Döküman ve Formlar

Makale Şablon Dosyaları

1) Türkçe dilinde yazılmış olan makaleler için Taslak makale formatı:  https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24571

2) İngilizce dilinde yazılmış olan makaleler için Taslak makale formatı: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24572

3) Fransızca dilinde yazılmış olan makaleler için Taslak makale formatı :  https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24573


Telif Hakkı Devir Formu

1) Türkçe Telif Hakkı Devir Formu : https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24574

2) İngilizce Telif Hakkı Devir Formu: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/26221

3) Fransızca Telif Hakkı Devir Formu:  https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/26222


Yazarlık Katkısı ve Çıkar Çatışması Formu

1) Türkçe Yazarlık Katkısı ve Çıkar Çatışması Formu : https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/26223

2) İngilizce Yazarlık Katkısı ve Çıkar Çatışması Formu: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/26224

3) Fransızca Yazarlık Katkısı ve Çıkar Çatışması Formu: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/26225


Etik Onam Formu (Etik Kurul İzni Gerekliyse Etik Kurul Raporu Yüklenecektir. İzin gerekli olmayan çalışmalarda onam formu imzalanarak yüklenecektir.)

1) Türkçe Etik Onam Formu : https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/26226

2) İngilizce Etik Onam Formu: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/26227

3) Fransızca Etik Onam Formu: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/26228


Değerlendirme Sırasında Revizyon Sonrası Hakemlere Cevap Dosyası

1) Türkçe Hakemlere Cevap Dosyası : https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/27529

2) İngilizce Hakemlere Cevap Dosyası :  https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/27530

3) Fransızca Hakemlere Cevap Dosyası : https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/27529Son Güncelleme Zamanı: 2.08.2022 14:54:13

İzmir İktisat Dergisi
TR-DİZİN, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Harvard Hollis, Google Scholar, OAJI, SOBIAD, CiteFactor, OJOP, Araştırmax, WordCat, OpenAIRE, Base, IAD, Academindex
tarafından taranmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınevi Web Sitesi
https://kutuphane.deu.edu.tr/yayinevi/

Dergi İletişim Bilgileri Sayfası
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/contacts


İZMİR İKTİSAT DERGİSİ 2022 yılı 37. cilt 1. sayı ile birlikte sadece elektronik olarak yayınlanmaya başlamıştır.