Dergi İletişim
Ad: Yayın Sekretaryası
E-posta: contact@betajournals.org
Editör
Ad: Doç. Dr. Erginbay Uğurlu
E-posta: editor@betajournals.org
Teknik İletişim
Ad: Doç. Dr. Erginbay Uğurlu
E-posta: info@betajournals.org
Sosyal Medya

      
        βετα'yı Takip Edin