Amaç

Bulletin of Economic Theory and Analysis yüksek kaliteli orijinal çalışmaları basan, hakemli, ulusal ve uluslararası bir dergidir. Bu doğrultuda hedefimiz etik kuralları göz ardı etmeden ekonomi teorisine katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Bulletin of Economic Theory and Analysis hem kamu hem de özel sektörle ilgili belirli sorunların ekonomik analizini teşvik eden bilimsel, hakemli bir dergidir. Dergi bir yandan ekonomi teorilerini destekleyen nicel ve ampirik çalışmaları teşvik ederken, diğer yandan ekonomi teorilerinin gelişmesi açısından teorik çalışmaları da desteklemektedir. Ekonomi ile ilgili makalelerin yanı sıra, Bulletin of Economic Theory and Analysis işletme, maliye ve ekonometri alanlarındaki çalışmalara da sayılarında yer vermektedir.