e-ISSN: 2536-5045
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Artvin Çoruh Üniversitesi
Kapak Resmi

AÇÜ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
ÖZEL SAYI MAKALE ÇAĞRISI
(01 Eylül 2024)

Özel Sayı Teması:
Kafkasya Araştırmaları
Özel Sayı Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BATMAN
Gönderim Son Tarihi:
15 Temmuz 2024
Özel Sayı Yayınlanma Tarihi:
01 Eylül 2024


******************************************

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (ACUSBD), 2015 yılından itibaren her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide, sosyal bilimler alanında Türkçe ve İngilizce dillerinde, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilen makaleler, çift taraflı kör hakemlik yöntemi ile incelemeye alınmakta ve ücretsiz erişimle elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Bir yazının dergide yayımlanabilmesi için iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda editör tarafından üçüncü bir hakemin değerlendirmesine başvurulur. Üçüncü hakemin de olumsuz görüş bildirmesi halinde veya ilk iki hakemin olumsuz görüş bildirmesi halinde yazı yayınlanmaz ve yazara iade edilir.


Yayın İlkeleri

  • Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi yılda en az iki kere yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekir.
  • Dergide makale yazım dili; Türkçe ve İngilizce'dir.
  • Yayımlanan çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.
  • Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif hakkı da dâhil olmak üzere fikrî mülkiyet hakları saklıdır.
  • Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar ve yazıların hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
  • Yazım ilkelerine uygun olmayan çalışmalar hakem değerlendirmesine gerek duymadan geri çevrilir.
  • Bir yazının dergide yayımlanabilmesi için iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda editör tarafından üçüncü bir hakemin değerlendirmesine başvurulur.

***************************************

2023 - Cilt: 9 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

2. Karınca Kelimesinin Etimolojisi

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ACUSBDCreative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) ile lisanslanmıştır.