ISSN: 1308-6219
Başlangıç: 2009
Yayımcı: Dicle Üniversitesi
Kapak Resmi
 

2009 yılı Nisan ayından itibaren yılda iki sayı olarak yayın hayatına başlayan ve TR Dizin'de taranan Uluslararası Hakemli dergimiz, 2021 yılından itibaren Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergimizde, “Edebiyat, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat, İktisat, İşletme, İletişim, Gazetecilik, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi, Halkla İlişkiler” gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış araştırma makaleleri ile alana katkı sunabilecek güncel kitap tanıtımlarına yer verilir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Aynı yazar(lar)ın birden fazla makalesine aynı sayıda ve birbirini takip eden sayılarda yer verilmez. Dergimiz TR DİZİN, INDEX COPERNICUS, SOBİAD, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ gibi indekslerde taranmaktadır.

Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 10 Haziran 2024

2024 - Sayı: 35

Araştırma Makalesi

19. Dillerin Eşitliği

Dicle University
Journal of Social Sciences Institute (DUSBED)