Politikalar
Değerlendirme Süreci

Makalelerin değerlendirilmesinde hakemlik türü olarak çift kör  (double blind peer review)  hakemlik sistemi süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Dergi Yayın Komisyonu  hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek makalelerin “yazım kurallarına” uygun hazırlanmış olması, başka hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya dergimize gönderildiği tarihte bir başka dergide hakem değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.

Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir İktisat Dergisi ve Editörler sorumlu tutulamazlar. Dergide yer alan makalelerden kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

 Bu dergi ücretisz olarak hizmet veren dergipark yazılımını kullanmaktadır.

Açık Erişim Politikası

İzmir İktisat Dergisi, bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurması ilkesi doğrultusunda açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. İzmir İktisat Dergisi içeriği tüm kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz "açık erişimli" bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

Dergimizin açık erişim politikası Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin kuralları ile uyumludur.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/turkish-translation

 

Our open-access policy is in line with Budapest Open Access Initiative:

(http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read).

cc-bync.jpg


İndekslenme ve Arşivlenme

Açık erişim politikasını benimsemiş olan İzmir İktisat Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/page/7696 adresinde listelenen indekslerde dizinlenmektedir;

Başvuru Bedeli

Dergimize yapılan başvuru ve değerlendirmelere ilişkin hiçbir bedel alınmamaktadır.

Dergimizin tüm giderleri Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

 

Etik İhlal Politikası

İzmir İktisat Dergisi’ne çalışmalarını gönderen yazarlar etik kurallara uyma yükümlüdür ve etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. Etik ihlal içeren çalışmalar değerlendirme sürecine alınmadan reddedilecek ve yazarlarının diğer başvuruları da değerlendirilmeyecektir.  Etik ihlal tespit edilmesi halinde konuya ilişkin rapor yazara ve gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlara gönderilir.  

  • Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
  • Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.(Makalenin yayına kabul edilmesi sonrası, makale yayını öncesinde son düzenleme aşamasında eklenecektir.)
  • Gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır.
  • Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. (Makalenin yayına kabul edilmesi sonrası, makale yayını öncesinde son düzenleme aşamasında eklenecektir.)
  • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Çıkar Çatışması

Yayın Etiği Komitesi (COPE) (2003) yazarların, hakemlerin veya editörlerin, açıkça görülmeyen ve yayın ile ilgili kararlarını etkileyebilecek çıkarları söz konusu olduğunca çıkar çatışması doğacağını açıklamaktadır. Bu durum, okuyucunun yanıltılması sonucunu doğurabilmektedir. Dergimizde yayınlanmak üzere başvuruları kabul edilen yazarların, imzalayacakları taahhütname ile çıkar çatışması olmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

Arşivleme Politikası

Dergimizin basılı kopyaları Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphanesinde yer almaktadır. Dijital kopyaları ise Dergipark platformu üzerinde yer almaktadır.

Telif Hakkı Düzenlemesi

Hakem değerlendirme süreci sonunda yayına kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları İzmir İktisat Dergisi’ne aittir. Yayımlanan makaleler için telif ücreti ödenmemektedir.  

Gönderilen makalenin başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmadığına ilişkin  ve değerlendirmek için gönderilen makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın haklarının süresiz olarak İzmir İktisat Dergisi'ne ait olduğunun kabulüne ilişkin “Telif Hakkı Devir Formu”nun (Taahhütname) doldurularak ve imzalanarak dergi yayın komisyonuna gönderilmesi gerekmektedir.

İzmir İktisat Dergisi'ne gönderilmiş makaleler ile yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş makaleler ayrıca Creative Common Lisansı ile lisanslanmıştır.


Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0)

cc-bync.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr

Bu lisansın insan tarafından okunabilen özetidir (orjinal lisans yerine geçmez). Yasal Uyarı.
Bunları yapmakta özgürsünüz:

Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
Materyalden Adapte et — karıştır, aktar ve eserin üzerine inşa et
Lisansör lisans şartlarını takip ettiğiniz sürece özgürlükleri iptal edemez.

Alttaki şartlar altında:

Atıf — uygun bilgiyi, lisansa linki, and ve değişiklik yapıldıysa değişiklik bilgisinivermelisiniz. Sizi veya kullanımınızı lisansörün onayladığı bilgisini içermemek kaydıyla, size uygun şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

GayriTicari — Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.

    Ek sınırlamalar yoktur — Lisansın izin verdiği hakları başkaları üzerinde kanunlarla ya da teknolojiyikullanarak sınırlayamazsınız.

Uyarılar:

    Kamu Malı malzemenin lisans koşullarına ya daayrıcalık ya da sınırları ile izin verilen kullanımına uymak zorunda değilsiniz.
    Garanti verilmez. Lisans kullanım amacınıza uygun tüm izinleri sağlamayabilir. Mesela, tanınırlık, gizlilik veya manevi haklar gibi haklar kullanıma sınır getirebilir.


Lisans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.   | To view English Licence Text click here.

Registered Deposit Policy

Sherpa-Romeo_Logo-1.png...