Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 3 Ocak 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/duiibfd


Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi 2011 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Mayıs (Bahar) ve Kasım (Güz) aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayınlanmaktadır. Gerektiğinde ek ve özel sayılar da yayımlanabilmektedir.
Örnek Makale Şablonu için tıklayınız..
                           Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız..

Belirtilen şablona göre hazırlanmayan ve telif hakkı devir formu doldurmadan gönderilen çalışmalar yazarlarına iade edilmektedir.

Dergimiz SIS, ISIFI, ROOT INDEXING, BASE, I2OR, DRJI, OpenAIRE, ASOS ve SOBİAD atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergipark Akademikte yer almaktadır. ULAKBIM (TR Dizin)de taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedir. 

İntihal taramasında benzerlik oranı % 20'nin üzerinde çıkan, etik ilkelere ve diğer şartlara uygun olarak hazırlanmamış yazılar için yazar(lar)ından ön değerlendirme aşamasında düzeltme talep edilebilir veya yazı diğer aşamalara alınmadan ret edilebilir ve yazar(lar)ına bilgi verilir. Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer.

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/duiibfd
Kapak Resmi


Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi 2011 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Mayıs (Bahar) ve Kasım (Güz) aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayınlanmaktadır. Gerektiğinde ek ve özel sayılar da yayımlanabilmektedir.
Örnek Makale Şablonu için tıklayınız..
                           Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız..

Belirtilen şablona göre hazırlanmayan ve telif hakkı devir formu doldurmadan gönderilen çalışmalar yazarlarına iade edilmektedir.

Dergimiz SIS, ISIFI, ROOT INDEXING, BASE, I2OR, DRJI, OpenAIRE, ASOS ve SOBİAD atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergipark Akademikte yer almaktadır. ULAKBIM (TR Dizin)de taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedir. 

İntihal taramasında benzerlik oranı % 20'nin üzerinde çıkan, etik ilkelere ve diğer şartlara uygun olarak hazırlanmamış yazılar için yazar(lar)ından ön değerlendirme aşamasında düzeltme talep edilebilir veya yazı diğer aşamalara alınmadan ret edilebilir ve yazar(lar)ına bilgi verilir. Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer.
Cilt 10 - Sayı 20 - 30 Kas 2020
 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 261 - 275
  Hakan ERKUŞ, Tolga ORAL, Sami SEVER
 2. SAĞLIK KURUMLARINDA LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEYEN ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK DERLEMESİ
  Sayfalar 276 - 296
  Mustafa FİLİZ
 3. RUSYA’NIN NORMATİF GÜÇ AVRUPA YAKLAŞIMI
  Sayfalar 297 - 310
  Yusuf AVAR
 4. AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN TÜKETİCİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNİ SATIN ALMA VE KULLANMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 311 - 330
  Mehmet Emin YAŞAR
 5. TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ ALTYAPI KAYNAKLARININ, HİZMET KULLANIM DÜZEYLERİNİN VE SAĞLIK SONUÇLARININ BÖLGESEL DÜZEYDE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 331 - 350
  Ahmet KAR, Özlem ÖZER
 6. BANKA ÇALIŞANLARININ MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ ETKİNLİĞİ İLE İLGİLİ ALGI DÜZEYLERİ: BATMAN İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 351 - 368
  Fikret OTLU, Erkin Nevzat GÜDELCİ
 7. YEREL KALKINMA VE İNOVASYON
  Sayfalar 369 - 381
  Ferhat ARI
 8. DIŞ BORÇLANMANIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 382 - 395
  Musa BAYIR
 9. THE IMPACT OF THE APPLICATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON THE SATISFACTION OF WORKERS: CASE OF PRİVATE SCHOOLS IN BURSA
  Sayfalar 396 - 413
  Joudi MARASHİ, Bulut DÜLEK
 10. ONLİNE SÜPERMARKET ALIŞVERİŞİNDE TÜKETİCİ GÜVEN FAKTÖRÜ
  Sayfalar 414 - 433
  Taner AKÇACI, Fatma Büşra KURT
 11. REEXAMINING THE TOURISM – GDP NEXUS IN TURKEY: A BAYESIAN PERSPECTIVE
  Sayfalar 434 - 449
  Kadir KARAGÖZ, Suzan ERGÜN
 12. AVRUPA’DAKİ AŞIRI SAĞ PARTİLERİN İDEOLOJİK YAPISI
  Sayfalar 450 - 471
  Bekir HALHALLİ
 13. DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 472 - 501
  Hatice KARADAŞLI, Serhat HARMAN
 14. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON ALGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Sayfalar 502 - 515
  Fuat KORKMAZER
 15. İTALYA'DA YEREL YÖNETİMLER VE GÜVENLİK
  Sayfalar 516 - 542
  Nesim BABAHANOĞLU
 16. BİST’DE YER ALAN TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ENTROPİ TABANLI TOPSIS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ: BİR PYTHON UYGULAMASI
  Sayfalar 543 - 562
  Ayhan KARAKAŞ, Ahmet ÖZTEL
 17. EURO/DOLAR PARİTESİ VE YABANCI ÜLKE GELİRİNİN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 2003-2018 TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 563 - 578
  Mehmet SİNAY
 18. SANAYİSİZLEŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 579 - 597
  Zeynep KÖSE, Eda DİNERİ
 19. ÇEVRESEL MALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI: SÜT ENDÜSTRİSİ İŞLETMESİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 598 - 616
  Neslihan TANCI YILDIRIM, Yasemin KÖSE
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 3 Ocak 2021