Politikalar - Makale Geri Çekme ve Düzeltme

İzmir İktisat Dergisi yayım politikaları gereği, bir çalışma veya makalenin geri çekilmesi ve/veya makale içeriğinde düzeltme yapılması aşamasında yazar(lar)a ve yayın kuruluna düşen görev ve sorumluluklar aşağıda verilmiştir.


A. YAZARLARIN SORUMLUKLARI
A.1. Yazarların Makale Geri Çekme Sürecindeki Sorumlulukları
Yazar(lar)ın ilk gönderi, değerlendirme ve erken görünüm aşamasında olan veya yayımlanmış çalışmaları için bir yanlışı ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. İlk gönderi veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar), Geri Çekme Formu'nu ( https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/27396 ) doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini ije@deu.edu.tr adresi üzerinden e-posta aracılığıyla yayın kuruluna iletmekle yükümlüdür. Editör ve Yayın Kurulu,  "B.2. Yazarın Geri Çekme Talebine İlişkin Editör ve Yayın Kurulunun Sorumluklar" başlığı altında berlitilen süreçleri yürütür.

A.2. Yazarların Yayınlanmış Makaleyle İlgili Düzenleme Taleplerine İlişkin Sorumlulukları
Yazar(lar)ın yayımlanmış çalışmaları için bir yanlışı ya da hatayı fark etmesi durumunda, içerik düzeltme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Makalesinde düzeltme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar), Düzeltme Talep Formu'nu ( https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/27397 ) doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini ije@deu.edu.tr adresi üzerinden e-posta aracılığıyla yayın kuruluna iletmekle yükümlüdür. Editör ve Yaın Kurulu "B.3. Yazarın Düzeltme Talebine İlişkin Editör ve Yayın Kurulunun Sorumluklar" başlığı altında berlitilen süreçleri yürütür.    


B. EDİTÖR VE YAYIN KURULUNUN SORUMLUKLARI

B.1. Telif Hakkı ve Etik İhlal İle İlgili Sorumlukları

İzmir İkitisat Dergisi editörü ve yayın kurulu; yayınlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir çalışmaya ilişkin "Yayın Etiği Politikası" (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/page/10221) ve "Araştırma Etiği" (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/page/10222) sayfalarımızda detayları belirtilen yayın ve araştırma etiği politikalarına uymayan eylem ve durumlarda çalışmaya ilişkin bir soruşturma başlatma yükümlülüğü taşır. Yayın kurulu yapılan soruşturma sonucunda değerlendirme aşamasındaki çalışmada telif hakkı ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışmayı değerlendirmeden geri çeker ve tespit edilen durumları detaylı bir şekilde kaynak göstererek yazarlara iade eder. Yayın kurulu, yayımlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmada telif hakkı ihlali ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda, en geç 15 gün içerisinde aşağıdaki geri çekme ve bildiri işlemlerini gerçekleştirir. Etik ihlali tespit edilen çalışmanın;

1. Elektronik gösterimdeki başlığının başına “Geri Çekildi:” ibaresi eklenir.
2. Elektronik gösterimdeki Öz ve Tam Metin içerikleri yerine çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, detaylı kanıt kaynakları varsa yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayınlanır.
3. Dergi web sitesinin ana sayfasından geri çekme bildirimi ilan edilir.
4. Geri çekme tarihinden itibaren ilk yayınlanacak sayının elektronik ve basılı kopyasının içindekiler listesine “Geri Çekildi: Çalışma Başlığı” şeklinde eklenir, birinci sayfasından başlamak koşuluyla geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.
5. Yazar(lar)ın bağlı olduğu kuruluş(lar)a yukarıdaki geri çekme bildirimleri iletilir.
6. Yukarıda sıralanan geri çekme bildirimleri Derginin dizinlendiği kurum ve kuruluşlar ile Milli Kütüphane Başkanlığı'na dizin sistemleri ve kataloglara kaydedilmesi için iletilir.

Ayrıca yayım kurulu etik ihlalde bulunulan çalışma yazar(lar)ının daha önce yayınlanmış çalışmalarının yayım evlerine veya yayım kurullarına, yayımlanan çalışmaların geçerlik ve güvenilirliğini güvence altına almalarını veya geri çekmelerini önerebilir.

B.2. Yazarın Geri Çekme Talebine İlişkin Editör Ve Yayın Kurulunun Sorumluklar

B.2.1 Yayınlanma Öncesi Makelenin Geri Çekilmesi Talebine İlişkin Editör ve Yayın Kurulunun Sorumluklar

Yayın Kurulu yazar tarafından "A.1. Yazarların Makale Geri Çekme Sürecindeki Sorumlulukları" başlığında verilen usule uygun iletilen geri çekme bildirimini inceleyerek en geç 15 gün içerisinde yazar(lara) dönüş sağlar. Yayın kurulu tarafından telif hakları İzmir İktisat Dergisi’ne gönderim aşamasında devredilmiş çalışmaların geri çekme isteği onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.

B.2.2 Yayınlanmış Makalenin Geri Çekilmesi Talebine İlişkin Editör ve Yayın Kurulunun Sorumluklar

İzmir İktisat Dergisi Yayın Kurulu yazarlar tarafından "A.1. Yazarların Makale Geri Çekme Sürecindeki Sorumlulukları" başlığında verilen usule uygun iletilen geri çekme bildirimine ilişkin inceleme başlatır. Yayın kurulu yapılan değerlendirme sonucunda yayınlanmış çalışmanın geri çekme gerekçelerini haklı bulması durumunda çalışmayı aşağıdaki usullere uygun olarak geri çekme sürecini yürütür. Geri çekme bildiriminin incelenmesi sürecinde yayın kurulu uzman görüşü de alabilir. 

1. Elektronik ortam üzerinden erişilen çalışma başlığının önüne "Geri Çekildi:" ibaresi eklenir.
2. Elektronik ortam üzerinde yer alan Öz ve Tam Metin bağlantıları yerine çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, varsa yazarların bağlı olduğu kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayımlanır.
3. Dergi web sitesinin ana sayfasından geri çekme bildirimi ilan edilir.
4. Geri çekme tarihinden itibaren yayımlanacak ilk sayının elektronik ve basılı kopyasının içindekiler listesine "Geri Çekildi: Çalışma Başlığı" şeklinde eklenir, birinci sayfasından başlamak koşuluyla geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.
5. Yukarıda sıralanan geri çekme bildirimleri derginin dizinlendiği kurum ve kuruluşlar ile Milli Kütüphane Başkanlığı'na dizin sistemleri ve kataloglara kaydedilmesi için iletilir.
6. Yazar(lar)ın bağlı olduğu kuruluş(lar)a yukarıdaki geri çekme bildirimleri iletilir.

B.3. Yazarın Düzeltme Talebine İlişkin Editör ve Yayın Kurulunun Sorumluklar

Bir makalenin çevrimiçi yayınlanan versiyonu, nihai ve eksiksiz versiyon olarak kabul edilir. Bu sürümü düzeltmek mümkün olsa da politikamız, çok sınırlı durumlar dışında yayınlanan çalışmada düzeltme yapılmasına izin vermemektedir.

İzmir İktisat Dergisi Yayın Kurulu yazarlar tarafından "A.2. Yazarların Yayınlanmış Makaleyle İlgili Düzenleme Taleplerine İlişkin Sorumlulukları" başlığında verilen usule uygun iletilen düzeltme talebini inceleyerek ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurarak aşağıdaki işlemleri yürütür.

Çalışmada, bilimsel doğrulukla ilgili ciddi bir hata varsa veya yazar ve derginin itibarının etkilenmesi durumunda bir düzeltme yayınlanabilir. 

Düzeltmenin yapılması yayın kurulunca uygun görülmesi durumunda düzeltilmiş makale izleyen sayılarda "Düzeltilmiş Makaleler" bölümü altında yayınlanır.


Son Güncelleme Zamanı: 2.02.2023 14:31:13

İzmir İktisat Dergisi
TR-DİZİN, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Harvard Hollis, Google Scholar, OAJI, SOBIAD, CiteFactor, OJOP, Araştırmax, WordCat, OpenAIRE, Base, IAD, Academindex
tarafından taranmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınevi Web Sitesi
https://kutuphane.deu.edu.tr/yayinevi/

Dergi İletişim Bilgileri Sayfası
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/contacts


İZMİR İKTİSAT DERGİSİ 2022 yılı 37. cilt 1. sayı ile birlikte sadece elektronik olarak yayınlanmaya başlamıştır.