İzmir İktisat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-8173 | e-ISSN 1308-8505 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


1986 yılından bu yana 2 sayı olarak aralıksız yayımlanan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 2019 yılı 34. cilt 1. sayıdan (Mart 2019) itibaren İZMİR İKTİSAT DERGİSİ olarak yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu nedenle Etik politikalarımız ile ilgili Yayın Etiği, Araştırma Etiği ve Yasal/Özel Etik Kurul İzin Belgesi Alınması ile ilgili sayfalarımızı incelemeniz gerekmektedir.TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği makalesi 2020 yılı itibariyle değerlendirmeye alınan yazarların sisteme ETİK KURUL raporlarını yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan söz konusu içerikteki makaleler, hakem değerlendirmesinden geçmiş olsa dahi basılmayacaktır.
İndeksler
2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)

TRDİZİN
2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası 
doaj logo
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
Index Copernicus
index-copernicus.png
2014 Cilt:29 Sayı 1 ve sonrası
AEAweb: American Economic Association: EconLit
econlit2.png
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
SOBAID 
SOBAID
1998 Yılı Cilt:13 Sayı:2 ve sonrası
OAJI (Open Academic Journals Index) 
oaji.jpg
2017 Cilt:32 Sayı:1 ve sonrası
DRJİ
drji.png
(2014 yılı Cilt:29 Sayı: 1 ve 2 / 2015 yılı Cilt:30 Sayı: 1 ve 2)
EconBib
econbib.png
(2013 yılı Cilt:28 Sayı:1 - 2018 yılı Cilt:33 Sayı:1) - Hizmet vermemektedir.
Asos Index
asos.png
(Eylül 2010 - 2018 ) - Hizmet vermemektedir. 

İzmir İktisat Dergisi

ISSN 1308-8173 | e-ISSN 1308-8505 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


1986 yılından bu yana 2 sayı olarak aralıksız yayımlanan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 2019 yılı 34. cilt 1. sayıdan (Mart 2019) itibaren İZMİR İKTİSAT DERGİSİ olarak yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu nedenle Etik politikalarımız ile ilgili Yayın Etiği, Araştırma Etiği ve Yasal/Özel Etik Kurul İzin Belgesi Alınması ile ilgili sayfalarımızı incelemeniz gerekmektedir.TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği makalesi 2020 yılı itibariyle değerlendirmeye alınan yazarların sisteme ETİK KURUL raporlarını yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan söz konusu içerikteki makaleler, hakem değerlendirmesinden geçmiş olsa dahi basılmayacaktır.
İndeksler
2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)

TRDİZİN
2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası 
doaj logo
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
Index Copernicus
index-copernicus.png
2014 Cilt:29 Sayı 1 ve sonrası
AEAweb: American Economic Association: EconLit
econlit2.png
2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
SOBAID 
SOBAID
1998 Yılı Cilt:13 Sayı:2 ve sonrası
OAJI (Open Academic Journals Index) 
oaji.jpg
2017 Cilt:32 Sayı:1 ve sonrası
DRJİ
drji.png
(2014 yılı Cilt:29 Sayı: 1 ve 2 / 2015 yılı Cilt:30 Sayı: 1 ve 2)
EconBib
econbib.png
(2013 yılı Cilt:28 Sayı:1 - 2018 yılı Cilt:33 Sayı:1) - Hizmet vermemektedir.
Asos Index
asos.png
(Eylül 2010 - 2018 ) - Hizmet vermemektedir. 
2020 Cilt:35 Sayı:3 Son Sayı
Cilt 35 - Sayı 3 - 30 Eyl 2020
 1. Impact of Macroeconomic Indicators on Export Competitiveness in Shanghai Cooperation Organization Countries
  Sayfalar 443 - 455
  Birol ERKAN , Oğuz KARA , Elif Tuğçe BOZDUMAN
 2. Kamu Özel İşbirliği Modeli İncelemesi: Birleşik Krallık
  Sayfalar 457 - 468
  Eda ÜNALAN
 3. La Prévention Du Stress Professionnel : Cas Des Entreprises De La Wilaya De Bejaia
  Sayfalar 469 - 479
  Nabil KANDI , Kamil TÜĞEN
 4. Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları
  Sayfalar 481 - 493
  Harun BAL , Pınar ÇUHADAR
 5. “Black Friday” as a Shopping Event: A Study on the Motivational Tendency of Generation Y Consumers in Digital Environment
  Sayfalar 495 - 509
  Dilaysu ÇINAR
 6. 21. Yüzyılda Çalışma Hayatında Bir Damgalama ve Sosyal Dışlanma Unsuru Olmaya Devam Eden Boşanma Olgusu: Kadın Çalışanlar Üzerine Nitel Bir Analiz
  Sayfalar 511 - 530
  Ümit Deniz İLHAN
 7. Türkiye’de Halka Açık Firmaların Sermaye Yapısı Belirleyicileri: İki Aşamalı Kesirli Regresyon Analizi Yaklaşımı
  Sayfalar 531 - 548
  Rümeysa BİLGİN
 8. Transfer Harcamaları ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi ile Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Sayfalar 549 - 562
  Seher Gülşah TOPUZ , Esra DOĞAN
 9. Birden Fazla İşte Çalışmanın Belirleyicileri: Türkiye Örneği
  Sayfalar 563 - 571
  Altan ALDAN
 10. Müşterilerin Mobil Uygulamalara Yönelik İlgin Davranma Niyeti: Navigasyon Uygulamaları Örneği
  Sayfalar 573 - 592
  Nilşah CAVDAR AKSOY , Ebru TÜMER KABADAYI , Alev KOCAK ALAN , Coşkun ERMEHAN
 11. Durumsal Suç Önleme Yaklaşımı Çerçevesinde Beyaz Yakalı Suçların Önlenmesi
  Sayfalar 593 - 609
  Gökçe Sinem ERBUĞA
 12. PREDICTIVE ABILITY OF INVESTING CASH FLOWS
  Sayfalar 611 - 622
  Melik ERTUGRUL
 13. COVID-19 ve Küresel Finansal Krizi Finansal Risk Bağlantılığı: Frekans Bağlantılığı Yöntemi Uygulaması
  Sayfalar 623 - 634
  Onur POLAT
 14. VIX Endeksinin Türkiye’de Portföy Yatırımları ve Döviz Kurlarıyla İlişkisi
  Sayfalar 635 - 646
  Cebrail TELEK
 15. YEREL YÖNETİMLERİN TARIMSAL POLİTİKALARININ EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ VE DİJİTAL TEKNOLOJİ DESTEKLİ BiR MODEL ÖNERİSİ
  Sayfalar 647 - 660
  Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU , İşıl KELLEVEZİR , Naz Hazal GÜMÜŞOĞLU
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-504X 2147-7973 1986-2020
Dizinler