Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Bayram COŞKUN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

bcoskun@mu.edu.tr 

Baş Editör

Dr. Öğr. Üyesi Serkan DEĞİRMENCİ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

serkandegirmenci@mu.edu.tr 


ALAN EDİTÖRLERİ

Sanat Tarihi Alan Editörü

Doç. Dr. Gökben AYHAN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi


-------------------------------------------------------------

Tarih Alan Editörü

Doç. Dr. Erdoğan KELEŞ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

------------------------------------------------------------

Psikoloji Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Hanzade ASLAN YILMAZ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

-------------------------------------------------------

Spor Yöneticiliği Alan Editörü

Doç. Dr. Süleyman Murat YILDIZ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi


Sosyoloji Alan Editörü

Doç. Dr. Zafer DURDU 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi


------------------------------------------------------

Arkeoloji Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ÇÖRTÜK  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

------------------------------------------------------

ÇTL ve Edb.  Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi İsmail T. KALLİMCİ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi


------------------------------------------------------

Felsefe Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Kubilay HOŞGÖR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi


Sağlık İşletmeciliği Yönetimi

Alan Editörü

Doç. Dr. Saffet OCAK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Bilimler Fakültesi 

----------------------------------------------------------------

Edebiyat Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Veli UĞUR 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

---------------------------------------------------------------

ÇEEİ Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar ÖZBEK 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


------------------------------------------------------

Sanat Alan Editörü

Prof. Dr. Burcu KARABEY 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi


Bilim Danışma KuruluProf. Dr. Abamüslüm AKDEMİR

Uludağ Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Adnan Barlas

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Ali YAKICI

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Bayram AKÇA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Bayram COŞKUN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ

Kırıkkale Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Erkan POYRAZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Mustafa TEPECİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

İşletme Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Muzaffer DEMİR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Oya SEYMEN

Balıkesir Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Ozan BAHAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Özlem Şahin GÜNGÖR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Tuncay ÖĞÜN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Turgay UZUN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Adem ÖGER

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni.

Fen-Edebiyat Fakültesi

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Burhan KILIÇ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Turizm Fakültesi

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Cengiz İskender ÖZKAN

Adnan Menderes Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

-------------------------------------------------------
Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Turizm Fakültesi

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Ekrem AYAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Erdoğan KELEŞ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Ersan ERSOY

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-------------------------------------------------------

Prof. Dr. İlhan EGE

Mersin Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-------------------------------------------------------

Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Lütfi ATAY

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Turizm Fakültesi

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Muhittin TATAROĞLU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Selahattin KOÇ

Cumhuriyet Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Düzce Üniversitesi
Akçakoca Turizm İşlet. ve Ot. Yüks.
-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Ulaş ÜNLÜ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Yıldıray KIZGIN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

----------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Ceray ALDEMİR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

----------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar ÖZBEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

----------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN

Giresun Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

----------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Engin DÜCAN

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Turizm Fakültesi

----------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Funda BAYRAKDAROĞLU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

----------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKYURT

Giresun Üniversitesi

Bulancak Kadir Karabaş Uyg. Bil. Yüks.

----------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Melda AÇMAZ ÖZDEN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

----------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Murat AKTAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

----------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Soner SAĞLAM

Pamukkale Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

----------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Düzce Üniversitesi

Akçakoca Turizm İşlet. ve Ot. Yüks.

----------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Taner SIĞINDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

----------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DEMİRCAN AKSOY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi
Yayın Kurulu

Prof. Dr. Alfina SİBGATULLİNA

Moskova Bilimler Akademisi

alfina2003@yandex.ru 

---------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER

Marmara Üniversitesi

gulayogun@marmara.edu.tr

---------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Sebahattin ÇEVİKBAŞ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

cevikbas@mu.edu.tr

---------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Umut AVCI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

aumut@mu.edu.tr

---------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Serap ÖZEN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

serapozen@mu.edu.tr

---------------------------------------------------------------------------------------

 Doç. Dr. Olena KARPENKO

Harkov H. Skovoroda Milli Pedagoji Üniversitesi

---------------------------------------------------------------------------------------

 Dr. Poznakhirev VİTALY VİTALİYOVYCH

Smolny Institute Russian Academy of Education Siant-Petersburg, Rusya 


---------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Zaza TSURTSUMİA

TSU Institute for Georgia's Neighbourhood Studies IGNS

zazatsurtsumia@yahoo.com

---------------------------------------------------------------------------------------

İngilizce Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÖZDEMİR  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

dicleozdemir@mu.edu.tr

Dergi Sekreteri