Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Bitiş: 31 Mayıs 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2458-8385 | e-ISSN 2536-5045 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi | dergipark.gov.tr/acusbd


Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2015 yılından itibaren her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. 

Dergide, sosyal bilimlerin her alanında Türkçe ve İngilizce dillerinde, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Not: Makale göndermeden önce çalışmanızın araştırmacılar için hazırlanan "Yazar Rehberi" uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2458-8385 | e-ISSN 2536-5045 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi | dergipark.gov.tr/acusbd
Kapak Resmi


Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2015 yılından itibaren her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. 

Dergide, sosyal bilimlerin her alanında Türkçe ve İngilizce dillerinde, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Not: Makale göndermeden önce çalışmanızın araştırmacılar için hazırlanan "Yazar Rehberi" uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Cilt 6 - Sayı 1 - 31 Tem 2020
 1. Faaliyet Giderlerinin Kârlılığa Etkisi: İmalat Sanayi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1 - 12
  Ersin YENİSU
 2. Latife Tekin’in Manves City Romanına Yansıyan Türkiye
  Sayfalar 13 - 24
  Semih ZEKA
 3. Mesleki beklentilerin kariyer kararı verme öz-yetkinliği ile ilişkisi
  Sayfalar 25 - 39
  Ercan ÖGE
 4. Üniversite Öğrencilerinde Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Etmenlerin İncelenmesi
  Sayfalar 40 - 49
  Pınar TEKTAŞ , Nesibe YILDIZ , Yalçin KANBAY , Elif IŞIK , Özgür ASLAN
 5. Emekli Bireylerin Bir Serbest Zaman Etkinliği Olarak Fiziksel Aktivitelere Dair Görüşleri: Türkiye’nin En Yaşlı ve Mutlu İli Sinop Örneği
  Sayfalar 50 - 58
  Nedim TEKİN , Fatih Mehmet PARLAR , Özge ERCAN
 6. Üniversite Öğrencilerinin Kurumsal Etkinliklere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirmesi: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 59 - 79
  Asiye IŞIK , Onur AKÇAKAYA
 7. Türkiye’de Sezaryen Ameliyatlarına Yönelik Politikaların Analizi
  Sayfalar 74 - 83
  Mustafa FİLİZ
 8. Bir İnşaa Süreci Olarak Erkeklik: Yozgat Örneği
  Sayfalar 84 - 95
  Esra GEDİK , Hülya ÇAKIR , Anıl COŞKUN
 9. Performans Ölçümünde Süreç Katkı Muhasebesinin Rolü: Örnek Bir Uygulama
  Sayfalar 96 - 106
  Mustafa SAVCI , İ̇mad BALİOĞLU
 10. Mali Müşavirler ve Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Demografik Faktörler ile İlişkisi: İstanbul’da Bir Uygulama
  Sayfalar 107 - 119
  Gamze KÖSEOĞLU
 11. Artvin Kamu Hastanelerinde Çalışan Yöneticilerin İleri Maliyet Yönetimi Yaklaşımları Konusundaki Algılarının Belirlenmesi
  Sayfalar 120 - 134
  Muhammed ARDIÇ , Osman YILDIZLAR , Emel KARAKULLUKÇU
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Bitiş: 31 Mayıs 2021
Dizinler
asos.jpg   Sosyal Bilimler İndeksi
google.jpg

  Google Akademik

  Sosyal Bilimler Atıf Dizini
sis.jpg   Scientific Index Service
acar.jpg   Akademik Araş. İndeksi
  Sitefactor Indexing
  DRJI