyetine Sosyal Medyanın Etkisinin Sosyo-Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 21
  Ali YILDIZ, Fatih Mehmet DEMİR, Aytekin FIRAT
 2. Türkiye’de Kırsal Değişme Süreçleri
  Sayfalar 22 - 49
  Hasan Emre ÜNAL
 3. Türkçe Atasözlerinde Kadına Yönelik Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 50 - 76
  Berrin BAYBURT
 4. Bir Nazîre Mecmuâsı Olarak Âmid-İ Sevdâ’da Gülzâr-I Nezâir’in Macerası
  Sayfalar 77 - 95
  Süleyman YİĞİT
 5. Rusya’nın Büyük Güç Siyasetinde Test Alanı Olarak Libya
  Sayfalar 96 - 130
  Guner ÖZKAN, Elif ŞİMŞEK
 6. Kıbrıs Muhassılı Silahdar Osman Ağa’nın Muhallefatı (1764)
  Sayfalar 131 - 155
  Erdoğan KELEŞ
 7. Spor Tüketicilerinin Marka Tatmini ve Marka Sadakati İlişkisi: Marka Güveni, Marka Duygusu ve Marka İmajının Aracılık Etkisi
  Sayfalar 156 - 172
  Mikail KAZAN, Halil Erdem AKOĞLU, Ercan POLAT
 8. Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 173 - 185
  Halil AKMESE, Ali ILGAZ
 9. Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi
  Sayfalar 186 - 209
  Özlem OZAN KESBİÇ
 10. Köleci Dönem Ütopyasına İktisadi Bakış: Ütopyadan Gerçeğe Dönüşenler
  Sayfalar 210 - 225
  Didem ÖZCAN, Ali ÇIMAT
 11. II. Dünya Savaşı Yıllarında Müfettişlik Raporlarında Rize (1940-1943) (Çoruh Bölge Müfettişi Cemal Karamuğla’nın Rize ile İlgili Raporları)
  Sayfalar 226 - 251
  Seyithan ALTAŞ
 12. Erken Cumhuriyet Döneminde Ernst Arnold Egli’nin Köy İlkmektep Planları ve Eğitimin Önemi
  Sayfalar 252 - 277
  Murat Erdal DERE, Murat ORAL
 13. Demokrat Parti Döneminde Rize’de Siyasi Hayat (1950-1960)
  Sayfalar 278 - 302
  Kaan Cem GENİŞ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1302-7824 0 2000-2015
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 4 Ocak 2021
Bitiş: 31 Mayıs 2021