ISSN: 1304-284X
e-ISSN: 2717-6347
Başlangıç: 2003
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi


  • Örnek Şablon formlar kısmında yer almaktadır. Lütfen makalenizi bu forma göre düzenleyiniz.
  • 2023 yılı itibariyle Dergi Yazım Kuralları APA 7'ye göre güncellenmiştir.
  • Dergimize gönderilen makalelerin tüm süreçleri yönergemizde belirtildiği şekilde ilerlemektedir. Dergimizin yönergesine ulaşmak için tıklayınız.
  • Güncellenen yazım kurallarını okuyunuz ve sisteme girdiğiniz bilgileri kontrol ediniz.
  • Editörlük, hatalı giriş yapılan ya da yazım kurallarına uymayan makalelere ret verecektir.
  • Editörlük tarafından kontrolü tamamlanmış makalelerin hakem süreci başlayacaktır.
  • Makale gönderiminde "iThenticate" belgesi zorunludur (En fazla %10 olmalı).
  • Editörlük, makalelerin yayımlanma zamanında ve sırasında değişiklik yapabilir.
  • Etik Kurulu olmayan makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  • Daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuş, özeti-geniş özeti basılmış ya da herhangi bir tezden üretilmiş yayınlarda yazarın bunu mutlaka sisteme yüklerken editöre not kısmında belirtmesi gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir eksiklikten dolayı dergi sorumlu tutulamaz. Ayrıca daha önce herhangi bir yerde sunulmuş ve tam metin bildiri olarak yayınlanmış olan çalışmaların makaleye çevrilerek dergimizde yayımlanması için gönderilmesi uygun görülmemektedir. Bu şekilde bir çalışma hakemlik süreçleri tamamlansa bile reddedilir.

2023 - Cilt: 21 Sayı: 4


Flag Counter