Yazım Kuralları

YAZAR REHBERİ

A. GENEL KURALLAR
• Dergimize gönderilecek makaleler Türkçe, İngilizce veya Fransızca olabilir.
• Dergiye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan yazılar gönderilebilir.
• Makale yazımı ile ilgili bilimsel araştırma ve yazma kuralları esas alınmalıdır.
• Sisteme yükleyeceğiniz dosyaya isim verirken boşluk ve noktalama işaretleri kullanmamaya, ismin çok uzun olmamasına özen göstermelisiniz.
• Tüm yazar adları ilk gönderim sayfasında tanımlanmalı ve daha sonra değişiklik yapılmamalı ve yapılması istenmemelidir.
• Dosyanızı göndermeden önce kişisel bilgi denetimi yapmalısınız.
o Dosya/Sorunları Denetle –Belgeyi İncele menüsünden Belgeyi İncele – Denetle – Belge Özellikler ve Kişisel Bilgiler – Tümünü Kaldır – Kapat – Kaydet
• Bu duyuruda belirtilen kurallara uyulmamasının tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Böyle bir durumda hakem değerlendirme raporuna bakılmaksızın Dergi Yayın Komisyonu ilgili makaleyi yayınlamama hakkını saklı tutar.

B. MAKALE GÖNDERİMİ (DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İLK GÖNDERİM)

Sayfa Sınırı     
•  Makaleler özet ve kaynakça dâhil 20 sayfayı aşmamalıdır.
Başlık
• İlk başlık ve özet makalenin ana dilinde, ikinci başlık ana dili Türkçe makaleler için İngilizce, ana dili İngilizce makaleler için Türkçe, anadili Fransızca makaleler için hem İngilizce hem de Türkçe olmalıdır.
Yazar Adları
• Yazar adları ve kurumları ile yazarları çağrıştıracak bilgilerin makale içinde yer almaması gerekmektedir.
• Tezlerden üretildiği, kongre veya sempozyumda sunulduğu gibi bilgiler ilk gönderimde makalede yer almamalı ancak editöre notlar kısmında iletilmedir.
Özet Yazımı
• Makalelerdeki özetler 250 kelime ile sınırlıdır.
• Ana metni Türkçe olan makaleler için Türkçe ve İngilizce özet, ana metni Fransızca olan makaleler için Fransızca ve İngilizce özet, ana metni İngilizce olan makaleler için İngilizce ve eğer gerekirse (Editör Kurulu kararı ile) Türkçe özet yer almalıdır.
Anahtar Kelime
• Makalelerde üç adet anahtar kelime ve en az üç adet JEL sınıflandırma kodları da yer almalıdır.
Yazı Karakteri Özellikleri
• Metinler Cambria, 12 punto, normal, her iki tarafa dayalı olarak yazılmalıdır.
• Özet başlıkları koyu ve ortalı, özet metin Cambria 10 punto ve italik, iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır.
• Başlıklar numaralandırılmalı
• Satır numaralı (Sayfa Düzeni/Sayfa Yapısı/Düzen/ Satır Numaraları menülerinden Satır Numarası Ekle ve Sürekli onay kutuları seçilerek)
• Sayfa numarası verilmeli
• Derginin sayfa ölçüleri Üst:3 cm, alt:2.5 cm, sol:1.5 cm, sağ:1.5 cm, üstbilgi:2 cm, altbilgi:2 cm olacak şekilde yazılmalıdır.
• Tablo ve şekiller sayfaya sığmalı ve okunur olmalıdır.
• Kaynakça makale ile ilgili bütünlüğe sahip olmalı, metin içerisinde verilmeli, aşağıda verilen kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Derginin makale mizanpajı iki sütunlu olması sebebiyle, makalenin kabul olması durumunda küçük tablo ve şekillerin sütunlarda büyük şekil ve tabloların sayfada yer alacak şekilde oluşturulması gerekmektedir.
Dosyaya İsim Verme
• Sisteme yükleyeceğiniz dosyaya isim verirken boşluk ve noktalama işaretleri kullanmamaya, ismin çok uzun olmamasına özen göstermelisiniz.
• Gönderilen makale dosyasına ismizi veya isminiz çağrıştıracak şekilde isim vermemelisiniz.

C. MAKALE GÖNDERİMİ (KABUL SONRASI GÖNDERİM)

Taslak makale formatına buradan erişebilirsiniz

Sayfa Yapısı
• Üst:3 cm, alt:2.5 cm, sol:1.5 cm, sağ:1.5 cm, üstbilgi:2 cm, altbilgi:2 cm
(Kapak sayfasında üstbilgi:1 cm, altbilgi:2 cm)
Yazı Tipi
• Tüm makalede “Cambria” kullanılacak.
Üstbilgi İlk Sayfa
• Taslak dosyadan alınacak
Üstbilgi Çift
• Tüm harfler büyük olacak şekilde yazar adı ilk harfi ve yazar soyadı
(12nk – italik – ortadan - önce:0 - sonra:0 –satır aralığı: tek)
Ör.; M. AKSARAYLI, A. E. YALÇINKAYA
Üstbilgi Tek
• Dergi adı ve cilt-sayı bilgisi
(12nk – italik – ortadan - önce:0 - sonra:0-satır aralığı: tek)
İzmir İktisat Dergisi (İzmir Journal of Economics) , Yıl:2020, Cilt:XX, Sayı:X, ss. XX-XX
Makale Başlığı
• İlk harfler büyük diğerleri küçük
(14nk-kalın-ortadan-önce:18-sonra:18-satır aralığı: tek)
Yazar Adları
• Birden fazla yazar ismi olduğunda, isimler yanyana yazılacak, isimler arasında virgül işareti kullanılacak, adın ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadın tüm harfler büyük
(12nk – kalın – ortadan - önce:0 - sonra:6 – satır aralığı: tek)
Anadil Özet-Başlık
• Türkçe ise “Özet” İngilizce ise “Abstract”
(10nk- kalın-italik-ortadan- önce:0- sonra:0 – satır aralığı: tek)
Anadil Özet-Metin
• En çok 250 sözcük olmalı
(10nk- italik – iki yana yasla- önce:0- sonra:6- satır aralığı: tek)
Anadil Anahtar Kelimeler
• Türkçe ise “Anahtar Kelimeler”, İngilizce ise “Keywords”, İlk harfler büyük, en üç adet, gerekirse kısaltmaların tamamı büyük harf
(10nk- italik - önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)
Anadil Jel Kodu
• En az üç adet
(10nk- italik – iki yana yasla- önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)
Diğer Dil Makale Başlığı
• İlk harfler büyük diğerleri küçük
(12nk-kalın-italik-ortadan-önce:6-sonra:6-satır aralığı: tek)
Diğer Dil Özet Başlık
• Türkçe ise “Özet” İngilizce ise “Abstract”
(10nk- kalın-italik-ortadan- önce:0- sonra:0 – satır aralığı: tek)
Diğer Dil Özet Metin
• En çok 250 sözcük olmalı, anadil özet metin ile uyumlu olmalı
(10nk- italik – iki yana yasla- önce:0- sonra:6- satır aralığı: tek)
Diğer Dil Anahtar kelimeler
• Türkçe ise “Anahtar Kelimeler”, İngilizce ise “Keywords”, İlk harfler büyük, en az üç adet, gerekirse kısaltmaların tamamı büyük harf
(10nk- italik - önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)
Diğer Dil Jel Kodu
• En az üç adet
(10nk- italik - önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)
Atıf Önerisi (APA)
• APA formatında makale bilgileri yazılmalı (sayfa bilgileri editörlük tarafından yazılacaktır.
(10nk- önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)
Açıklama
• Çalışma bildiri olarak sunulmuş ise makale başlığı sonuna dipnot işareti “*” konularak yazılmalı
(10nk- önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)
Dip Not Bilgi
• Yazar bilgileri yazar sırasına göre numaralandırılarak verilmeli. Unvan, kurum bilgisi, e posta adresi ve orcid numarası yazılmalı
(10nk- önce:0 - sonra:0- satır aralığı: tek)
Genel Görünüm
• Makalenin ana kısmı için ilk başlıktan itibaren iki sütunlu yapı seçilmelidir. Tablo, şekil ve formüller sütunlara sığacak şekilde yerleştirilmelidir. Sütuna sığmayacak tablo, şekil ve formüller tek sütunda gösterilebilir.
(Sütun genişliği: 8,37 cm, aralık: 1.25 cm)
Metin Başlıkları
• Başlıklar ve alt başlıklar, kısa ve anlaşılır olmalıdır. Girişten başlayarak, sonuç kısmı da dahil olmak üzere başlıklarına numara verilmelidir.
• 1. İle başlayanlar, tüm harfler büyük
(12nk-koyu-ortalı- önce:6- sonra:6- satır aralığı: tek)
• 1.1. İle başlayanlar veya daha alt düzey başlıkların ilk harfler büyük diğerleri küçük
(11nk-sola dayalı - önce:6- sonra:6- satır aralığı: tek)
Metin
• Paragraf başı kullanılmamalıdır.
(12nk-iki yana yasla- önce:6nk- sonra:6nk- satır aralığı: tek)
Formüller
• Formüller ve denklemler, denklem editörü ile yazılmalıdır. Tüm denklemlere sıra numarası verilmelidir. Formüller ve denklemler sola yaslı yazılmalıdır. Sıra numarası parantez içinde ve satırın en sağında bulunmalıdır, diğer denklem numaralarıyla aynı hizada olmalıdır.
(12nk - önce:6nk- sonra:6nk- satır aralığı: tek)
Tablo Başlığı
• Başlık Tablonun üstünde olacak, ilk harfler büyük diğerleri küçük yazılmalı, tablolar numaralandırılmalı
(12nk-sola yaslı- önce:6- sonra:0-satır aralığı: tek)
Tablo İçi
• Tablolar tek parça halinde, tek bir sütuna veya tek bir sayfaya yerleştirilmelidir. Tek bir sütun veya sayfaya sığmayan tablolarda diğer sayfaya taşan tablolar için tablonun okunurluğunu sağlamak için ilk satır gibi açıklama satırları tekrar oluşturulmalıdır. Ayrıca gerekirse okunacak şekilde metin boyutu küçültülebilir. (12nk (daha küçük de olabilir)-önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)
Tablo Kaynak Yazısı
• Tablonun altına yazılmalıdır.
(8nk-tablo ile hizalı-önce:3nk- sonra:6nk- satır aralığı : tek)
Şekil Başlığı
• Tablo dışındaki tüm grafik, harita ve fotoğraflar şekil olarak adlandırılmalıdır. Başlık grafiğin altında olmalı, ilk harfler büyük diğerleri küçük yazılmalı, tablolar numaralandırılmalıdır.
(12 nk-ortadan- önce:3- sonra:6-satır aralığı: tek)
Kaynakça
• Kaynakların gösterimi dipnotlarla değil, metnin içerisinde parantezlerle yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde belirtilmelidir. Metin içerisindeki kaynak gösterimlerinde sıra şöyle olmalıdır: Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve eğer belirli bir sayfadan aktarma yapılmışsa sayfa numaraları. Karşılaşılabilecek bazı farklı durumlar aşağıdaki gibi olabilir:

D. KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Dergi Makaleleri
Basılı dergi makalesi: 1 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Şentürk, 2009: 45)]
• Şentürk, R. (2009). Açık medeniyet ve sosyal içerme. Muhafazakar Düşünce, 6(21-22), 41-49.
Basılı dergi makalesi: 2 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Tonta ve Ünal, 2005: 88)]
• Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence ref¬lected in document delivery requests. Journal of the American Society for In¬formation Science & Technology, 56(1), 84-94.
Basılı dergi makalesi: 3-6 yazarlı
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, ve Bach, 1993: 1120); Takip eden atıf: (Kernis ve diğerleri, 1993: 1130)]
• Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.
Basılı dergi makalesi: 6’dan fazla yazarlı
[Metin içinde atıf: (Lakic ve diğerleri, 2012: 3)]
• Lakic, B., Arık, M., Aune, S., Barth, K. L., Belov, A. S., Borghi, S. … Zioutas, K. (2012). Status and perspectives of the CAST experiment. Journal of Physics: Conference Series, 375(2), 1-4. https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/375/1/022001
Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olan
[Metin içinde atıf: (Koç, 2002: 260)]
• Koç, E. (2002). The impact of gender in marketing communications: The role of cognitive and affective cues. Journal of Marketing Communications, 8(4), 257-275. https://dx.doi.org/10.1080/13527260210145993
Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olmayan (internetten serbest erişim)
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Aygören, Yeşilyurt, Güloğlu, Küçükkaplan, 2015: 208) ; Takip eden atıf: (Aygören ve diğerleri, 2015: 208)]
• Aygören, H., Yeşilyurt, M., Güloğlu, B. ve Küçükkaplan, İ. (2015). Türk bankacılık sektöründe hisse senedi performansı ve etkinlik arasındaki ilişki. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 203-215. Erişim adresi https://journal.dogus.edu.tr/ojs/index.php/duj/article/view/914
Elektronik dergi makalesi: Ön baskı
[Metin içinde atıf: (Koç ve Altınay, 2007)]
• Koç, E. ve Altınay, G. (2007). An analysis of seasonality in monthly per person tourist spending in Turkish inbound tourism from a market segmentation perspective. Tourism Management. Elektronik ön baskı. https://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2006.01.003
Elektronik dergi makalesi: Kurumsal arşiv
[Metin içinde atıf: (Müslümov, in press)]
• Müslümov, A. (baskıda). Merger announcements and market efficiency: Do markets predict synergetic gains from mergers properly?. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Erişim adresi https://hdl.handle.net/11376/1290
Yayımlanmak üzere dergiye sunulmuş makale
[Metin içinde atıf: Kurt ve Zehir, 2016)]
• Kurt, A. ve Zehir, C. (2016). The relationship between cost leadership strategy, total quality management applications and financial performance. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Makale yayımlanmak üzere sunulmuştur.
Kitap ve eKitaplar
Kitap: Tek yazarlı
[Metin içinde atıf: (Şentürk, 2014: 175)]
• Şentürk, R. (2014). Açık medeniyet: Çok medeniyetli toplum ve dünyaya doğru. İstanbul: İz Yayıncılık.
Kitap: İki yazarlı
[Metin içinde atıf: (Page ve Stritzke, 2015: 88)]
• Page, A. C. ve Stritzke, W. G. K. (2015). Clinical psychology for trainees: Foundations of science-informed practice (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Kitap: 3 yazarlı
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Ranzijn, McConnochie ve Nolan, 2009: 66); Takip eden atıf: (Ranzijn ve diğerleri, 2009: 66)]
• Ranzijn, R., McConnochie, K. ve Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous Australians: Foundations of cultural competence. South Yarra, Vic: Palgrave Macmillan.
Kitap: 4 ve daha fazla yazarlı
[Metin içinde atıf: (Wolfe ve diğerleri, 2015: 120)]
• Wolfe, J. M., Kluender, K. R., Dennis, L. M., Bartoshuk, L. M., Herz, R. S., Lederman, S. J. ve Merfeld, D. M. (2015). Sensation & perception (4th ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates.
Kitap: Farklı baskılar
[Metin içinde atıf: (Passer ve Smith, 2015: 77)]
• Passer, M. W. ve Smith, R. E. (2015). Psychology: The science of mind and behaviour (2nd ed.). North Ryde, NSW: McGraw-Hill Education.
Kitap: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: (The Australian Oxford dictionary, 1999: 50)]
• The Australian Oxford dictionary (3rd ed.). (1999). Melbourne: Oxford University Press.
Kitap: Tek Editörlü
[Metin içinde atıf: (Hallinan, 2006: 36)]
• Hallinan, M. T. (Ed.). (2006). Handbook of the sociology of education. New York: Springer.
Kitap: 2 veya daha fazla editörlü
[Metin içinde atıf: (Day ve Antonakis, 2012: 63)]
• Day, D. V. ve Antonakis, J. (Ed.). (2012). The nature of leadership (2nd ed.). Los Angeles, CA: Sage.
Kitap: Yazarı kurum olan
[Metin içinde atıf: (Australian Bureau of Statistics, 2000: 92)]
• Australian Bureau of Statistics. (2000). Population by age and sex, New South Wales, 30 June 2000 (ABS Cat. no. 3235.1). Canberra, Australian Capital Territory: Yazar.
Kitap: Edit edilen kitapta bölüm (ör. makale)
[Metin içinde atıf: (Groundwater-Smith, 2007: 135)]
• Groundwater-Smith, S. (2007). As rain is to fields, so good teachers are to students. S. Knipe (Ed.), Middle years schooling: Reframing adolescence içinde (151-170. ss.). Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Education Australia.
Kitap: Çeviri
[Metin içinde atıf: (Rowley, 1996: 150)]
• Rowley, J. (1996). Bilginin düzenlenmesi: Bilgi erişime giriş. (Çev. S. Karakaş, H. Ü. Can, A. Yıldızeli, B. Kayıran). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Orijinal yayın tarihi, 1992)
eKitap: Tüm kitap
[Metin içinde atıf: (Chisum, 2006: 77)]
• Chisum, W. J. (2006). Crime reconstruction [Adobe Digital Editions]. Erişim adresi Ebook Library.
eKitap: Bir veri tabanından bölüm
[Metin içinde atıf: (Mitchell, 1913: 88)]
• Mitchell, H. W. (1913). Alcoholism and the alcoholic psychoses. W. A. White ve S. E. Jelliffe (Ed.), The modern treatment of nervous and mental diseases içinde (Cilt 1, 287-330. ss.). Erişim adresi PsycBOOKS.
Kitap: Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışma
[Metin içinde atıf: (Glenn ve Johnson, 1964a: 90); (Glenn ve Johnson, 1964b: 90)]
• Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964a). Calculating devices. London: John Murray.
• Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964b). Graphs. London: Murray.
Kitap Bölümü
Basılmış kitap bölümü
[Metin içinde atıf: Onan ve Sennaroğlu, 2009: 69)]
• Onan, K., Sennaroğlu, B. (2009). Comparative study of production control systems through simulation. N. Mastorakis, J. Sakellaris (Ed.), Advances in Numerical Methods içinde (67-78. ss.). New York ; London: Springer. https://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-76483-2_6
Sözlük / Ansiklopedi Maddeleri
Referans kitabı maddesi
[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O’Leary ve Pardee, 2007: 200)]
• Keyormarsi, K., O’Leary, N. ve Pardee, A. B. (2007). Cell division. McGraw-Hill encyclopedia of science & technology içinde (9. bs., Cilt 3, 618-621. ss.). New York: McGraw-Hill.
eReferans kitabı maddesi
[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O’Leary & Pardee, 2014: 200)]
• Pegrum, M. (2009). Keyormarsi, K., & Pardee, A. B. (2014). Cell division.McGraw-Hill encyclopedia of science & technologyiçinde. Erişim adresi AccessScience.
Web Kaynakları
Web Sayfası
[Metin içinde atıf: ((İbn Haldun Üniversitesi, 2017)]
• İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. (2017). Yazar rehberi. Erişim adresi https://journal.ihu.edu.tr/index.php/ihu1/about/submissions
Web sayfası: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: (“All 33 Chile Miners,” 2010)]
• All 33 Chile miners freed in flawless rescue. (2010, 13 Ekim). Erişim adresi https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations
Web sayfası: Tarihi olmayan
[Metin içinde atıf: (Şentürk, t.y.)]
• Şentük, R. (t.y.). Rektörün Mesajı. Erişim adresi https://www.ihu.edu.tr/hakkimizda/rektorun-mesaji/
Web sayfası: Yazar ve tarihi olmayan: Alıntıyla
[Metin içinde atıf: (“Heuristic,” t.y., par. 1) Numaralı değilse paragrafları sayın]
• Heuristic. (t.y.). Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.) içinde. Erişim adresi https://www.m-w.com/dictionary/heuristic
Basın bülteni
[Metin içinde atıf: (TÜİK, 2016)]
• TÜİK (2016, Kasım). İşgücü İstatistikleri [Basın bülteni]. Erişim adresi https://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24624
Tartışma forumu
[Metin içinde atıf: (Malissa, 2008)]
• Malissa, A. (2008, October 2). Re: Egypt planning DNA test on 3,500 year old mummy
• [Elektronik forum yorumu]. Erişim adresi https://www.topix.com/science/anthropology/ 2008/05/egypt-planning-dna-test-for-3-500-year-old-mummy
Blog
[Metin içinde atıf: (Çelik, 2011)]
• Çelik, S. (2011, 21 Aralık). Dergilerin indekslenmesi ve etki faktörü (impact factor). [Web günlük postası] Erişim adresi https://www.sonmezcelik.net/2011/12/dergilerin-indekslenmesi-ve-etki.html
Elektronik mesaj listesi
[Metin içinde atıf: (Anderson, 2005)]
• Anderson, O. (2005, June 2). Re: Psychology of terrorism [Electronic mailing list message]. Erişim adresi https://archives.econ.utah.edu/archives/theory-frankfurt-school/2005w22/msg00000.htm
Ders Notu
Ders notu
[Metin içinde atıf: Saito, (2012)]
• Saito, T. (2012). Technology and me: A personal timeline of educational technology
[Powerpoint slides]. Erişim adresi https://www.slideshare.net/Bclari25/educational-technology-ppt
Tezler
Yayımlanmamış tez
[Metin içinde atıf: (Çetinkaya, 201: 1885)]
• Çetinkaya, Ş. (2015). Stochastic mortality using non – life methods. (Yayımlanmamış doktora tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
• Çelik, S. (1999). Üniversite kütüphanelerinde personel yönetimi ve Türkiye’de durum. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, İstanbul.
Yayımlanmış tez
[Metin içinde atıf: (May, 2007: 67)]
• May, B. (2007). A survey of radial velocities in the zodiacal dust cloud. Bristol, UK: Canopus Publishing.
Elektronik tez: Elektronik veri tabanında arşivlenmiş
[Metin içinde atıf: (Rich, 1989: 55)]
• Rich, P. D. (1989). The rule of ritual in the Arabian Gulf, 1858-1947: The influence of English public schools (Doktora tezi). Erişim adresi ProQuest Dissertations and Theses – UK & Ireland. (AAT 8918197)
Elektronik tez: Kurumsal arşivde arşivlenmiş
[Metin içinde atıf: (Bilir, 2014: 43)]
• Bilir, C. (2014). Supply chain network optimization model incorporating competitive facility location problems. (Doktora tezi, Dogus Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi https://hdl.handle.net/11376/1039
Konferans Bildirileri
Basılmış konferans kitabında bildiri
[Metin içinde atıf: (Game, 2001: 350)]
• Game, A. (2001). Creative ways of being. J. R. Morss, N. Stephenson ve J. F. H. V. Rappard (Ed.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference içinde (3-12. ss.). Sydney: Springer.
Basılmış konferans kitabında bildiri: Editörü olmayan
[Metin içinde atıf: (Doğdaş ve Akyokuş, 2013: 3)]
• Doğdaş, T. ve Akyokuş, S. (2013). Document clustering using GIS visualizing and EM clustering method. 2013 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA) içinde (1-4. ss.). Piscataway, NJ: IEEE. https://dx.doi.org/10.1109/INISTA.2013.6577647
Elektronik konferans kitabında bildiri: Elekteonik veri tabanı
[Metin içinde atıf: (Balakrishnan, 2006)]
• Balakrishnan, R. (2006, March). Why aren’t we using 3D user interfaces, and will we ever? Paper presented at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces. https://dx.doi.org/10.1109/vr.2006.148
Yayımlanmamış konferans bildirisi
[Metin içinde atıf: (Santhanam, Martin, Goody ve Hicks, 2001: 259)]
• Santhanam, E., Martin, K., Goody, A. ve Hicks, O. (2001). Bottom-up steps towards closing the loop in feedback on teaching: A CUTSD project. Paper presented at Teaching and Learning Forum – Expanding horizons in teaching and learning, Perth, Australia, 7-9 February 2001.
Raporlar
Resmi raporlar
[Metin içinde atıf: (Akbaytürk ve diğerleri, 2014: 40)]
• Akbaytürk Çanak, T., Çelik, S., Çetinkaya, İ., Çukadar, S., Güneş, G., Gürdal, G. … Kaygusuz, A. (2014). 2023’e doğru Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum, sorunlar, standartlar ve çözüm önerileri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu. Erişim adresi https://yok.gov.tr/web/ukr
[Metin içinde atıf: (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2012: 67); Takip eden atıf: (TÜİK, 2012: 67)]
• Türkiye İstatistik Kurumu. (2012). Faaliyet raporu: 2011 mali yılı. Erişim adresi https://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/FR-2011.pdf
Resmi olmayan rapor
[Metin içinde atıf: (Kendall, 2011: 99)]
• Kendall, C. (2011). Report on psychological distress and depression in the legal profession: Prepared for the Council of the Law Society of Western Australia. Erişim adresi https://www.mhlcwa.org.au/wp-content/uploads/2013/08/Psychological-distress-depression-in-the-legal-profession-16-May-2011.pdf
Standart ve Patentler
Basılı standart
[Metin içinde atıf: (Standards Australia/New Zealand Standard, 1994)]
• Standards Australia. (1994). Information Processing – Text and office systems – Office Document Architecture (ODA) and Interchange format: Part 10: Formal Specifications (AS/NZS 3951.10:1994). Homebush, NSW: Standards Australia.
Elektronik standart: Elektronik veri tabanı
[Metin içinde atıf: (Standards Australia, 2008)]
• Standards Australia. (2008). Personal flotation devices – General requirements (AS 4758.1-2008). Erişim adresi Standards Online.
Patent
[Metin içinde atıf: (U.S. Patent No. 5,641,424.7, 1996)]
• Hornak, P. (1996). Resonator for magnetic resonance imaging of the ankle. U.S. Patent No. 5,641,424.7.
Elektronik patent: Elektronik veri tabanı
[Metin içinde atıf: (Australian Patent No. AU 2008100919, 2008)]
• Clark, J. M. & McCallum, J. M. (2008). Method for and composition of excipient suitable for use in herbal formulations and formulations derived therefrom. Australian Patent AU 2008100919. Erişim adresi SciFinder.
Resmi Gazete
Resmi Gazete
[Metin içinde atıf: Yedinci Beş Yıllık …, 1999)]
• Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000. (1995). T.C. Resmi Gazete (22354, 25 Temmuz 1995).