Önceki Editörler ve Kurullar

YIL: 2022 CİLT: 37 SAYI:2 ve Sonrası

Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ (Dekan - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Doç. Dr. Üzeyir AYDIN (Baş Editör)

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Üzeyir AYDIN (Editör)
Prof. Dr. Haluk EGELİ (Maliye Alan Editörü)
Prof. Dr. Yunus Emre ÖZER (Kamu Yönetimi Alan Editörü)
Prof. Dr. Anastasios KARASAVVOGLOU
Prof.Dr. Cusup PİRİMBAYEV
Prof. Dr. Rabia Ece OMAY (Ekonometri Alan Editörü)
Doç. Dr. Barış SEÇER (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Alan Editörü)
Doç. Dr. Oytun MEÇİK (İktisat Alan Editörü)
Doç. Dr. Can AYDIN (Yönetim Bilişim Sistemleri Alan Editörü)
Doç. Dr. Emre Bilgin SARI (İşletme Alan Editörü)
Doç. Dr. Mehmet ÇETİN (İktisat Alan Editörü)
Doç. Dr. Tarlan Novras NOVRASLİ (İşletme Alan Editörü)
Doç. Dr. Melissa Nihal CAGLE (İngilizce Dil Editörü)
Dr. Öğr. Üyesi Başak KARŞIYAKALI (İktisat Alan Editörü)
Dr. Öğr. Üyesi Ayçıl YÜCER (Fransızca Dil Editörü)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer AYDIN (Teknik Editör)
Araş. Gör. Dr. Eda KARAÇÖP (İngilizce Dil Editörü)
Araş. Gör. Cengiz Çağrı KABAKCI (İndeksleme)
Araş. Gör. Erdem ATEŞ (Mizanpaj Editörü)
Araş. Gör. Berke Kaan İMANCI (İngilizce Dil Editörü)

YIL: 2021 CİLT: 36 SAYI:1 - YIL: 2022 CİLT: 37 SAYI:1

Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ (Dekan - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Doç. Dr. Üzeyir AYDIN (Baş Editör)

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Haluk EGELİ
Prof. Dr. Yunus Emre ÖZER
Doç. Dr. Barış SEÇER
Doç. Dr. Rabia Ece OMAY
Doç. Dr. Can AYDIN
Doç. Dr. Emre BİLGİN SARI
Doç. Dr. Mehmet ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Başak KARŞIYAKALI
Araş. Gör. Dr. Eda KARAÇÖP
Araş. Gör. Cengiz Çağrı KABAKCI
Araş. Gör. Erdem ATEŞ

YIL: 2020 CİLT: 35 SAYI:3 - YIL: 2020 CİLT: 35 SAYI:4

Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ (Dekan V. - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Mehmet AKSARAYLI (Baş Editör)

Yayın Kurulu
Doç. Dr. Üzeyir AYDIN
Doç. Dr. Ayşegül ÇİMEN
Dr. Öğr. Üyesi Haluk TANDIRCIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Başak KARŞIYAKALI
Dr. Öğr. Üyesi Can AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe BAYSAL TÜRKÖLMEZ
Araş. Gör. Dr. Efe ÇINAR
Araş. Gör. İlteriş ERGUN

YIL: 2019 CİLT: 34 SAYI:2 - YIL: 2020 CİLT: 35 SAYI:2
Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ (Dekan V. - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Mehmet AKSARAYLI (Baş Editör)

Yayın Kurulu
Doç. Dr. Üzeyir AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Haluk TANDIRCIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Başak KARŞIYAKALI
Dr. Öğr. Üyesi Can AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe BAYSAL TÜRKÖLMEZ
Öğr. Gör. Dr. Ömer AYDIN
Araş. Gör. Dr. Ayşegül ÇİMEN
Araş. Gör. Efe ÇINAR
Araş. Gör. İlteriş ERGUN

YIL: 2019 DÖNEM: OCAK-MART CİLT:34 SAYI:1
Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ (Dekan V. - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Mehmet AKSARAYLI (Baş Editör)

Yayın Kurulu
Doç. Dr. Üzeyir AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Haluk TANDIRCIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Başak KARŞIYAKALI
Dr. Öğr. Üyesi Can AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe BAYSAL TÜRKÖLMEZ
Öğr. Gör. Dr. Ömer AYDIN
Araş. Gör. Dr. Ayşegül ÇİMEN
Araş. Gör. Efe ÇINAR
Araş. Gör. İlteriş ERGUN

YIL: 2018 DÖNEM: TEMMUZ-ARALIK CİLT:33 SAYI:2
Prof. Dr. Kâmil TÜĞEN (Dekan V. - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Mehmet AKSARAYLI (Baş Editör)

Yayın Kurulu
Öğr. Gör. Ömer AYDIN
Engin ÖZTORNACI

YIL: 2018 DÖNEM: OCAK-HAZİRAN CİLT:33 SAYI:1
Prof. Dr. Kâmil TÜĞEN (Dekan V. - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Ali ÖZDEMİR (Baş Editör)

Alan Editörleri
Doç. Dr. Kadir ERTAŞ (Alan Editörü)
Doç. Dr. Dilek DİLEYİCİ BAŞARAN (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Gülçin GÜREŞÇİ (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Levent YILMAZ (Alan Editörü)

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ali ÖZDEMİR (Baş Editör)
Doç. Dr. Kadir ERTAŞ (Alan Editörü)
Doç. Dr. Dilek DİLEYİCİ BAŞARAN (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Gülçin GÜREŞÇİ (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Levent YILMAZ (Alan Editörü)
Araş. Gör. Efe SARIBAY
Araş. Gör. Sedef Gülsüm AKSU
Araş. Gör. Gökçe Sinem ERBUĞA

YIL: 2017 DÖNEM: TEMMUZ-ARALIK CİLT:32 SAYI:2
Prof. Dr. Kâmil TÜĞEN (Dekan V. - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Ali ÖZDEMİR (Baş Editör)

Alan Editörleri
Doç. Dr. Kadir ERTAŞ (Alan Editörü)
Doç. Dr. Dilek DİLEYİCİ BAŞARAN (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Gülçin GÜREŞÇİ (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Levent YILMAZ (Alan Editörü)

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ali ÖZDEMİR (Baş Editör)
Doç. Dr. Kadir ERTAŞ (Alan Editörü)
Doç. Dr. Dilek DİLEYİCİ BAŞARAN (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Gülçin GÜREŞÇİ (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Levent YILMAZ (Alan Editörü)
Araş. Gör. Efe SARIBAY
Araş. Gör. Sedef Gülsüm AKSU
Araş. Gör. Gökçe Sinem ERBUĞA

YIL: 2017 DÖNEM: OCAK-HAZİRAN CİLT:32 SAYI:1
Prof. Dr. Pınar SÜRAL ÖZER (Dekan V. - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Ali ÖZDEMİR (Baş Editör)

Alan Editörleri
Doç. Dr. Kadir ERTAŞ (Alan Editörü)
Doç. Dr. Dilek DİLEYİCİ BAŞARAN (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Gülçin GÜREŞÇİ (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Levent YILMAZ (Alan Editörü)

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ali ÖZDEMİR (Baş Editör)
Doç. Dr. Kadir ERTAŞ (Alan Editörü)
Doç. Dr. Dilek DİLEYİCİ BAŞARAN (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Gülçin GÜREŞÇİ (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Levent YILMAZ (Alan Editörü)
Araş. Gör. Dr. Aslı ÖNAY AKÇAY
Araş. Gör. Efe SARIBAY
Araş. Gör. Sedef Gülsüm AKSU
Araş. Gör. Gökçe Sinem ERBUĞA

YIL: 2016 DÖNEM: TEMMUZ-ARALIK CİLT:31 SAYI:2
Prof. Dr. Pınar SÜRAL ÖZER (Dekan V. - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Ali ÖZDEMİR (Baş Editör)

Alan Editörleri
Doç. Dr. Kadir ERTAŞ (Alan Editörü)
Doç. Dr. Dilek DİLEYİCİ BAŞARAN (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Gülçin GÜREŞÇİ (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Levent YILMAZ (Alan Editörü)

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ali ÖZDEMİR (Baş Editör)
Doç. Dr. Kadir ERTAŞ (Alan Editörü)
Doç. Dr. Dilek DİLEYİCİ BAŞARAN (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Gülçin GÜREŞÇİ (Alan Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Levent YILMAZ (Alan Editörü)
Araş. Gör. Dr. Aslı ÖNAY AKÇAY
Araş. Gör. Efe SARIBAY
Araş. Gör. Sedef Gülsüm AKSU
Araş. Gör. Gökçe Sinem ERBUĞA

YIL: 2016 DÖNEM: OCAK-HAZİRAN CİLT:31 SAYI:1
Prof. Dr. Pınar SÜRAL ÖZER (Dekan - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)

Editör Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP
Yrd. Doç. Dr. Aslı Seda BİLMAN

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP
Yrd. Doç. Dr. Aslı Seda BİLMAN
Araş. Gör. Emre BİLGİN
Araş. Gör. Serkan GENÇ
Araş. Gör. Engin YÜCEL

YIL: 2015 DÖNEM: TEMMUZ-ARALIK CİLT:30 SAYI:2
Prof. Dr. Pınar SÜRAL ÖZER (Dekan - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)

Editör Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP
Yrd. Doç. Dr. Aslı Seda BİLMAN

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP
Yrd. Doç. Dr. Aslı Seda BİLMAN
Araş. Gör. Emre BİLGİN
Araş. Gör. Serkan GENÇ
Araş. Gör. Engin YÜCEL

YIL: 2015 DÖNEM: OCAK-HAZİRAN CİLT:30 SAYI:1
Prof. Dr. Öcal USTA (Dekan - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)

Editör Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP
Yrd. Doç. Dr. Aslı Seda BİLMAN

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP
Yrd. Doç. Dr. Aslı Seda BİLMAN
Araş. Gör. Emre BİLGİN
Araş. Gör. Serkan GENÇ
Araş. Gör. Engin YÜCEL

YIL: 2014 DÖNEM: TEMMUZ-ARALIK CİLT:29 SAYI:2
Prof. Dr. Öcal USTA (Dekan - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)

Editör Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP
Dr. Aslı Seda BİLMAN

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP
Dr. Aslı Seda BİLMAN
Araş. Gör. Emre BİLGİN
Araş. Gör. Serkan GENÇ

YIL: 2014 DÖNEM: OCAK-HAZİRAN CİLT:29 SAYI:1
Prof. Dr. Öcal USTA (Dekan - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)

Editör Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP
Araş. Gör. Aslı Seda BİLMAN
Araş. Gör. Emre BİLGİN
Araş. Gör. Serkan GENÇ

YIL: 2013 DÖNEM: TEMMUZ-ARALIK CİLT:28 SAYI:2
Prof. Dr. Öcal USTA (Dekan - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)

Editör Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP
Araş. Gör. Aslı Seda BİLMAN
Araş. Gör. Emre BİLGİN
Araş. Gör. Serkan GENÇ

YIL: 2013 DÖNEM: OCAK-HAZİRAN CİLT:28 SAYI:1
Prof. Dr. Öcal USTA (Dekan - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Derginin Sahibi)
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)

Editör Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL (Baş Editör)
Yrd. Doç. Dr. Haluk TANDIRCIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP
Yrd. Doç. Dr. Timuçin YALÇINKAYA
Araş. Gör. Aslı Seda BİLMAN
Araş. Gör. Emre BİLGİN
Araş. Gör. Serkan GENÇ
 İzmir İktisat Dergisi
TR-DİZİN, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Harvard Hollis, Google Scholar, OAJI, SOBIAD, CiteFactor, OJOP, Araştırmax, WordCat, OpenAIRE, Base, IAD, Academindex
tarafından taranmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınevi Web Sitesi

https://kutuphane.deu.edu.tr/yayinevi/