Hakkında

İZMİR İKTİSAT DERGİSİ 2022 yılı 37. cilt 1. sayı ile birlikte sadece elektronik olarak yayınlanmaya başlanmıştır.

İZMİR İKTİSAT DERGİSİ olarak yılda 4 sayı (İlk sayı Ocak-Şubat-Mart döneminde, ikinci sayı Nisan-Mayıs-Haziran döneminde, üçüncü sayı Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde, dördüncü sayı Ekim-Kasım-Aralık döneminde) olarak yayımlanmaktadır.
İzmir İktisat Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi olarak yılda dört sayı olarak yayınlanan çok disiplinli, disiplinler arası hakemli, uluslararası ve çift-kör hakemli bilimsel bir dergidir.
Derginin ana hedefi, ampirik ve/veya teorik araştırmalara, karşılaştırmalı çalışmalara ve vaka çalışmalarına dayanan iktisat, ekonometri, işletme, çalışma iktisadı, iş analitiği ve iş zekası, vergi uygulamaları ve mali iktisat, kamu yönetimi ve uluslararası siyaset alanlarında akademik çalışmaları yayınlamaktır.
■ 1986 ile 1997 Yılları Arası Sayılarımıza https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/page/12990  adresinden,
■ 1998 yılı sonrası sayılarımıza https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/archive adresi üzerinden ulaşmak mümkündür.
Son Güncelleme Zamanı: 9.05.2024 22:26:15

İzmir İktisat Dergisi
TR-DİZİN, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Harvard Hollis, Google Scholar, OAJI, SOBIAD, CiteFactor, OJOP, Araştırmax, WordCat, OpenAIRE, Base, IAD, Academindex
tarafından taranmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınevi Web Sitesi
https://kutuphane.deu.edu.tr/yayinevi/

Dergi İletişim Bilgileri Sayfası
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/contacts


İZMİR İKTİSAT DERGİSİ 2022 yılı 37. cilt 1. sayı ile birlikte sadece elektronik olarak yayınlanmaya başlamıştır.