Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi


Dergimiz, 2011 yılında yayın hayatına başlayan ve elektronik ortamda yayınlanmakta olan uluslararası hakemli bir dergidir. Mayıs (Bahar) ve Kasım (Güz) aylarında olmak üzere yılda 2 kere yayınlanmaktadır. Gerektiğinde Yayın Kurulu Kararı ile ek ve özel sayılar yayınlanabilir.

Dergimiz SIS, ISIFI, ROOT INDEXING, BASE, ASOS ve SOBİAD atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergipark Akademikte yer almaktadır. Ulakbim TR Dizinde taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Gönderilen makaleler önce biçim (makalelerin dergimizin yazım kurallarına göre hazırlanmış olması gerekir), içerik ve intihal yönünden Yayın Kurulu incelemesinden geçirilir. Ön değerlendirme aşamasında koşulları sağlamayan yazılar, hakemlik sürecine alınmaz. Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar kör hakemlik yöntemi ile en az iki hakeme (gerektiğinde üçüncü hakeme) gönderilir.

Hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabulü veya reddine karar verilir. Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer. 


Dergimizin eski sayılarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi 

http://eski.dicle.edu.tr/iibf-dergisi

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi
Kapak Resmi


Dergimiz, 2011 yılında yayın hayatına başlayan ve elektronik ortamda yayınlanmakta olan uluslararası hakemli bir dergidir. Mayıs (Bahar) ve Kasım (Güz) aylarında olmak üzere yılda 2 kere yayınlanmaktadır. Gerektiğinde Yayın Kurulu Kararı ile ek ve özel sayılar yayınlanabilir.

Dergimiz SIS, ISIFI, ROOT INDEXING, BASE, ASOS ve SOBİAD atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergipark Akademikte yer almaktadır. Ulakbim TR Dizinde taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Gönderilen makaleler önce biçim (makalelerin dergimizin yazım kurallarına göre hazırlanmış olması gerekir), içerik ve intihal yönünden Yayın Kurulu incelemesinden geçirilir. Ön değerlendirme aşamasında koşulları sağlamayan yazılar, hakemlik sürecine alınmaz. Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar kör hakemlik yöntemi ile en az iki hakeme (gerektiğinde üçüncü hakeme) gönderilir.

Hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabulü veya reddine karar verilir. Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer. 


Dergimizin eski sayılarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi 

http://eski.dicle.edu.tr/iibf-dergisi

Cilt 9 - Sayı 17 - May 2019
 1. SERBESTLEŞME SÜRECİNDE DEMİRYOLU LOJİSTİĞİ HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ ALGI VE BEKLENTİSİNDE KARŞILAŞTIRILMASI (Araştırma Makalesi / Research Article)
  Sayfalar 1 - 20
  Veli Ahmet ÇEVİK, Yunus Bahadır GÜLER
 2. TOPLUM SÖZLEŞMESİ KURAMLARINDA SİYASİ İKTİDARIN SINIRI OLARAK KİŞİ HAK ve ÖZGÜRLÜKLERİ MESELESİ (Araştırma Makalesi / Research Article)
  Sayfalar 21 - 44
  Dilan MIZRAK
 3. TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYENİN İŞGÜCÜ PİYASASINA VE İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Derleme Makalesi / Review Article)
  Sayfalar 45 - 59
  Mehtap KUTLU
 4. YOKSULLUK SORUNUNA YÖNELİK KAMU POLİTİKASI ALGISI AÇISINDAN GELİR DÜZEYİNİN BELİRLEYİCİLİĞİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ (Araştırma Makalesi / Research Article)
  Sayfalar 60 - 79
  Pelin KARATAY GÖĞÜL
 5. THE HISTORY OF APPOINTMENT PROCESS OF AMERICAN AMBASSADORS AND ITS COMPARISON WİTH THE APPOINTMENT PROCESS OF THE UK AMBASSADORS (Research Article / Araştırma Makalesi)
  Sayfalar 80 - 100
  Onur BİRKAN
 6. 15 TEMMUZ SONRASINDA DİNÎ CEMAATLERE YÖNELİK ARTAN GÜVENSİZLİĞE İLİŞKİN SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME (Araştırma Makalesi / Research Article)
  Sayfalar 101 - 121
  Abdulbaki DEDE
 7. 28 ŞUBAT SÜRECİNİ UYGULAMAYA GEÇİRME ÇALIŞMALARI VE AK PARTİ'NİN SÜREÇLE ETKİN MÜCADELESİ (Araştırma Makalesi / Research Article)
  Sayfalar 122 - 135
  Muhittin IŞIK
 8. SOSYAL STATÜ ARAYIŞINDA ELİT MEKÂNLARIN ROLÜ; DİYARBAKIR 75 METRE YOL GÜZERGÂHINDAKİ KAFELER ÖRNEĞİ (Araştırma Makalesi / Research Article)
  Sayfalar 136 - 161
  Mustafa KAPLAN
 9. DÜZ ORANLI VERGİLERE BAKIŞ: HALL-RABUSHKA DÜZ ORANLI VERGİ MODELİNİN İNCELENMESİ (Araştırma Makalesi / Research Article)
  Sayfalar 162 - 179
  Hikmet Dersim YILDIZ, Osman GEYİK
 10. MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK PROFİLİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AĞRI MYO ÖRNEĞİ (Araştırma Makalesi / Research Article)
  Sayfalar 180 - 202
  Fatma TEMELLİ