Year 2018, Volume 16, Issue 4, Pages 151 - 157 2018-12-26

DİRENÇ EGZERSİZLERİ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ
ACUTE EFFECT OF WATER INTAKE DURING RESISTANCE EXERCISES ON HEMOGRAM

Murat Kasap [1] , İbrahim Erdemir [2] , Recep Fatih Kayhan [3]

47 155

Bu çalışmanın amacı, su içerek ve su içmeden yapılan direnç egzersizinin hemogram (lökosit, eritrosit ve trombosit) değerleri üzerine etkilerini belirlemektir. Çalışmaya 20-23 yaş arası on erkek üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar daha önce belirlenen beş farklı direnç egzersizini (3 set 8RM) yapmışlardır. Eğitim programı sırasında, ilk haftada su tüketmeyerek, ikinci haftada su tüketerek direnç egzersizleri yapmışlardır. (Egzersiz öncesi ve egzersiz günlerinde rutin gıda ve sıvı alımı sağlanmış, sadece ilk hafta ki egzersiz sırasında sıvı alım kısıtlaması uygulanmıştır) Katılımcıların Hemogram (Eritrosit, Lökosit ve Trombosit) ölçümleri egzersizden önce ve sonra yapılmıştır. Elde edilen veriler p<0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Su almadan ve su alarak yapılan aynı direnç egzersizinin hemogram parametreleri üzerindeki etkisini incelediğimizde; Lökosit alt gruplarından su alınarak yapılan egzersiz ön-test son-test değerleri arasında Lymph% değerinde p<0,02 anlamlı bir azalma, Gran % değerinde p<0,04 anlamlı bir artış tespit edilmiştir. Su almadan ve su alarak yapılan aynı direnç egzersizinin Eritrosit alt gruplarından su almadan yapılan egzersiz ön-test son-test değerleri arasında RBC p<0,01 anlamlı azalma, HGB ve HCT değerlerinde p<0,02 anlamlı azalma görülmektedir. Aynı alt grupların (RBC, HGB, HCT) su alınarak yapılan egzersiz ön-test son-test değerleri arasında p<0,01 anlamlı azalma tespit edilmiştir. Su almadan ve su alarak yapılan aynı direnç egzersizinin Trombosit alt gruplarından su almadan yapılan egzersiz ön-test son-test değerleri arasında PDW % değerinde p<0,04 anlamlı azalma görülmüştür. Diğer alt gruplardaki parametre değerlerinde herhangi istatistiksel anlamlı değişim tespit edilmemiştir. İki farklı yöntemde yapılan direnç egzersizi Leucocyte, Erythrocyte, Thrombocyte değerlerinin (su alınmadan) ön-test/son-test (su alarak) ön-test/son-test fark karşılaştırmasında istatistiksel anlamlılık tespit edilmemiştir.


The aim of this study is to determine the effects of exercises done by drinking water and not drinking water during resistance training on hemogram (leukocyte, erythrocyte, and thrombocyte). 10 male university students aged between 20 and 23 participated in the study. The participants did five different resistance exercises (3 sets 8 RM) previously determined. During the training program, they did resistance exercises by not consuming water in the first week and consuming water in the second week. (Pre-exercise and exercise days routine food and fluid intake was maintained, fluid intake restriction was applied only during exercise) The participants’ Hemogram (Erythrocyte, Leukocyte and Thrombocyte) measurements were made before and after the exercise. The obtained data were tested at p<0.05 significance level. A significant decrease in Lymph% and a significant decrease in p<0.02 in Gran% were found among exercise pre-test post-test values by taking water from sub leukocyte subgroups. A significant decrease in RBC p<0.01 and a significant decrease in HGB and HCT values of p<0.02 were observed between exercise pre-test post-test values without water intake and water intake of erythrocyte subgroups of the same resistance exercise. A significant decrease in p <0.00 was also found between the exercise pre-test post-test values of the same subgroups (RBC, HGB, HCT). A significant reduction in PDW% value of p<0.04 was observed between the exercise pre-test post-test values of the same resistance exercise without water intake and without taking water from platelet subgroups of the same resistance exercise. No statistically significant change was detected in the parameter values in the other subgroups. The exercise done without water intake; a significant difference was found in the parameters of Thrombocyte and Erythrocyte. However, no statistically significant difference was found in the parameters of Leukocyte. The exercise done with water intake; a significant difference was found in the parameters of Leukocyte and Erythrocyte. However, no statistically significant difference was found in the parameters of Thrombocyte.

 • Armstrong, L. E., Johnson, E. C., McKenzie, A. L., Ellis, L. A., & Williamson, K. H. (2016). Endurance Cyclist Fluid Intake, Hydration Status, Thirst, and Thermal Sensations: Gender Differences. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 26, 161-167.
 • Boone, C., Hoffman, J., Gonzalez, A., Jajtner, A., Townsend, J., Baker, K., Stout, J. (2016). Changes in Plasma Aldosterone and Electrolytes Following High-Volume and High-Intensity Resistance Exercise Protocols in Trained Men. Journal of Strength and Conditioning Research, 30(7), 1917-1923.
 • Çamkerten, D. (2016). Elit güreşcilerde su ilavesinin bazı hematolojik parametrelere etkisi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Costa, RJ, Teixeira, A, Rama, L, Swancot, AJ, Hardy, L, Lee, B, et al. (2013). Water and sodium intake habits and status of ultra-endurance runners during a multi-stage. Nutr J 12(1):13.
 • Eliöz, M. (2012). Hematological Parameters of Elite Female Wrestlers and Sedentary College Students. Middle-East Journal of Scientific Research, 12(8), 1102-1106.
 • Erdemir, İ. (2013). The comparison of blood parameters between morning and evening exercise. European Journal of Experimental Biology, 3(1), 559-563.
 • Erdemir, İ., Okmen, A., & Savucu, Y. (2013). Effects of 6 months of training prior to a major competition on hematological and biochemical parameters in young elite judoka. Australian Journal of Basic Applied Sciences, 7(13), 257-263.
 • Ergun, N., & Baltacı, G. (2015). Spor yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon prensipleri. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu.
 • Ghanbari-Niaki, A., & Tayebi, S. (2013). Effects of a low-intensity circuit resistance exercise session on some hematological parameters of male college students. Annals of Applied Sport Science, 1(1), 6-11.
 • Günay M, Tamer, K., Cicioğlu, İ. (2006). Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Kitabevi, Baran Ofset, Ankara. 219,225,227.
 • Karacabey K, Peker İ., Paşaoğlu A. (2004). Voleybolcularda farklı egzersiz uygulamalarının acth kortizol insilün ve glikoz metabolizması üzerine etkileri. Spor ve Tıp Dergisi. Logos Yayınevi, 12(1), 7-12.
 • Kayhan, R. F. (2014). Farklı kuvvet antrenmanlarının kreatin kinaz enzim aktivitesi ve kan parametrelerine etkisi. Yüksek Lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Kırbaş, S., Tetik, S., Aaykora, E., & Duran, B. (2015). An Examination of the Impact of Regular Exercise Participation on Blood Platelet Parameters. World Journal of Medical Sciences, 12(2), 79-82.
 • Koç, H., A. Tekin, A. Öztürk, R. Saraymen, K. Gökdemir & M. Eliöz (2012). The effect of acute exercises on blood hematological parameters in handball players. African Journal of Microbiology Research, 6(9): 2027-2032.
 • Noakes, T, Goodwin, N, Rayner, B, Branken, T, Taylor, R. (1985). Water intoxication a possible complication during endurance exercise. Med Sci Sports Exerc 17(3):370–375.
 • O’Neal, E. K., Caufield, C. R., Lowe, J. B., Stevenson, M. C., Davis, B. A., & Thigpen, L. K. (2014). 24-h Fluid Kinetics and Perception of Sweat Losses Following a 1-h Run in a Temperate Environment. Nutrients, 6(1), 37-49.
 • Patlar, S. & Keskin, E. (2007). The effects of glycerol supplement on various hematologic parameters in sedentaries and the athletes who exercise regularly, Exerc. J., 1(1) :22-35.
 • Pecanha, T., Paula-Ribeiro, M., Campana-Rezende, E., Bartels, R., Marins, J., & Lima, J. (2014). Water intake accelerates parasympathetic reactivation after high-intensity exercise. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 24(5), 489 -496.
 • Peters, J. C., Beck, J., Cardel, M., Wyatt, H. R., Foster, G. D., Pan, Z. & Hill, J. O. (2016). The effects of water and non‐nutritive sweetened beverages on weight loss and weight maintenance. A randomized clinical trial. Obesity, 24(2), 297-304.
 • Sadeghi, E., Omidi, M., Yousefi, M., & Rahimi, A. (2014). The Impact of One Aerobic and Resistance Training Session on Some Hematological Responses Of Non-Athlete Women. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4(4), 2667-2672.
 • Soslu, R., Eyüboğlu, E., Çuvalcioğlu, İ. C., & Özkan, A. (2017). Kadın basketbolcularda bazı kan parametrelerinin ve morfolojik değişkenlerin üst ekstremiteden elde edilen bazı performans değerlerine etkisi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3(Special Issue 2), 347-353.
 • Şen, E. (2017). Egzersiz Fizyolojisi Ve Egzersiz Testleri. Bulletin of Thoracic Surgery/Toraks Cerrahisi Bülteni, 10(1).
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4740-7118
Author: Murat Kasap
Institution: Uludag University, Faculty of Sports Sciences
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5279-6907
Author: İbrahim Erdemir (Primary Author)
Institution: Balikesir Üniversity, School of Physical Education & Sports
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1022-2892
Author: Recep Fatih Kayhan
Institution: Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Sports Sciences
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 26, 2018

Bibtex @research article { spormetre462949, journal = {SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-284X}, address = {Ankara University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {151 - 157}, doi = {}, title = {DİRENÇ EGZERSİZLERİ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Kasap, Murat and Erdemir, İbrahim and Kayhan, Recep Fatih} }
APA Kasap, M , Erdemir, İ , Kayhan, R . (2018). DİRENÇ EGZERSİZLERİ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (4), 151-157. Retrieved from http://dergipark.org.tr/spormetre/issue/40788/462949
MLA Kasap, M , Erdemir, İ , Kayhan, R . "DİRENÇ EGZERSİZLERİ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 (2018): 151-157 <http://dergipark.org.tr/spormetre/issue/40788/462949>
Chicago Kasap, M , Erdemir, İ , Kayhan, R . "DİRENÇ EGZERSİZLERİ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 (2018): 151-157
RIS TY - JOUR T1 - DİRENÇ EGZERSİZLERİ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ AU - Murat Kasap , İbrahim Erdemir , Recep Fatih Kayhan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 157 VL - 16 IS - 4 SN - 1304-284X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi DİRENÇ EGZERSİZLERİ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ %A Murat Kasap , İbrahim Erdemir , Recep Fatih Kayhan %T DİRENÇ EGZERSİZLERİ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ %D 2018 %J SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P 1304-284X- %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD Kasap, Murat , Erdemir, İbrahim , Kayhan, Recep Fatih . "DİRENÇ EGZERSİZLERİ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 / 4 (December 2018): 151-157.
AMA Kasap M , Erdemir İ , Kayhan R . DİRENÇ EGZERSİZLERİ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 16(4): 151-157.
Vancouver Kasap M , Erdemir İ , Kayhan R . DİRENÇ EGZERSİZLERİ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 16(4): 157-151.