Politikalar - İntihal Politikası

İzmir İktisat Dergisi’ne gönderilen makaleler Yayın Kurulu tarafından yayın öncesi uluslararası geçerliliği olan intihal tespit programları kullanılarak benzerlik kontrolünden geçirilmektedir. Makalelerin sisteme yüklenme sırasında yazar tarafından intihal tarama programlarından (IThenticate, Turnitin, İntihal Net) herhangi birisi, hakemlik süreci tamamlandıktan sonra da alan editörleri tarafından (dil kontrolünden geldikten sonra) son sürüm üzerinden IThenticate raporu alınır.

Benzerlik oranı tespit sürecinde dikkat edilen kurallar aşağıdaki gibidir:
(a) Makalenin genel benzerlik oranının %20 ve altında olması gerekmektedir. Bu aşamada genel benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler hakem sürecine girmeden yazara iade edilmektedir.
(b) Benzerlik Raporunun alt ve üst bilgi ve künye kısımları nedeniyle % 20-22 çıkması durumunda, oranın % 20’nin altına düşürülmesi için, künye, üst bilgi alt bilgi kısımlarını çıkararak tekrar taramadan geçirilerek gerekli orana düşürülmesi sağlanabilir. Hukuksal konularda, mevzuata yönelik inceleme ve araştırma yapılan makalelerle sınırlı olmak üzere, bu oran, toplamda % 25'e, her bir atıf için % 2 üst limitlerimizdir.
(c) Makalenin genel benzerlik oranı içerisinde belirli bir kaynağa benzerlik oranının %2'den az olması gerekmektedir.
(d) Bibliyografik materyaller (kaynakça, alıntılar vb.) taramaya dâhil edilmez.
(e) Editör, yayın sürecinin her aşamasında benzerlik kontrolü yapabilmektedir.
(f) Makale başvurusunda bulunan tüm yazarlar, yukarıda bahsedilen kuralları kabul etmiş sayılmaktadır.

İzmir İktisat Dergisi
TR-DİZİN, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Harvard Hollis, Google Scholar, OAJI, SOBIAD, CiteFactor, OJOP, Araştırmax, WordCat, OpenAIRE, Base, IAD, Academindex
tarafından taranmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınevi Web Sitesi
https://kutuphane.deu.edu.tr/yayinevi/

Dergi İletişim Bilgileri Sayfası
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/contacts


İZMİR İKTİSAT DERGİSİ 2022 yılı 37. cilt 1. sayı ile birlikte sadece elektronik olarak yayınlanmaya başlamıştır.