Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-5858 | e-ISSN 2667-7296 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Mugla Sitki Kocman University | http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/index    Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, 2000 yılında yayın hayatına 1302-7824 ISSN numarası ile "Muğla Üniversitesi SBE Dergisi" adı altında başlamıştır. 2005-2012 yılları arasında Dergi, "Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) adıyla yayınlanmıştır. 31 Mayıs 2012 tarihinde isim değişikliği ile Üniversitenin adı "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi" olduğundan Derginin ismi "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Dergi bu ad altında 2149-5858 ISSN numarasını almıştır. 2015 yılından buyana Dergi, "SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ" adı altında yayım hayatına devam etmektedir. Bu dergi, 1302-7824 ISSN numaralı Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinin devamıdır. 17 yıldır yayın hayatında olan Dergi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki kez haziran ve aralık aylarında yayımlanmaktadır. 2019 yılından itibaren dergimizin E-ISSN numarası 2667-7296'dır. 


Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-5858 | e-ISSN 2667-7296 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Mugla Sitki Kocman University | http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/index
Kapak Resmi    Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, 2000 yılında yayın hayatına 1302-7824 ISSN numarası ile "Muğla Üniversitesi SBE Dergisi" adı altında başlamıştır. 2005-2012 yılları arasında Dergi, "Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) adıyla yayınlanmıştır. 31 Mayıs 2012 tarihinde isim değişikliği ile Üniversitenin adı "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi" olduğundan Derginin ismi "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Dergi bu ad altında 2149-5858 ISSN numarasını almıştır. 2015 yılından buyana Dergi, "SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ" adı altında yayım hayatına devam etmektedir. Bu dergi, 1302-7824 ISSN numaralı Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinin devamıdır. 17 yıldır yayın hayatında olan Dergi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki kez haziran ve aralık aylarında yayımlanmaktadır. 2019 yılından itibaren dergimizin E-ISSN numarası 2667-7296'dır. 


Cilt 20 - Sayı 45 - 23 Ara 2019
 1. Tanzimat Dönemi Ulemasından Muhalif Bir Şahsiyet: Sarıyerli Hoca Mehmed Sadık Efendi
  Sayfalar 1 - 16
  Gürbüz ÖZDEMİR
 2. Bireysel Yine/Yenilenmeyi (Rezilyansı) Destekleyici İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 17 - 37
  Merve GERÇEK , Dilek YILMAZ BÖREKÇİ
 3. Kuantum Teorisi Absürdizmi (Saçmacılığı) Destekler Mi?
  Sayfalar 39 - 61
  Mücahit ÖZDOĞAN
 4. Finansal Tüketicilerin Banka Tercihlerinin Konjoint Model ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 63 - 78
  Yusuf TEPELİ , Filiz DAŞKIRAN
 5. Rus Siyasal Rejiminde Putin Dönemi İktidar ve Muhalefet İlişkisi
  Sayfalar 79 - 92
  Leyla İSAYEVA , Prof Dr. Ramazan GÜNLÜ
 6. Alzheimer Hastalarına ve Bakım Verenlere Yönelik Sosyal Politikalar: Türkiye – Almanya Karşılaştırması
  Sayfalar 93 - 118
  Ecem Naz NAZLIER KESER
 7. Modern Bir Kavram Olarak Milliyetçiliğin Psikanalitik Çözümlemesi
  Sayfalar 119 - 144
  Ergin ULUSOY
 8. Spor Genel Müdürlüğüne Bağlı Sporcu Eğitim Merkezlerinde Yürütülen Yönetsel Uygulamaların Merkez Müdürleri ve Antrenörleri Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 145 - 158
  Hacalet MOLLAOĞULLARI , Doğukan DOĞAN
 9. Daily Life Practices of Syrian Immigrants: The Case of Mardin
  Sayfalar 159 - 177
  Davut Bulut UNAT , Hasan ŞEN
 10. Bitcoin, Blockchain ve Finansal Piyasa Değerlendirmesi
  Sayfalar 179 - 193
  Famil ŞAMİLOĞLU , Yunus Emre KAHRAMAN
 11. Menderes’in Beyanlarına Göre 27 Mayıs İhtilaline Giden Süreçte CHP’nin Sorumluluğu
  Sayfalar 195 - 203
  Mehmet TEMEL
 12. Çarlık Rusya’sında Esir Kalan Osmanlı General ve Amiralleri Hakkında Önemli Bir Araştırma
  Sayfalar 205 - 208
  Elfine SİBGATULLİNA
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1302-7824 2000-2018