ISSN: 2458-8385
e-ISSN: 2536-5045
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Artvin Çoruh Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2015 yılından itibaren her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir.

Dergide, sosyal bilimler alanında Türkçe ve İngilizce dillerinde, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Önemli bilgilendirme: DergimizinTemmuz 2022 sasıyı için makale kabulü sona ermiş olup, 15 Haziran 2022-01 Kasım 2022 tarihleri arasında gönderilecek makaleler en erken Aralık 2022 sayısı için değerlendirmeye alınabilecektir.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 16 Haziran 2022 Bitiş: 1 Kasım 2022

2022 - Cilt: 8 Sayı: 1

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi