İzmir İktisat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-8173 | e-ISSN 1308-8505 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije


1986 yılından bu yana 2 sayı olarak aralıksız yayımlanan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 2019 yılı 34. cilt 1. sayıdan (Mart 2019) itibaren İZMİR İKTİSAT DERGİSİ olarak yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu nedenle Etik politikalarımız ile ilgili Yayın Etiği, Araştırma Etiği ve Yasal/Özel Etik Kurul İzin Belgesi Alınması ile ilgili sayfalarımızı incelemeniz gerekmektedir.TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği makalesi 2020 yılı itibariyle değerlendirmeye alınan yazarların sisteme ETİK KURUL raporlarını yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan söz konusu içerikteki makaleler, hakem değerlendirmesinden geçmiş olsa dahi basılmayacaktır.
İndeksler
2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)

TRDİZİN
2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası 
doaj logo
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
Index Copernicus
index-copernicus.png
2014 Cilt:29 Sayı 1 ve sonrası
AEAweb: American Economic Association: EconLit
econlit2.png
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
SOBAID 
SOBAID
1998 Yılı Cilt:13 Sayı:2 ve sonrası
OAJI (Open Academic Journals Index) 
oaji.jpg
2017 Cilt:32 Sayı:1 ve sonrası
DRJİ
drji.png
(2014 yılı Cilt:29 Sayı: 1 ve 2 / 2015 yılı Cilt:30 Sayı: 1 ve 2)
EconBib
econbib.png
(2013 yılı Cilt:28 Sayı:1 - 2018 yılı Cilt:33 Sayı:1) - Hizmet vermemektedir.
Asos Index
asos.png
(Eylül 2010 - 2018 ) - Hizmet vermemektedir. 

İzmir İktisat Dergisi

ISSN 1308-8173 | e-ISSN 1308-8505 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije
Kapak Resmi


1986 yılından bu yana 2 sayı olarak aralıksız yayımlanan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 2019 yılı 34. cilt 1. sayıdan (Mart 2019) itibaren İZMİR İKTİSAT DERGİSİ olarak yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu nedenle Etik politikalarımız ile ilgili Yayın Etiği, Araştırma Etiği ve Yasal/Özel Etik Kurul İzin Belgesi Alınması ile ilgili sayfalarımızı incelemeniz gerekmektedir.TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği makalesi 2020 yılı itibariyle değerlendirmeye alınan yazarların sisteme ETİK KURUL raporlarını yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan söz konusu içerikteki makaleler, hakem değerlendirmesinden geçmiş olsa dahi basılmayacaktır.
İndeksler
2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)

TRDİZİN
2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası 
doaj logo
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
Index Copernicus
index-copernicus.png
2014 Cilt:29 Sayı 1 ve sonrası
AEAweb: American Economic Association: EconLit
econlit2.png
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
SOBAID 
SOBAID
1998 Yılı Cilt:13 Sayı:2 ve sonrası
OAJI (Open Academic Journals Index) 
oaji.jpg
2017 Cilt:32 Sayı:1 ve sonrası
DRJİ
drji.png
(2014 yılı Cilt:29 Sayı: 1 ve 2 / 2015 yılı Cilt:30 Sayı: 1 ve 2)
EconBib
econbib.png
(2013 yılı Cilt:28 Sayı:1 - 2018 yılı Cilt:33 Sayı:1) - Hizmet vermemektedir.
Asos Index
asos.png
(Eylül 2010 - 2018 ) - Hizmet vermemektedir. 
Cilt 35 - Sayı 4 - 31 Ara 2020
 1. Covid-19 Pandemisinde Normalleşme Sürecinin Toplumsal ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
  Sayfalar 661 - 675
  Nükhet HOTAR, Rabia Ece OMAY, Serdar BAYRAK, Ziya KURUÜZÜM, Belgin ÜNAL
 2. Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi
  Sayfalar 677 - 695
  Muratcan KARAGÖZ, Yılmaz GÖKŞEN, Mete EMİNAĞAOĞLU
 3. Makroekonomik Kırılganlık ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: Çin Örneği
  Sayfalar 697 - 712
  Mustafa BAYLAN
 4. Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi
  Sayfalar 713 - 723
  Özge SAYGIN KARAGÖZ, İpek DEVECİ KOCAKOÇ, Şenay ÜÇDOĞRUK
 5. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Beşerî Sermaye İlişkisi: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 725 - 739
  Bilal ÇAYIR, Ekrem ERDEM
 6. Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları
  Sayfalar 741 - 757
  Gülnihan CİHANOĞLU GÜLEN
 7. PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞE ANGAJE OLMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL KIDEMİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Sayfalar 759 - 776
  Sahra SAYĞAN TUNÇAY, F. Nazlı SAYĞAN YAĞIZ
 8. BIST’te İşlem Gören Tekstil Firmalarının Finansal Performanslarının Dinamik Sezgisel Bulanık WASPAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 777 - 791
  Bahadır Fatih YILDIRIM, Havva Nur ÇİFTCİ
 9. IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey
  Sayfalar 793 - 807
  Zülkif YALÇIN
 10. Türkiye’de Politik Bütçe Döngüleri Üzerine Kapsamlı Bir Bakış
  Sayfalar 809 - 828
  Sedef ŞEN
 11. Prens Sabahaddin: İktisadi Kalkınma Fikirleri
  Sayfalar 829 - 838
  Burak KOÇAK
 12. Terör, Politik ve Askeri Olaylara Borsa İstanbul Turizm Sektörü Yatırımcı Tepkisi
  Sayfalar 839 - 856
  Fatih GÜNAY
 13. Küresel Finans Krizinin Finansal Bulaşıcılık Modeli ile BİST30 Endeksinde Analizi
  Sayfalar 857 - 877
  Didem ÖZDEN, Mert URAL
 14. Avrupa Birliği Bankacılık Endüstrisinde Rekabet ve İstikrar İlişkisi: Ticari Bankalar Üzerine Bir Deneme
  Sayfalar 879 - 894
  Ramazan EKİNCİ, Recep KÖK
 15. Superimposing Space onto the Relationship between Financial Development and Economic Growth
  Sayfalar 895 - 907
  Mustafa Erhan BİLMAN, Sadik KARAOĞLAN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-504X 2147-7973 463 1986-2018
Dizinler