Dergi Kurulları

Sahibi

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Baş Editör

Editörler

Doç. Dr. Mehmet SONGUR Dicle Üniversitesi 0000-0003-4763-9314 Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KURT DİCLE UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES DEPARTMENT OF HEALTH MANAGEMENT 0000-0002-7181-8681 Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Yunus YILMAZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6142-2923 Türkiye

Alan Editörleri

Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0000-0002-4828-7501
Dr. Demet YAMAN SONGUR DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0000-0002-9562-4320
Dr. Osman GEYİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ 0000-0001-9885-9638

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Ömer TAYLAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Arş. Gör. Lütfü SİZER DİCLE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Arş. Gör. Barış ÜLKER DİCLE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6860-8210 Türkiye

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Dicle University, Journal of Economics and Administrative Sciences