Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-6219 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | www.e-dusbed.com, https://dergipark.org.tr/tr/pub/diclesosbed


2009 yılı Nisan ayından itibaren yayın hayatına başlayan ve TR Dizin'de taranan Uluslararası "Hakemli Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED)",  Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayımlanır. Yayın kurulu kararı ile özel sayı  da yayınlanabilir. Dergimizde, “Edebiyat, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat, İktisat, İşletme, İletişim, Gazetecilik, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi, Halkla İlişkiler” gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Aynı yazar ve yazarların birden fazla makalesine aynı sayıda ve birbirini takip eden sayılarda yer verilmez. Dergimiz TR DİZİN, INDEX COPERNICUS, SOBİAD, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ gibi indekslerde taranmaktadır.

DÜSBED TELİF HAKKI FORMU İÇİN TIKLAYINIZ - MAKALE İLE BİRLİKTE BENZERLİK RAPORU DA EKLENMELİDİR. BENZERLİK ORANI %20'Yİ GEÇMEMELİDİR. 

Derginin arşivi bu sayfaya yüklenecektir. Aktarım tamamlanıncaya kadar arşive http://www.e-dusbed.com/Dusbed/ArchiveIssues linkinden ulaşabilirsiniz.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-6219 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | www.e-dusbed.com, https://dergipark.org.tr/tr/pub/diclesosbed
Kapak Resmi


2009 yılı Nisan ayından itibaren yayın hayatına başlayan ve TR Dizin'de taranan Uluslararası "Hakemli Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED)",  Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayımlanır. Yayın kurulu kararı ile özel sayı  da yayınlanabilir. Dergimizde, “Edebiyat, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat, İktisat, İşletme, İletişim, Gazetecilik, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi, Halkla İlişkiler” gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Aynı yazar ve yazarların birden fazla makalesine aynı sayıda ve birbirini takip eden sayılarda yer verilmez. Dergimiz TR DİZİN, INDEX COPERNICUS, SOBİAD, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ gibi indekslerde taranmaktadır.

DÜSBED TELİF HAKKI FORMU İÇİN TIKLAYINIZ - MAKALE İLE BİRLİKTE BENZERLİK RAPORU DA EKLENMELİDİR. BENZERLİK ORANI %20'Yİ GEÇMEMELİDİR. 

Derginin arşivi bu sayfaya yüklenecektir. Aktarım tamamlanıncaya kadar arşive http://www.e-dusbed.com/Dusbed/ArchiveIssues linkinden ulaşabilirsiniz.

Dizinler