ISSN: 1308-8173
e-ISSN: 1308-8505
Başlangıç: 1986
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi
Kapak Resmi
       

1986 yılından bu yana 2 sayı olarak aralıksız yayımlanan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 2019 yılı 34. cilt 1. sayıdan (Mart 2019) itibaren İZMİR İKTİSAT DERGİSİ olarak yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.
İzmir İktisat Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi olarak yılda dört sayı olarak yayınlanan çok disiplinli, disiplinler arası hakemli, uluslararası ve çift-kör hakemli bilimsel bir dergidir.
Derginin ana hedefi, ampirik ve/veya teorik araştırmalara, karşılaştırmalı çalışmalara ve vaka çalışmalarına dayanan iktisat, ekonometri, işletme, çalışma iktisadı, iş analitiği ve iş zekası, vergi uygulamaları ve mali iktisat, kamu yönetimi ve uluslararası siyaset alanlarında akademik çalışmaları yayınlamaktır.
■ 1986 ile 1997 Yılları Arası Sayılarımıza https://iibfdergi.deu.edu.tr/ adresinden,
■ 1998 yılı sonrası sayılarımıza https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/archive adresi üzerinden ulaşmak mümkündür.
2022 - Cilt: 37 Sayı: 1

Bilgilendirme

25983

...