ISSN: 1304-284X
e-ISSN: 2717-6347
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

 • Güncellenen yazım kurallarını okuyunuz ve sisteme girdiğiniz bilgileri kontrol ediniz.
 • Editörlük, hatalı giriş yapılan ya da yazım kurallarına uymayan makalelere ret verecektir.
 • Editörlük tarafından kontrolü tamamlanmış makalelerin hakem süreci başlayacaktır.
 • Makale gönderiminde "iThenticate" belgesi zorunludur (En fazla %10 olmalı).
 • Editörlük, makalelerin yayımlanma zamanında ve sırasında değişiklik yapabilir.
 • Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik Kurulu olmayan makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • SPORMETRE 2018 yılı 16/3 Eylül sayısı için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız
  http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=17&sayi_id=2288&makale_id=2380
 • Daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuş, özeti-geniş özeti basılmış ya da herhangi bir tezden üretilmiş yayınlarda yazarın bunu mutlaka hem sisteme yüklerken editöre not kısmında belirtmesi gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir eksiklikten dolayı dergi sorumlu tutulamaz. Ayrıca daha önce herhangi bir yerde sunulmuş ve tam metin bildiri olarak yayınlanmış olan çalışmaların makaleye çevrilerek dergimizde yayımlanması için gönderilmesi uygun görülmemektedir. Bu şekilde bir çalışma hakemlik süreçleri tamamlansa bile reddedilir.
 • Not: Dergimizin şablonu değişmiştir. Örnek Şablon formlar kısmında yer almaktadır. Lütfen makalenizi bu forma göre düzenleyiniz. 

2021 - Cilt: 19 Sayı: 3

SPORMETRE
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
THE JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES