Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2528-9942 | e-ISSN 2149-8377 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | www.ekonomikarastirmalar.org


Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

ISSN 2528-9942 | e-ISSN 2149-8377 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | www.ekonomikarastirmalar.org