e-ISSN: 2548-0707
Başlangıç: 2016
Yayımcı: Mehmet SONGUR
Kapak Resmi
 

Dergimiz 2024 yılından itibaren Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanacaktır.

Bulletin of Economic Theory and Analysis
2021 yılı itibarıyla Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (#ULAKBİM) tarafından TR-DİZİN veri tabanına dahil edilmiştir.

Bulletin of Economic Theory and Analysis
hem kamu hem de özel sektörle ilgili belirli sorunların ekonomik analizini teşvik eden bilimsel, hakemli bir dergidir. Dergi bir yandan ekonomi teorilerini destekleyen nicel ve ampirik çalışmaları teşvik ederken, diğer yandan ekonomi teorilerinin gelişmesi açısından teorik çalışmaları da desteklemektedir. Ekonomi ile ilgili makalelerin yanı sıra, Bulletin of Economic Theory and Analysis işletme, maliye ve ekonometri alanlarındaki çalışmalara da sayılarında yer vermektedir. Dergimiz 2021 sayılarından itibaren TR Dizin'de taranmaktadır.


2024 - Cilt: 9 Sayı: 1

Sosyal Medya

      
        βετα'yı Takip Edin