Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2458-8385 | e-ISSN 2536-5045 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi |


Dergimiz, Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından 2015 yılından itibaren her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dergide sosyal bilimlerin her alanında Türkçe ve İngilizce dillerinde, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2458-8385 | e-ISSN 2536-5045 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz, Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından 2015 yılından itibaren her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dergide sosyal bilimlerin her alanında Türkçe ve İngilizce dillerinde, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Cilt 5 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. Kadın Yöneticiler Açısından Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerine Kavramsal Bir Çalışma
  Sayfalar 1 - 23
  Elif SAVAŞKAN
 2. Su Kamusallığının Değişen Niteliğinin Değerlendirilmesinde Suyun Finansmanının İncelenmesi: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Sayfalar 24 - 48
  Sonay AKAR
 3. Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte olan Ülkelerde Dış Borçların İktisadi Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Heterojen Panel Yaklaşımı
  Sayfalar 49 - 73
  Hikmet AKYOL , Kübra KARAKUŞ
 4. Sosyal Sermaye Ürünü Olarak Taziye Kültürü ve Kurumsal Bir Hizmet Olarak Yas Danışmanlığı: Türkiye-Almanya Örneği
  Sayfalar 93 - 112
  Emine ATAMAN , İsmail BARIŞ
 5. Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 74 - 92
  Aysun AKÇAM , Yalçın KANBAY , Elif IŞIK
 6. 1483 Yılında Hatunsaray ve Sudiremi Nahiyelerinin Durumu
  Sayfalar 113 - 138
  Hamit ŞAFAKCI
 7. Kariyer Değerlerinin Tükenmişlik Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Hopa İlçesinde Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 139 - 164
  Özgür DOĞAN , Muhammed Kürşad DURSUN
 8. Feminist Teori Temelinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Türkiye Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 165 - 186
  Fatma NALBANT , Tuğrul KORKMAZ
 9. Rekreatif Bir Etkinlik Olarak Turizm Cazibe Merkezi Ziyaretçilerinin Özçekim Motivasyonları
  Sayfalar 187 - 204
  Seçkin YILDIZ , Fatih BEKTAŞ
 10. Hastane İşletmelerinde İç Denetim ve Hile Denetimi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 205 - 225
  Serkan AKÇAY , Merve UYSAL
 11. AAOIFI Standartlarının Türkiye’deki Katılım Bankalarına Olası Etkileri
  Sayfalar 226 - 245
  Mehmet ERSOY , Mustafa SÜNER
Dizinler
asos.jpg   Sosyal Bilimler İndeksi
google.jpg

  Google Akademik

  Sosyal Bilimler Atıf Dizini
sis.jpg   Scientific Index Service
acar.jpg   Akademik Araş. İndeksi
  Sitefactor Indexing
  DRJI