Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi


Dergimiz, 2011 yılında yayın hayatına başlayan ve elektronik ortamda yayınlanmakta olan uluslararası hakemli bir dergidir. Mayıs (Bahar) ve Kasım (Güz) aylarında olmak üzere yılda 2 kere yayınlanmaktadır. Gerektiğinde Yayın Kurulu Kararı ile ek ve özel sayılar yayınlanabilir.

Dergiye gönderilecek çalışmalar aşağıda link'i bulunan ve dergi yazım kurallarına göre oluşturulan örnek şablon kullanılarak yazılmalıdır

ÖRNEK ŞABLON: 280d/a2c5/bf99/5e053c3681797.docx

Dergimiz SIS, ISIFI, ROOT INDEXING, BASE, I2OR, DRJI, OpenAIRE, ASOS ve SOBİAD atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergipark Akademikte yer almaktadır. Ulakbim TR Dizinde taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Gönderilen makaleler önce biçim (makalelerin dergimizin yazım kurallarına göre hazırlanmış olması gerekir), içerik ve intihal yönünden Yayın Kurulu incelemesinden geçirilir. Ön değerlendirme aşamasında koşulları sağlamayan yazılar, hakemlik sürecine alınmaz. Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar kör hakemlik yöntemi ile en az iki hakeme (gerektiğinde üçüncü hakeme) gönderilir.

Hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabulü veya reddine karar verilir. Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer. 

Dergimizin eski sayılarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://eski.dicle.edu.tr/iibf-dergisi

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi
Kapak Resmi


Dergimiz, 2011 yılında yayın hayatına başlayan ve elektronik ortamda yayınlanmakta olan uluslararası hakemli bir dergidir. Mayıs (Bahar) ve Kasım (Güz) aylarında olmak üzere yılda 2 kere yayınlanmaktadır. Gerektiğinde Yayın Kurulu Kararı ile ek ve özel sayılar yayınlanabilir.

Dergiye gönderilecek çalışmalar aşağıda link'i bulunan ve dergi yazım kurallarına göre oluşturulan örnek şablon kullanılarak yazılmalıdır

ÖRNEK ŞABLON: 280d/a2c5/bf99/5e053c3681797.docx

Dergimiz SIS, ISIFI, ROOT INDEXING, BASE, I2OR, DRJI, OpenAIRE, ASOS ve SOBİAD atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergipark Akademikte yer almaktadır. Ulakbim TR Dizinde taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Gönderilen makaleler önce biçim (makalelerin dergimizin yazım kurallarına göre hazırlanmış olması gerekir), içerik ve intihal yönünden Yayın Kurulu incelemesinden geçirilir. Ön değerlendirme aşamasında koşulları sağlamayan yazılar, hakemlik sürecine alınmaz. Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar kör hakemlik yöntemi ile en az iki hakeme (gerektiğinde üçüncü hakeme) gönderilir.

Hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabulü veya reddine karar verilir. Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer. 

Dergimizin eski sayılarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://eski.dicle.edu.tr/iibf-dergisi

Cilt 9 - Sayı 18 - 30 Kas 2019
 1. TÜRKİYE’DE PASİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI
  Sayfalar 203 - 224
  İskender GÜMÜŞ , Muzaffer KOÇ
 2. TÜRKİYE’DE TRAFİK KAZALARI VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
  Sayfalar 225 - 248
  İlham AKDAĞ
 3. DIŞ TİCARETİN YAPISAL SORUNLARI VE BU SORUNLARIN DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MALATYA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 249 - 267
  Metin KETBOĞA , Memet Cem DANACI
 4. SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE TEST EDİLMESİ
  Sayfalar 268 - 276
  Mehmet ŞENER , Yakup ASLAN , Vahit YİĞİT
 5. MÖ 2. BİNLİ YILLARDA ANADOLU’DA MALİYET KAYITLARI
  Sayfalar 277 - 295
  Arif GÜMÜŞ , Hakan ERKUŞ
 6. İÇ KONTROL SİSTEMİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİNDE SWOT ANALİZİ
  Sayfalar 296 - 305
  Günay Deniz DURSUN , Recep GÜNEŞ
 7. EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERİN SOSYAL DEVLET OLMA İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 306 - 318
  Mehmet Emin KURT , İbrahim ÇEMBERLİTAŞ , Mehmet Ali ŞEN
 8. KOBİ’LERDE KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİMİN UYGULANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 319 - 343
  Nazan GÜNGÖR KARYAĞDI
 9. AVRUPA KENTSEL ŞARTI KAPSAMINDA ULAŞIM DOLAŞIM HAKKI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
  Sayfalar 344 - 359
  Rozerin BARAN , Ahmet KAYAN
 10. MARKET MARKASI İMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE MARKET MARKASI İMAJININ ALGILANAN RİSK VE SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ
  Sayfalar 360 - 389
  Muhammet KÜÇÜK , Aybeniz Akdeniz AR
 11. TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİNİN MEVCUT DURUMU VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI
  Sayfalar 390 - 418
  Bahar BURTAN DOĞAN , Abdulmücahit ASLAN