Amaç

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBBİAD), bilimsel etik ve yayın koşulları gözetilerek, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün çalışmaları yayımlamayı ve bu yolla sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBBİAD); Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Sosyoloji, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Turizm gibi sosyal ve beşeri bilimlerin muhtevasını oluşturan özgün ve nitelikli araştırma makaleleri ile bu alanlarda hazırlanmış olgu sunumu, derleme, çeviri, bildiri, toplantı özeti, kitap eleştirisi ve tanıtımı gibi bilumum akademik çalışmaları yayımlayan hakemli ve bilimsel bir dergidir.