İzmir İktisat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-8173 | e-ISSN 1308-8505 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


1986 yılından bu yana 2 sayı olarak aralıksız yayımlanan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 2019 yılı 34. cilt 1. sayıdan (Mart 2019) itibaren İZMİR İKTİSAT DERGİSİ olarak yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
Duyuru: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri- Madde 8: Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği makalesi 2020 yılı itibariyle değerlendirmeye alınan yazarların sisteme ETİK KURUL raporlarını yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan söz konusu içerikteki makaleler, hakem değerlendirmesinden geçmiş olsa dahi basılmayacaktır.

Açık erişim politikasını benimsemiş olan İzmir İktisat Dergisi aşağıdaki indekslerde dizinlenmektedir;
DEÜ İİBF Dergisi - İzmir İktisat Dergisi
2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)


DEÜ İİBF DERGİ - İzmir İktisat Dergisi
TRDİZİN

2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası

DEÜ İİBF DERGİ - İzmir İktisat Dergisi
doaj logo
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
Index Copernicus
index-copernicus.png
2014 Cilt:29 Sayı 1 ve sonrası
AEAweb: American Economic Association: EconLit
DEÜ İİBF DERGİ , İzmir İktisat Dergisi
econlit2.png
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
SOBAID 
SOBAID
1998 Yılı Cilt:13 Sayı:2 ve sonrası
OAJI (Open Academic Journals Index) 
oaji.jpg
2017 Cilt:32 Sayı:1 ve sonrası
DRJİ
drji.png
(2014 yılı Cilt:29 Sayı: 1 ve 2 / 2015 yılı Cilt:30 Sayı: 1 ve 2)
EconBib
econbib.png
(2013 yılı Cilt:28 Sayı:1 - 2018 yılı Cilt:33 Sayı:1) - Hizmet vermemektedir.
Asos Index
asos.png
(Eylül 2010 - 2018 ) - Hizmet vermemektedir.İzmir İktisat Dergisi

ISSN 1308-8173 | e-ISSN 1308-8505 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


1986 yılından bu yana 2 sayı olarak aralıksız yayımlanan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 2019 yılı 34. cilt 1. sayıdan (Mart 2019) itibaren İZMİR İKTİSAT DERGİSİ olarak yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
Duyuru: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri- Madde 8: Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği makalesi 2020 yılı itibariyle değerlendirmeye alınan yazarların sisteme ETİK KURUL raporlarını yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan söz konusu içerikteki makaleler, hakem değerlendirmesinden geçmiş olsa dahi basılmayacaktır.

Açık erişim politikasını benimsemiş olan İzmir İktisat Dergisi aşağıdaki indekslerde dizinlenmektedir;
DEÜ İİBF Dergisi - İzmir İktisat Dergisi
2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)


DEÜ İİBF DERGİ - İzmir İktisat Dergisi
TRDİZİN

2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası

DEÜ İİBF DERGİ - İzmir İktisat Dergisi
doaj logo
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
Index Copernicus
index-copernicus.png
2014 Cilt:29 Sayı 1 ve sonrası
AEAweb: American Economic Association: EconLit
DEÜ İİBF DERGİ , İzmir İktisat Dergisi
econlit2.png
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
SOBAID 
SOBAID
1998 Yılı Cilt:13 Sayı:2 ve sonrası
OAJI (Open Academic Journals Index) 
oaji.jpg
2017 Cilt:32 Sayı:1 ve sonrası
DRJİ
drji.png
(2014 yılı Cilt:29 Sayı: 1 ve 2 / 2015 yılı Cilt:30 Sayı: 1 ve 2)
EconBib
econbib.png
(2013 yılı Cilt:28 Sayı:1 - 2018 yılı Cilt:33 Sayı:1) - Hizmet vermemektedir.
Asos Index
asos.png
(Eylül 2010 - 2018 ) - Hizmet vermemektedir.Cilt 35 - Sayı 1 - 31 Mar 2020
 1. İktisat Tarihinde Disiplinlerarası Etkileşim: İktisat Arkeoloji Yakınlaşması, Çatalhöyük Örneği
  Sayfalar 1 - 17
  Banu ÖZÜŞEN
 2. Firmaların Sermaye Yapısı Kararları, Kredi Risk Düzeyleri ve Karlılık Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi: Panel Veri Analizi
  Sayfalar 19 - 31
  Füsun KÜÇÜKBAY , Begüm GÜLER
 3. Türkiye’de Cinsiyet ve Eğitim Seviyesine Göre Farklılaşan Bölgesel Göçün Yoksulluk Üzerine Yansımaları
  Sayfalar 33 - 52
  Mehmet ZANBAK
 4. Okun Yasasının MIDAS Regresyon ile Analizi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 53 - 60
  Osman TÜZÜN , Ramazan EKİNCİ , Fatih CEYLAN
 5. Endüstri 4.0 ve Yaşlı Çalışanların İstihdam Edilebilirliği
  Sayfalar 61 - 76
  Ayşenur ÖKTEM ÖZGÜR , Tunç DEMİRBİLEK
 6. The Impact of Foreign Direct Investment on Innovation Performance: Evidence from a Nonlinear ARDL Approach
  Sayfalar 77 - 89
  Sinem ATICI USTALAR , Selim ŞANLISOY
 7. Dilemma of Developing Countries: Human Development Index vs Tax Burden
  Sayfalar 91 - 104
  Hakan AY , Mehmet Latif HAYDANLI
 8. Araştırma-Geliştirme Harcamaları Ekonomik Büyümenin Nedeni Mi? Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Örneği
  Sayfalar 105 - 112
  Bekir PAKDEMİRLİ
 9. Tek Değişkenli GARCH Modelleri İle Türkiye’nin CDS Primi Oynaklığının Analizi
  Sayfalar 113 - 122
  Mehmet Ozan ÖZDEMİR , Hamdi EMEÇ
 10. Paternalist Liderlik Beklentisi: Y Kuşağı İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 123 - 139
  Ebru TOLAY
 11. Türkiye’de Kamu Kesimindeki Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: 1980 Sonrası Dönem Analizi
  Sayfalar 141 - 154
  Şaban ERTEKİN
 12. Tarımda Beşeri ve Sosyal Sermayenin Kırsal Kalkınmada Önemi
  Sayfalar 155 - 175
  Piraye KATİPOGLU , Göksel ARMAĞAN
 13. İşte Gelişim Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 177 - 186
  Derya TOKSÖZ , Tuğba PALA , Gizem ÇAPAR
 14. KOBİ’lerde Sosyal Sermayenin Stratejik Çevikliğe Etkisi
  Sayfalar 187 - 200
  Metin IŞIK
 15. Küreselleşme ve Büyüme İlişkisinin Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Belirlenmesi
  Sayfalar 201 - 210
  Mehmet Yunus ÇELİK , Züleyha ÜNSÜR
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-504X 2147-7973 1986-2019
Dizinler