Amaç ve Kapsam

İzmir İktisat Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi olarak yılda dört sayı olarak yayınlanan çok disiplinli, disiplinler arası hakemli, uluslararası ve çift-kör hakemli bilimsel bir dergidir.

Derginin ana hedefi ampirik ve/veya teorik araştırmalara, karşılaştırmalı çalışmalara ve vaka çalışmalarına dayanan iktisat, ekonometri, işletme, çalışma iktisadı, iş analitiği ve iş zekası, vergi uygulamaları ve mali iktisat, kamu yönetimi ve uluslararası siyaset alanlarında akademik çalışmaları yayınlamaktır.
Dergi bölgesel, ulusal ve uluslararası konu ve sorunlara değinen disiplinler arası, karşılaştırmalı ve uygulamalı yayınları öncelemektedir. Yazar/yazarların diğer alan ve disiplinlerden olan başvurularının değerlendirmeye alınıp alınmayacağı ön değerlendirme süreci sırasında editör tarafından kararlaştırılmaktadır.
Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Fransızca’dır.
Makale başvuruları akademik nitelik ve yöntemsel kalite temelinde değerlendirilmektedir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaşabilmesi amacıyla İzmir İktisat Dergisi açık erişimlidir.

...