İzmir İktisat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-8173 | e-ISSN 1308-8505 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu nedenle Etik politikalarımız ile ilgili Yayın Etiği, Araştırma Etiği ve Yasal/Özel Etik Kurul İzin Belgesi Alınması ile ilgili sayfalarımızı incelemeniz gerekmektedir.

1986 yılından bu yana 2 sayı olarak aralıksız yayımlanan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 2019 yılı 34. cilt 1. sayıdan (Mart 2019) itibaren İZMİR İKTİSAT DERGİSİ olarak yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
Duyuru: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri- Madde 8: Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği makalesi 2020 yılı itibariyle değerlendirmeye alınan yazarların sisteme ETİK KURUL raporlarını yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan söz konusu içerikteki makaleler, hakem değerlendirmesinden geçmiş olsa dahi basılmayacaktır.

Açık erişim politikasını benimsemiş olan İzmir İktisat Dergisi aşağıdaki indekslerde dizinlenmektedir;
DEÜ İİBF Dergisi - İzmir İktisat Dergisi
2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)


DEÜ İİBF DERGİ - İzmir İktisat Dergisi
TRDİZİN

2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası

DEÜ İİBF DERGİ - İzmir İktisat Dergisi
doaj logo
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
Index Copernicus
index-copernicus.png
2014 Cilt:29 Sayı 1 ve sonrası
AEAweb: American Economic Association: EconLit
DEÜ İİBF DERGİ , İzmir İktisat Dergisi
econlit2.png
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
SOBAID 
SOBAID
1998 Yılı Cilt:13 Sayı:2 ve sonrası
OAJI (Open Academic Journals Index) 
oaji.jpg
2017 Cilt:32 Sayı:1 ve sonrası
DRJİ
drji.png
(2014 yılı Cilt:29 Sayı: 1 ve 2 / 2015 yılı Cilt:30 Sayı: 1 ve 2)
EconBib
econbib.png
(2013 yılı Cilt:28 Sayı:1 - 2018 yılı Cilt:33 Sayı:1) - Hizmet vermemektedir.
Asos Index
asos.png
(Eylül 2010 - 2018 ) - Hizmet vermemektedir.İzmir İktisat Dergisi

ISSN 1308-8173 | e-ISSN 1308-8505 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu nedenle Etik politikalarımız ile ilgili Yayın Etiği, Araştırma Etiği ve Yasal/Özel Etik Kurul İzin Belgesi Alınması ile ilgili sayfalarımızı incelemeniz gerekmektedir.

1986 yılından bu yana 2 sayı olarak aralıksız yayımlanan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 2019 yılı 34. cilt 1. sayıdan (Mart 2019) itibaren İZMİR İKTİSAT DERGİSİ olarak yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
Duyuru: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri- Madde 8: Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği makalesi 2020 yılı itibariyle değerlendirmeye alınan yazarların sisteme ETİK KURUL raporlarını yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan söz konusu içerikteki makaleler, hakem değerlendirmesinden geçmiş olsa dahi basılmayacaktır.

Açık erişim politikasını benimsemiş olan İzmir İktisat Dergisi aşağıdaki indekslerde dizinlenmektedir;
DEÜ İİBF Dergisi - İzmir İktisat Dergisi
2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)


DEÜ İİBF DERGİ - İzmir İktisat Dergisi
TRDİZİN

2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası

DEÜ İİBF DERGİ - İzmir İktisat Dergisi
doaj logo
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
Index Copernicus
index-copernicus.png
2014 Cilt:29 Sayı 1 ve sonrası
AEAweb: American Economic Association: EconLit
DEÜ İİBF DERGİ , İzmir İktisat Dergisi
econlit2.png
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
SOBAID 
SOBAID
1998 Yılı Cilt:13 Sayı:2 ve sonrası
OAJI (Open Academic Journals Index) 
oaji.jpg
2017 Cilt:32 Sayı:1 ve sonrası
DRJİ
drji.png
(2014 yılı Cilt:29 Sayı: 1 ve 2 / 2015 yılı Cilt:30 Sayı: 1 ve 2)
EconBib
econbib.png
(2013 yılı Cilt:28 Sayı:1 - 2018 yılı Cilt:33 Sayı:1) - Hizmet vermemektedir.
Asos Index
asos.png
(Eylül 2010 - 2018 ) - Hizmet vermemektedir.2020 Cilt:35 Sayı:2 Son Sayı
Cilt 35 - Sayı 2 - 29 Haz 2020
 1. Pandeminin Toplumsal Yansımaları
  Sayfalar 211 - 220
  Nükhet HOTAR , Rabia Ece OMAY , Serdar BAYRAK , Ziya KURUÜZÜM , Belgin ÜNAL
 2. Bilgi Teknolojileri Dış Kaynak Kullanımı Başarısında Biçimsel ve İlişkisel Yönetişimin Rolü: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 221 - 239
  Dilek ERDOĞAN , Nuray TOKGÖZ
 3. Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Satın Almaya Etkisi
  Sayfalar 241 - 253
  Fatma DEMİRAĞ
 4. Psikolojik Sahiplenmenin Çalışanların Ekstra Rol Davranışı Üzerine Etkisi: Özel Sektörde Bir Araştırma
  Sayfalar 255 - 270
  Melda KALMAZ , Güler TOZKOPARAN
 5. Ototelik Kişilik, Öz-Yeterliliğin Bireysel Performans Üzerindeki Etkisinde Fark Yaratır Mı?
  Sayfalar 271 - 283
  Murat GÜLER , Onur KÖKSAL , Fatih ÇETİN
 6. L’Option Hauts Plateaux-Sud Comme Outil de Développement Durable du Territoire Algérien
  Sayfalar 285 - 298
  Kamil TÜĞEN , Ouari MERADI , Halim ZIDELKHIL
 7. Askeri Harcamaların İktisadi Büyümeye Etkisi: Sistem GMM Yaklaşımı
  Sayfalar 299 - 316
  Yücel ATİLLA , Recep KÖK
 8. Kadınların İşgücüne Katılımında Gelir Etkisi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 317 - 326
  Mustafa BİLİK
 9. İktisadi Bilgi Sınırlı Rasyonelliği İyileştirmekte Avantaj Yaratır Mı?
  Sayfalar 327 - 341
  Sibel Can KAMBER , Bora SÜSLÜ
 10. Dış Ticaret İşlemlerinde Banka Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 343 - 355
  Tuğçe DANACI ÜNAL, Selim DURAMAZ
 11. Örgütsel Özdeşleşmenin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerine Etkisi: Psikolojik İyi Oluşun Aracı Rolü
  Sayfalar 357 - 374
  Ferda ÜSTÜN
 12. İktisadi ve Mali Krizlerin Anatomisi: Krizler Tarihi Üzerine Kısa Değerlendirmeler
  Sayfalar 375 - 401
  Şahin KARABULUT , Özgür SARAÇ
 13. How Much Do Chronic Diseases Affect Absenteeism?
  Sayfalar 403 - 414
  Dilek ŞAHİN , Mehmet Nurullah KURUTKAN , Oğuz KARA
 14. Türkiye'de Doğurganlık ve Göç: Bir Sayma Veri Modeli
  Sayfalar 415 - 429
  Sibel SELİM , Derya BİLGİN
 15. Human Resources Strategies for the Recruitment and Retention of Generation Y Employees
  Sayfalar 431 - 442
  Şerife UĞUZ ARSU , Mehmet Halit YILDIRIM
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-504X 2147-7973 1986-2019
Dizinler