ISSN: 1304-8392
Başlangıç: 2004
Yayıncı: Çağ Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan hakemli bir dergidir. Yazılardaki
düşünce, görüş, varsayım, tez ya da savlar yazarlara aittir, Çağ Üniversitesinin sorumluluğunda değildir. Dergimiz 2004 yılından beri düzenli olarak yılda iki defa (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanmakta olup, EBSCO, EuroPub ve Index Copernicus International (ICI) veri tabanlarında endekslenmektedir.


Çağ University Journal of Social Sciences is a refereed journal. All of the ideas, thoughts and theories are the sole responsibility of the authors and do not reflect the views, beliefs or policies of Çağ University. The journal published twice in a year (June – December)since 2004. Our journal is Abstracted/Indexed in EBSCO,  EuroPub  and Index Copernicus International (ICI) databases.
Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Ayrıca, yazarlardan makale gönderim ücreti ve benzeri adlar altında hiçbir şekilde başvuru ya da yayın ücreti talep edilmemektedir. This journal; adopting the principle that providing scientific research to the public free of charge will increase the global sharing of information, it provides instant open access to its content. In addition, authors are not required to submit any application or publication fees under the names of article submission and so on. Çalışmaların kabulü DergiPark’ta aşağıda belirtilen bağlantı üzerinden yapılmaktadır. Authors should upload their manuscript by DergiPark link as it is shown below;

 https://dergipark.org.tr/tr/pub/cagsbd           Dergimiz bu yıl 20. yılını kutlayacak olup, Haziran ayı için çalışmaların değerlendirildiği 2023 yılındaki ilk sayımızı (Cilt:20 Sayı:1), 2011 yılında aramızdan ayrılan değerli kurucumuz A. Yaşar BAYBOĞAN’a atfederek hazırladığımızı sizlere duyurmak isteriz. Bölgemizin yetiştirdiği eğitim sevdalısı ve  bölgemizin yetiştirdiği büyük girişimcilerden biri olarak tanınan kurucumuz Sayın Yaşar BAYBOĞAN’ını bilimsel yayınlarla anabilmenin gururuyla hazırlanmıştır.

2023 - Cilt: 20 Sayı: 1

Makale Şablonu

Makale Şablonu olarak verilen bu Word Dosyası’nda makale düzeni için belirtilen alt-üst boşluklar, hizalamalar, yazı karakterleri, yazı biçimleri vb. kullanılmıştır. Bu şablonu bilgisayarınıza indirerek makalenizi bu şablon üzerinde yazabilirsiniz.


Makale şablonu için tıklayınız.

 ŞABLON