Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi


Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi 2011 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Mayıs (Bahar) ve Kasım (Güz) aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayınlanmaktadır. Gerektiğinde ek ve özel sayılar da yayımlanabilmektedir.
Örnek Makale Şablonu için tıklayınız..
                           Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız..

Belirtilen şablona göre hazırlanmayan ve telif hakkı devir formu doldurmadan gönderilen çalışmalar yazarlarına iade edilmektedir.

Çalışmalarda yazar(lar)ın bilgileri (Unvan, Kurum, E-Posta, ORCID) ve JEL kodlar eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır. JEL kodlar için tıklayınız...

TR Dizin'in 2020 yılında zorunlu kıldığı "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir" kriteri çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.

Dergimiz SIS, ISIFI, ROOT INDEXING, BASE, I2OR, DRJI, OpenAIRE, ASOS ve SOBİAD atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergipark Akademikte yer almaktadır. ULAKBIM (TR Dizin)de taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedir. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.
Gönderilen makaleler önce biçim (makalelerin dergimizin yazım kurallarına göre hazırlanmış olması gerekir), içerik ve intihal yönünden Yayın Kurulu incelemesinden geçirilir. Ön değerlendirme aşamasında koşulları sağlamayan yazılar, hakemlik sürecine alınmaz. Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar kör hakemlik yöntemi ile en az iki hakeme (gerektiğinde üçüncü hakeme) gönderilir.
Hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabulü veya reddine karar verilir. Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer. 


Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi
Kapak Resmi


Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi 2011 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Mayıs (Bahar) ve Kasım (Güz) aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayınlanmaktadır. Gerektiğinde ek ve özel sayılar da yayımlanabilmektedir.
Örnek Makale Şablonu için tıklayınız..
                           Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız..

Belirtilen şablona göre hazırlanmayan ve telif hakkı devir formu doldurmadan gönderilen çalışmalar yazarlarına iade edilmektedir.

Çalışmalarda yazar(lar)ın bilgileri (Unvan, Kurum, E-Posta, ORCID) ve JEL kodlar eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır. JEL kodlar için tıklayınız...

TR Dizin'in 2020 yılında zorunlu kıldığı "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir" kriteri çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.

Dergimiz SIS, ISIFI, ROOT INDEXING, BASE, I2OR, DRJI, OpenAIRE, ASOS ve SOBİAD atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergipark Akademikte yer almaktadır. ULAKBIM (TR Dizin)de taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedir. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.
Gönderilen makaleler önce biçim (makalelerin dergimizin yazım kurallarına göre hazırlanmış olması gerekir), içerik ve intihal yönünden Yayın Kurulu incelemesinden geçirilir. Ön değerlendirme aşamasında koşulları sağlamayan yazılar, hakemlik sürecine alınmaz. Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar kör hakemlik yöntemi ile en az iki hakeme (gerektiğinde üçüncü hakeme) gönderilir.
Hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabulü veya reddine karar verilir. Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer. 


Cilt 10 - Sayı 19 - 25 May 2020
 1. TÜRKİYE’DE 2000- 2001 FİNANSAL KRİZLERİNDE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLİLİĞİNİN ROLÜ
  Sayfalar 1 - 17
  Mehmet Halis ÖZER , Gülistan KABA
 2. YOĞUN REKABET İÇİNDEKİ İŞLETMELER İÇİN REKABET STRATEJİLERİ: KONUMLANDIRMA OKULUNUN AVANTAJLARI
  Sayfalar 18 - 34
  Safa ACAR
 3. MUHASEBE DENETİMİNDE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DENETİM ALGISI VE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 35 - 57
  Mehmet TUNCE , Abdulkadir BİLEN
 4. PARTİLERİN TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SEÇMENİ ETKİLEME STRATEJİLERİ
  Sayfalar 58 - 78
  Nejla ÜNAL , İbrahim MAZMAN
 5. SINIF SİYASETİNDEN KİMLİK SİYASETİNE ALEVİ SİYASAL DEĞİŞİMİ
  Sayfalar 79 - 103
  Ramazan LEVENT
 6. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MARDİN İLİ UYGULAMASI
  Sayfalar 104 - 133
  İsmail AYDEMİR , Rojhat ARSLAN
 7. YÖNETİCİ SOSYOTELİZMİ(PHUBBİNG): BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI
  Sayfalar 134 - 145
  Seyhan ÖZDEMİR
 8. DÖVİZ KURU VE DIŞA AÇIKLIĞIN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON ANALİZİ
  Sayfalar 146 - 158
  Lütfü SİZER
 9. İDEOLOJİNİN SONU TARTIŞMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Sayfalar 159 - 175
  Şeyhmus DEMİR , Mutlu SESLİ
 10. 6360 SAYILI KANUNLA KURULAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE E-BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI
  Sayfalar 176 - 194
  Abdullah ÇELİK , İsmail MARDİNLİ
 11. TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN YEREL KARAR ALMA SÜRECİNE KATILIMI
  Sayfalar 195 - 211
  Abdullah TAŞTEKİN
 12. COVID-19’UN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI: SALGINDAN ETKİLENEN BAZI ÜLKELER TARAFINDAN ALINAN ÖNLEMLER
  Sayfalar 212 - 231
  Sevgi IŞIK EROL
 13. TÜRKİYE’DE KURUMSAL MANTIKLAR
  Sayfalar 232 - 247
  Osman EROĞLU
 14. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER EĞİLİMLERİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 248 - 260
  Uğur KAVAL , Kadir GÖKOĞLAN