e-ISSN: 1308-8505
Başlangıç: 2008
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İZMİR İKTİSAT DERGİSİ olarak yılda 4 sayı (İlk sayı Ocak-Şubat-Mart döneminde, ikinci sayı Nisan-Mayıs-Haziran döneminde, üçüncü sayı Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde, döründüncü sayı Ekim-Kasım-Aralık döneminde) olarak yayımlanmaktadır.
İzmir İktisat Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi olarak yılda dört sayı olarak yayınlanan çok disiplinli, disiplinler arası hakemli, uluslararası ve çift-kör hakemli bilimsel bir dergidir.
Derginin ana hedefi, ampirik ve/veya teorik araştırmalara, karşılaştırmalı çalışmalara ve vaka çalışmalarına dayanan iktisat, ekonometri, işletme, çalışma iktisadı, iş analitiği ve iş zekası, vergi uygulamaları ve mali iktisat, kamu yönetimi ve uluslararası siyaset alanlarında akademik çalışmaları yayınlamaktır.
■ 1986 ile 1997 Yılları Arası Sayılarımıza https://iibfdergi.deu.edu.tr/ adresinden,
■ 1998 yılı sonrası sayılarımıza https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/archive adresi üzerinden ulaşmak mümkündür.
2023 - Cilt: 38 Sayı: 1

İzmir İktisat Dergisi
TR-DİZİN, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Harvard Hollis, Google Scholar, OAJI, SOBIAD, CiteFactor, OJOP, Araştırmax, WordCat, OpenAIRE, Base, IAD, Academindex
tarafından taranmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınevi Web Sitesi

https://kutuphane.deu.edu.tr/yayinevi/