Yazarlar İçin Bilgi

SOBBİAD’a gönderilecek bilimsel çalışmalarla yazılar, daha önce başka yerlerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. SOBBİAD’a gönderilen çalışmalara ilişkin yayın kararı, yazar ve hakemlerin kimliği karşılıklı olarak gizli tutulmaktadır. SOBBİAD’a gündem yazıları (güncel konuları içeren yazılar), akademik çalışmalar, kitap özetleri gönderilebilir. Aynı sayıda aynı yazara(yazarlara) ait birden fazla eser yayımlanmaz. Yazara gönderilen hakem raporları için düzeltme süresi 1 aydır. Bu süre içinde düzeltme yapılmaması durumunda çalışma değerlendirme sürecinden çıkarılır. Makale değerlendirme süreci ortalama 3 aydır. Dergimize yazı gönderenler bu kuralları peşinen kabullenmiş sayılır. 

YAZIM KURALLARI

·     Sayfa düzeni, kağıt boyutu genişlik 16,5 cm, yükseklik 24 cm olacak şekilde düzenlenmelidir (Bu düzenleme için; Sayfa Düzeni – Kenar Boşlukları – Özel Kenar Boşlukları – Kağıt)

·     Yazılar A4 boyutlu sayfaya yazılacak, metin içi sayfa kenar boşlukları: Sol: 2 cm, Sağ: 2 cm, Üst: 2,5 cm, Alt: 2,5 cm ve metnin tamamı başlıklar dahil 1 satır aralığı olacaktır. Paragraflar arasında boşluk (enter) verilmeyecek, bunun yerine hem önce hem sonra 6nk aralık bırakılacaktır. Bu düzen, şekil, grafik, tablo ve benzeri için de geçerlidir. 

·      Makale özeti 9 puntoda, en az 100 en fazla 200 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.

·      Tüm başlıklar 11 puntoda ve metin 10,5 puntoda ve tek satır aralığında yazılacaktır.

·  Yazı tipi olarak Times New Roman tercih edilmelidir ve tüm metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraf girintisi 1 cm olarak ayarlanmalıdır. 

·      Sayfa altında verilen dipnotlar ile tablo, grafik, şekil ve benzeri kaynaklar ise 8 punto olacaktır.

·      Metin sayfa sınırı her şey dahil (grafik, şekil, kaynak vb.)25 sayfa olarak belirlenmiştir. Sayfa numarası ilk sayfadan başlayarak verilecektir.

·      Kaynak gösterimi APA yöntemi olarak belirlenmiştir. 

·    Yazıda yer alan konu başlıkları 1,2,3,… gibi rakamlarla, alt başlıklarda ise 1.1, 1.2, … gibi ondalık system kullanılmalıdır. Tablo ve şekillerin hazırlanmasında derginin boyutları ve genel dizayn dikkate alınmalıdır. Şekillere ve tablolara başlık ve sıra numarası verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar tabloların ve grafiklerin üstünde şekillerin ise altında yer almalıdır. Denklemlere sıra numarası verilmelidir. Sıra numarası parantez içinde ve sayfanın en sağında bulunmalıdır. 

·      Özet, Abstract bir sayfada ve Giriş yeni bir sayfadan başlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

·      Giriş ve sonuç başlıklarına numara verilmeyecek, numaralandırma işlemi girişten sonraki ilk başlıkla başlayarak verilecektir.

Giriş

1. Türkiye’de …
1.1. İthalat ve …
1.1.3. Bağımsız …
1.2.2.4. Gelir Fonksiyonu
Sonuç

·         Tablo 1, Şekil 1 başlıkları koyu, geri kalanı ilk harfler büyük şekilde olmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve benzeri başlık önekleri:

Tablo 7: Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Arasında Yapılan Anlaşmalar
Grafik 23: Türkiye’nin Ülke Gruplarına Göre İthalatı
Şekil 1: Örnek Bir Taşınmaz Değer Haritası


·       Tablo içi hücrelerde metinler 10 puntoda sol-üste hizalı olarak yazılmalıdır. 

·       Resim ve şekillerin genişliği: 12 cm, yüksekliği: 18 cm’den fazla olmayacaktır.

·      Makale içi referanslar, dipnotlar yerine metnin içinde parantez arasında, (yazar(lar) ın soyadı, kaynağın yayın yılı, sayfa numaraları) yazılmalı, açıklama notları sayfa altında 8 punto olarak belirtilmelidir.

Karşılaşılabilecek durumlara ilişkin örnekler aşağıdaki gibi olabilir:

·         Tek yazarlı ise; (Bayrakdaroğlu, 2008: 59)

·         Çift yazarlı ise; (Marangoz ve Uzun, 2005: 17-19)

·         İkiden çok yazarlı ise; (Dişbudak vd., 2009: 48-59)

·         Aynı yazar(lar)ın birden çok çalışmasına gönderme yapılıyorsa; (Bayrakdaroğlu, 1980a: 15-20; 1980b: 18-40) şeklinde olmalıdır.

·         İnternet kaynağı ise; (www.mastercard.com/tr, 2017) 

Kaynakçada Gösterim:

Çok yazarlı makale kaynakça gösterim örneği; 

Belsky, E., Cab, A. & Megbolugbe, I. (1998). A premier on geographic information systems in mortgage finance. Journal of Housing Research, 9(1), 5-31.

Tek yazarlı makale kaynakça örneği:
 

Johnson, M. P. (2001). Decision support for family reloation decision under the section 8 housing assistance program using geographic information systems and the analytic hierarchy process. Journal of Housing Research, 12(2), 277-306.

Kitap kaynakça gösterim örneği:

Sulliva, Do. O. & Unvin, D. J. (2003). Geographic information analysis. New Jersey: John Wiley and Jons, Inc.

İnternet kaynakça gösterim örneği:

Yazar Soyadı, A., Eser Adı, Erişim Adresi http://www.tuik,gov.tr/, (Erişim Tarihi)

http://www.mastercard.com/tr/consumer/prepaid-card.html (Erişim tarihi: 12.05.2017).

·         Makalelerin jel kodları mutlaka yazılmalıdır. Jel kodlarına internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

·         İletişim kurulacak yazarın e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır.

TELİF HAKKI FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.