Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

Bulletin of Economic Theory and Analysis yayımladığı makalelerde, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesi için American Psychological Association (APA) 6.0 stilini kullanmaktadır. Bu nedenle dergiye gönderilen çalışmalar APA 6.0 stiline göre hazırlanmalıdır.

BİÇİM

Sayfa kenar boşlukları sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5 cm olmalıdır. Bütün metinler; Times New Roman, 12 punto ile 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır.

Üst bilgi olarak her sayfanın sol üst kısmında makalenin adı ve sağ üst kısmında sayfa numarası olacak şekilde yazılır.

YAPI

Çalışma aşağıdaki sırayla derlenmiş olmalıdır: başlık; öz; anahtar kelimeler; jel kodu; giriş, yöntem, sonuçlar; teşekkür; kaynakça; ekler.

BAŞLIK SAYFASI

Bu sayfa çalışmanın ilk sayfasını oluşturmaktadır. İlk olarak başlık 12 kelimeyi geçmeyecek, kısaltma içermeyecek şekilde sayfanın üst kısmına ortalanarak her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılır. Bir alt satıra yazarların ismi ünvanlar kullanılmadan eklenir. Sayfanın altına doğru yazar hakkında kısa bilgi notu sola yaslanmış olarak yazılır. Bu notta yazarın kurumu, yazının bir proje kapsamında desteklenmesi vb. bilgiler ile iletişim için elektronik adresine yer verilir.

ÖZ/ABSTRACT

Gönderilen makalede, 200 kelimeyi geçmeyecek bir özet Türkçe makalelerde önce Öz daha sonra İngilizce başlık ve İngilizce Öz (Abstract) sıralamasıyla yer almalıdır. Özlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Makalenin ilk sayfasında; Türkçe-İngilizce başlık, öz (abstract), en fazla beş en az üç tane anahtar sözcük (Keywords), uygun alanlar için JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yer almalıdır. Anahtar Kelimeler ve JEL kodları bir tab (1,25 cm) içeriden ve italik yazılmalıdır.

DENKLEMLER

Gönderilen makalede, denklemler sayfanın sağ kenarına yaslı olacak biçimde özenle numaralandırılmalıdır. Denklemler MS Office programı aracılığı ile hazırlanmalıdır. Denklemler makalelerde kesinlikle resim olarak yer almamalıdır.

TABLOLAR

Gönderilen makalede, tablolar özenle numaralandırılmalı ve tablo ismi tablo numarasının altında ve italik olarak yer almalıdır. Tabloya ait notlar tablonun altında ve iki yana yaslı olarak yer almalıdır. 

Örnek:

Tablo 1

2011-2015 Dönemi Boyunca İşsizlik

Yıllar

İşsizlik (%)

2011

9.1

2012

8.4

2013

9

2014

9.9

2015

10.3

Not. TÜİK verilerinden derlenmiştir.

ŞEKİLLER

Gönderilen makalede, şekiller özenle numaralandırılmalı ve şekil ismi şeklin hemen altında iki yana yaslı olarak yer almalıdır. Şekle ait notlar ve (eğer varsa) derlendiği, uyarlandığı ya da alıntılandığı yer başlığın devamına yazılmalıdır.

Örnek:


Şekil 1. 2005-2016 dönemleri arası işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranı. TCMB Temel Ekonomik Gelişmeler Raporundan uyarlanmıştır.

ARA BAŞLIKLAR

BAŞLIK DÜZEYİ

APA FORMATI

1’inci Düzey

Merkezde, Kalın, Her sözcük büyük harfle başlar diğer harfler küçüktür

2’nci düzey

Sola Yaslı, Kalın, Her sözcük büyük harfle başlar diğer harfler küçüktür

3’üncü Düzey

            Bir tab içeride, kalın, sadece ilk sözcük büyük harfle başlar diğer harfler küçüktür

4’üncü düzey

            Bir tab içeride, kalın, italik, sadece ilk sözcük büyük harfle başlar diğer harfler küçüktür

5’inci düzey

            Bir tab içeride, italik, sadece ilk sözcük büyük harfle başlar diğer harfler küçüktür

ATIF VE KAYNAKÇA

Atıflar ve kaynakça aşağıdaki örneklere göre hazırlanmalıdır.

Kitaplar ve eKitaplar

Materyal Türü

Metin İçi Alıntılama

Kaynakça

Kitap: Tek Yazarlı

(Eichengreen, 1998)

Eichengreen, B. J. (1998). Globalizing capital: a history of the international monetary system. Princeton University Press.

Kitap: İki Yazarlı

(Snowdon & Vane, 2005)

Snowdon, B., & Vane, H. R. (2005). Modern macroeconomics: Its origins, development and current state. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Kitap: 3-5 Yazarlı

İlk Alıntıda

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012)

İzleyen Alıntılarda

(Krugman et al.,2012)

Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2012). International economics: Theory & policy. Boston: Pearson Addison-Wesley.

Kitap: Farklı Baskılar

(Frank & Bernanke, 2004)

Frank, R. H., & Bernanke, B. (2004). Principles of economics (5th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill.

Kitap: Editörlü

(Granger, 1991)

Granger, C. W. (Ed.). (1991). Modelling economic series: Readings in econometric methodology. Oxford: Clarendon Press.

Kitap: Kuruluşların Yayınladığı

(U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, 1993)

U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. (1993). Labor composition and U.S. productivity growth, 1948-90. Washington, DC: Author.

Kitap: Kitap İçinde Bölüm

(Bai & Kao, 2006)

Bai, J., & Kao, C. (2006). On the Estimation and Inference of a Panel Cointegration Model with Cross-Sectional Dependence. In B. H. Baltagi (Eds.), Panel Data Econometrics - Theoretical Contributions and Empirical Applications Contributions to Economic Analysis(pp.  3-30).  Amsterdam: Elsevier.

Ekitap: Tüm Kitap

(Baltagi, 2009)

Baltagi, B. H. (2009). Econometric analysis of panel data.  Alınan yer Wiley.

Ekitap: Kitap İçinde Bölüm

(Bai & Kao, 2006)

Bai, J., & Kao, C. (2006). On the Estimation and Inference of a Panel Cointegration Model with Cross-Sectional Dependence. In B. H. Baltagi (Eds.), Panel Data Econometrics - Theoretical Contributions and Empirical Applications Contributions to Economic Analysis(pp.  3-30).  Alınan yer Elsevier.

Makaleler

Materyal Türü

Metin İçi Alıntılama

Kaynakça

Online Makale: Tek Yazarlı DOI Numarasına Sahip

(Bernanke, 2013)

Bernanke, B. S. (2013). A Century of US Central Banking: Goals, Frameworks, Accountability. Journal of Economic Perspectives, 27(4), 3-16. doi:10.1257/jep.27.4.3

Online Makale: İki Yazarlı DOI Numarasına Sahip

(Esteve & Tamarit, 2012)

Esteve, V., & Tamarit, C. (2012). Threshold cointegration and nonlinear adjustment between CO2 and income: The Environmental Kuznets Curve in Spain, 1857–2007. Energy Economics, 34(6), 2148-2156. doi:10.1016/j.eneco.2012.03.001

Online Makale: Üç Yazarlı DOI Numarasına Sahip

(Song, Zheng, & Tong, 2008)

Song, T., Zheng, T., & Tong, L. (2008). An empirical test of the environmental Kuznets curve in China: A panel cointegration approach. China Economic Review, 19(3), 381-392. doi:10.1016/j.chieco.2007.10.001

Online Makale: DOI Numarasına Sahip Olmayan

(Saks, 2008)

Saks, R. E. (2008). Job creation and housing construction: Constraints on metropolitan area employment growth. Journal of Urban Economics, 64(1), 178-195. Alınan yer ScienceDirect.

Online Makale: DOI Numarasına Sahip Olmayan Ücretsiz Bulunan

(Case & Shiller, 2003)

Case, K. E., & Shiller, R. J. (2003). Is There a Bubble in the Housing Market.Brookings Papers on Economic Activity, (2). Alınan yer  http://www.econ.yale.edu/~shiller/pubs/p1089.pdf

Yayınlanmak Üzere Kabul Edilmiş Makale

(Murphy & Ackermann, 2013).

Murphy, R.O., & Ackermann, K.A. (2013). Explaining behavior in public goods games: How preferences and beliefs affect contribution levels. Manuscript submitted for publication.

Bildiriler

Materyal Türü

Metin İçi Alıntılama

Kaynakça

Bildiri Kitabında Basılı Bildiri

(Aksoy & Uğurlu, 2013)

Aksoy, E. E., & Uğurlu, E. (2013). The effects of the 2007-2008 financial crisis on Turkish firms. 10th EBES Conference (pp. 233-241). Istanbul: EBES Publications.

Elektronik Veri Tabanında Online Bildiri

(Uğurlu, 2014)

Uğurlu, E. (2014, October). The Impact of Urbanization on CO2 Emissions in Transition  Countries. Paper Presented at the NYSEA 67th Annual Meeting. Alınan Yer http://www.nyecon.net/nysea/publications/proceed/2014/NYSEA_Pr oceedings_2014.pdf#page=171 

Basılmamış Bildiri

(Şenesen, 1986)

Şenesen, Ü. (1986). A macroeconometric model for the Turkish economy. Paper Presented at the World Conference of Applied Econometric Association, Istanbul, Turkey, 01 May 1986.

Rapor

Materyal Türü

Metin İçi Alıntılama

Kaynakça

Hükümet raporları

(Republic of Turkey. Ministry of Development, 2016)

Republic of Turkey. Ministry of Development. (2016). Medium Term Program (2017-2019) Main Macroeconomic and Fiscal Targets. Alınan yer http://www.mod.gov.tr/Pages/content.aspxList=da71bf51-cd71-420a-bfc8-9dfba104e918&ID=116

Hükümet dışında yayınlanan raporlar

(Uysal, 2013)

Uysal, Y. (2013). 2012 Yılında Türkiye Ekonomisi ve 2013 Yılından Beklentiler. Alınan yer http://kisi.deu.edu.tr/yasar.uysal/site/raporlar/2012YiliEkonomi2013Y iliBeklenti.html

Tezler

Materyal Türü

Metin İçi Alıntılama

Kaynakça

Basılı Fakat Yayınlanmamış Tezler

(Ugurlu, 2006)

Ugurlu, E. (2006). Real exchange rate and economic growth: Turkey (Unpublished master’s thesis). Istanbul Technical University.

Elektronik Veri Tabanından Ulaşılan Tezler

(Ugurlu, 2011)

Ugurlu, E. (2011). Investigating Turkish energy market by multivariate linear regression analysis (Doctoral dissertation). Alınan yer YOK – Turkey. (298269)

Web Kaynakları

Materyal Türü

Metin İçi Alıntılama

Kaynakça

Web Sayfası

(The Economic Policy Research Foundation of Turkey, 2016)

The Economic Policy Research Foundation of Turkey.  (2016). Fiscal Monitoring. Alınan yer http://www.tepav.org.tr/en/calismalarimiz/s/343

Tablo ve Şekiller

Materyal Türü

Metin İçi Alıntılama

Kaynakça

Metinde Kullanılan Bir Tablo, Şekil Ya Da Verinin Tamamı Veya Bir Kısmı: Basılı Dergi

Tablo 4. Uyarlandığı yer “Foreign direct investment, investment agreements and economic development: Myths and realities,” by Y. Akyuz, 2015, Ekonomi-tek International Economics Journal, 4(1), 1-47. Copyright 2015 by Ekonomi-tek International Economics Journal Adapted with permission.

Akyuz, Y. (2015). Foreign direct investment, investment agreements and economic development: Myths and realities. Ekonomi-tek International Economics Journal, 4(1), 1-47.

Metinde Kullanılan Bir Tablo, Şekil Ya Da Verinin Tamamı Veya Bir Kısmı: Kitap

Figure 8.1. Uyarlandığı yer Longitudinal and panel data: Analysis and applications in the social sciences, p. 305, by E. W. Frees, 2004, Cambridge, UK: Cambridge University Press. Copyright 2004 by Cambridge University Press.

Reprinted with a permission.

Frees, E. W. (2004). Longitudinal and panel data: Analysis and applications in the social sciences. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 

Metinde Kullanılan Bir Tablo, Şekil Ya Da Verinin Tamamı Veya Bir Kısmı: Web

Not. Verinin alındığı yer External Debt : Use of IMF credit (Million $), Turkey, Oct 2016, Turkish Statistical Institute. Copyright 2016 by TUIK. Reprinted with permission.

Turkish Statistical Institute. (2016). External Debt : Use of IMF credit (Million $) Turkey, October 2016, Alınan yer https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/degiskenlerUzerindenSorgula.do#