ISSN: 1309-4602
e-ISSN: 2587-0106
Başlangıç: 2011
Yayıncı: Dicle Üniversitesi
Kapak Resmi

Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi 2011 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Mayıs (Bahar) ve Kasım (Güz) aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayınlanmaktadır. Gerektiğinde ek ve özel sayılar da yayımlanabilmektedir.

Belirtilen şablona göre hazırlanmayan çalışmalar yazarlarına iade edilmektedir.

Dergimiz TR Dizin SIS, ISIFI, ROOT INDEXING, BASE, I2OR, DRJI, OpenAIRE, ASOS ve SOBİAD atıf indekslerinde taranmaktadır.

İntihal taramasında benzerlik oranı % 20'nin üzerinde çıkan, etik ilkelere ve diğer şartlara uygun olarak hazırlanmamış yazılar için yazar(lar)ından ön değerlendirme aşamasında düzeltme talep edilebilir veya yazı diğer aşamalara alınmadan ret edilebilir ve yazar(lar)ına bilgi verilir. Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer.

2023 - Cilt: 13 Sayı: 26

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Dicle University, Journal of Economics and Administrative Sciences