Year 2018, Volume 16, Issue 4, Pages 246 - 255 2018-12-26

FITNESS MERKEZLERİNİN İŞLETMECİLİK SORUNLARI VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI: ANKARA İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Seçkin Doğaner [1] , Mehmet Kaplan [2] , Oğuz Özbek [3]

77 200

Araştırmada, spor endüstrisi içerisinde yer alan fitness merkezlerinin güncel sorunlarının ve geleceğe yönelik işletme planlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma tekniği ve bu tekniğe ait durum çalışması deseni tercih edilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Formda, demografik bilgilerin dışında 12 adet soru bulunmaktadır. Araştırma grubu, Ankara ilinde ve en az 5 yıllık işletme geçmişine sahip fitness merkezlerinde yönetim kademesinde görev yapan 13 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmişlerdir. Formlardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler sistematik bir biçimde betimlenmiş daha sonra neden – sonuç ilişkilerini belirleyen kodlar oluşturularak, belirli temalar altında sınıflandırılmıştır.  Verilerin geçerliğini ve güvenirliğini saptamak için sorulardaki, duygu ve düşünceler ile arasındaki anlam ilişkilerine bakılmış ve Spor Bilimleri alanında çalışan üç uzmanın görüşlerine başvurularak, değerlendirilme yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, en çok karşılaşılan sorun finansaldır. Buna bağlı olarak malzeme yenilenmesi, rekabet ortamı ve yerel denetimlerin getirdiği yükümlülükler ise, yöneticiler tarafından belirtilen diğer sorunlar olarak görülmüştür. Yöneticiler bu sorunları aşabilmek için çeşitli reklam ve kampanya hizmetlerinden faydalandıklarını belirterek, kalite artırımı yoluna gittiklerinden bahsetmişlerdir. Ayrıca yöneticiler, alanında uzman, kaliteli ve yenilikçi bir ekipten oluşan işletmenin her zaman en önemli hedefleri olduğunu belirtmişlerdir. Yöneticiler ayrıca bu tip işletmelerde tecrübe, özveri ve nitelikli iş yapmanın çok önemli olduğunu belirtmiş ve teşvik olmadan işletmelerin zorda kalacağını vurgulamışlardır. Sonuç olarak, yöneticilerin rakipleri ile mücadele edebilmek, ekonomik olarak güçlenmek ve tanınmış bir işletme olabilmek için, yaratıcı endüstriler teorisinde bahsedilen yenilikçi fikirleri, kendi işletmelerinde uygulamaya çalıştıkları ve bu yönde rekabet içeren bir çaba harcadıkları tespit edilmiştir. 

Fitness, Yönetici, yaratıcı endüstri
 • Afthinos, Y., Theodorakis, N. D., & Nassis, P. (2005). Customers’ expectations of service in Greek fitness centers: Gender, age, type of sport center, and motivation differences. Managing Service Quality: An International Journal, 15(3), 245-258.
 • Andreasson, J., & Johansson, T. (2014). The fitness revolution. Historical transformations in the global gym and fitness culture. Sport science review, 23(3-4), 91-111.
 • Argan, M. (2007). Eğlence Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Brown K, Bradley L, Lingard H, Townsend K, Ling S (2011), Labouring for leisure? Achieving work-life balance through compressed working weeks, Annals of Leisure Research, 14: 43-59.
 • Brown, T. C., Volberding, J., Baghurst, T., & Sellers, J. (2017). Comparing current fitness center members’ perceptions of the motivational climate with non-members. Global health promotion, 24(1), 5-13.
 • Cunningham, S. (2002). From cultural to creative industries: theory, industry and policy implications. Media International Australia incorporating Culture and Policy, 102(1), 54-65.
 • Çimen, Z., & Gürbüz, B. (2007). “Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi”, Alp Yayınevi, Ankara
 • Çimen, Z., Sarol, H., & Gürbüz, B. Öncü, E. (2016). “A Scale for Measuring Loyalty in Sport Services: A Relability and Validity Study”, Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 10(3), 395-404.
 • Da Silva, E. C., & Las Casas, A. L. (2017). Sport fans as consumers: An approach to sport marketing. British Journal of Marketing Studies, 5(4), 36-48.
 • Dimmock, J. A., Hallett, B. E., & Grove, R. J. (2009). Attitudes toward overweight individuals among fitness center employees: An examination of contextual effects. Research Quarterly for Exercise and Sport, 80(3), 641-647.
 • Emir, E., Öncü, E., & Gürbüz, B. (2012). Rekreatif Etkinliklere Katılımın Önündeki Engellerin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Örneği Examination of Constraints to Leisure Activities in Turkish University Students. Journal of Human Sciences, 14(4), 3895-3904.
 • Ferrand, A., Robinson, L., & Valette-Florence, P. (2010). The intention-to-repurchase paradox: A case of the health and fitness industry. Journal of Sport Management, 24(1), 83-105.
 • Flew, T. & Cunningham, S. (2010). Creative industries after the first decade of debate. The information society, 26(2), 113-123.
 • Galloway, S. & Dunlop, S. (2007). A critique of definitions of the cultural and creative industries in public policy. International journal of cultural policy, 13(1), 17-31.
 • Garcia-Fernandez, J., Bernal-Garcia, A., Fernandez-Gavira, J., & Velez-Colon, L. (2014). Analysis of existing literature on management and marketing of the fitness centre industry. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 36(3), 75-91.
 • Gray, S. E., Keyzer, P., Norton, K., Dietrich, J., Sekendiz, B., Coyle, I., & Finch, C. F. (2015). The role of equipment, the physical environment and training practices in customer safety within fitness facilities: The perspectives of fitness industry employees. Journal of Fitness Research, 4(2), 26.
 • Gürbüz, B., & Henderson, K. (2013). Exploring the meanings of leisure among Turkish university students. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 15(4), 927-957.
 • Gürbüz, B., Lam, E. T. C. & Koçak, S. (2012). ”Comparison of Members’ Expectations and Perceptions of Service Quality in Health-Fitness Clubs with respect to Demographic Variables”, International Journal of Sport Management, 13 (1), 1-22.
 • Hooker, S. A., Wooldridge, J. S., Ross, K. M., & Masters, K. S. (2018). Do Monetary Incentives Increase Fitness Center Utilization? It Depends. American Journal of Health Promotion, 32(3), 606-612.
 • Koçak, F. (2017a). Leisure Constraints And Facilitators: Perspectives From Turkey. European Journal of Physical Education and Sport Science.
 • Koçak, F. (2017b). The Relationship Between Leisure Constraints, Constraint Negotiation Strategies and Facilitators with Recreational Sport Activity Participation of College Students. College Student Journal, 51(4), 491-497.
 • Kumartaşlı, M., & Atabaş, E. (2015). Spor Merkezi Fitness Salonunu Kullanan Bireylerin Beklentilerinin Değerlendirilmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 2(Special Issue 1), 898-904.
 • Lin, J. Y. C., Wang, E. S. T., & Cheng, J. M. S. (2007). The relationship between extroversion and leisure motivation: Evidence from fitness center participation. Social Behavior and Personality: an international journal, 35(10), 1317-1322. Macintosh, E., & Doherty, A. (2007). Reframing the service environment in the fitness industry. Managing Leisure, 12(4), 273-289.
 • Ong, D. L. T., & Yap, W. X. (2017). The impact of fitness center servicescape on individual behavior: The mediating role of emotional response. Journal of Global Sport Management, 2(2), 128-142.
 • Parviainen, J. (2011). The standardization process of movement in the fitness industry: The experience design of Les Mills choreographies. European Journal of Cultural Studies, 14(5), 526-541.
 • Ratten, V. (2016). The dynamics of sport marketing: Suggestions for marketing intelligence and planning. Marketing Intelligence & Planning, 34(2), 162-168.
 • Surujlal, J., & Dhurup, M. (2012). Establishing and maintaining customer relationships in commercial health and fitness centers in South Africa. International Journal of Trade, Economics and Finance, 3(1), 14.
 • Tsai, Y. (2011). Relationship between organizational culture, leadership behavior and job satisfaction. BMC health services research, 11(1), 98.
 • Tüfekçi, K., Nurhan Papatya, Gürcan Papatya (2014), The Effect of Brand Culture on the Capability to Create Brand Identity under Sports Marketing Intelligence: A Practice in Football Base Associations of Western Mediterranean Region, American International Journal of Social Science, 3(2), 191-202.
 • Wang, J., & Lv, B. (2018). Big data analysis and research on consumption demand of sports fitness leisure activities. Cluster Computing, 1-10.
 • Yahşi, Ü., & Özbek, O. (2016). Ministry of Youth and Sports’ staff perception of the organizational climate and organizational creativity Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimi algıları ile örgütsel yaratıcılık düzeyi. Journal of Human Sciences, 13(3), 6139-6153.
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara 2013.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9475-8338
Author: Seçkin Doğaner (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Kaplan
Institution: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU

Author: Oğuz Özbek

Dates

Publication Date: December 26, 2018

Bibtex @research article { spormetre498487, journal = {SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-284X}, address = {Ankara University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {246 - 255}, doi = {}, title = {FITNESS MERKEZLERİNİN İŞLETMECİLİK SORUNLARI VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI: ANKARA İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Doğaner, Seçkin and Kaplan, Mehmet and Özbek, Oğuz} }
APA Doğaner, S , Kaplan, M , Özbek, O . (2018). FITNESS MERKEZLERİNİN İŞLETMECİLİK SORUNLARI VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI: ANKARA İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (4), 246-255. Retrieved from http://dergipark.org.tr/spormetre/issue/40788/498487
MLA Doğaner, S , Kaplan, M , Özbek, O . "FITNESS MERKEZLERİNİN İŞLETMECİLİK SORUNLARI VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI: ANKARA İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 (2018): 246-255 <http://dergipark.org.tr/spormetre/issue/40788/498487>
Chicago Doğaner, S , Kaplan, M , Özbek, O . "FITNESS MERKEZLERİNİN İŞLETMECİLİK SORUNLARI VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI: ANKARA İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 (2018): 246-255
RIS TY - JOUR T1 - FITNESS MERKEZLERİNİN İŞLETMECİLİK SORUNLARI VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI: ANKARA İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA AU - Seçkin Doğaner , Mehmet Kaplan , Oğuz Özbek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 246 EP - 255 VL - 16 IS - 4 SN - 1304-284X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi FITNESS MERKEZLERİNİN İŞLETMECİLİK SORUNLARI VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI: ANKARA İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %A Seçkin Doğaner , Mehmet Kaplan , Oğuz Özbek %T FITNESS MERKEZLERİNİN İŞLETMECİLİK SORUNLARI VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI: ANKARA İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P 1304-284X- %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD Doğaner, Seçkin , Kaplan, Mehmet , Özbek, Oğuz . "FITNESS MERKEZLERİNİN İŞLETMECİLİK SORUNLARI VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI: ANKARA İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 / 4 (December 2018): 246-255.
AMA Doğaner S , Kaplan M , Özbek O . FITNESS MERKEZLERİNİN İŞLETMECİLİK SORUNLARI VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI: ANKARA İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 16(4): 246-255.
Vancouver Doğaner S , Kaplan M , Özbek O . FITNESS MERKEZLERİNİN İŞLETMECİLİK SORUNLARI VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI: ANKARA İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 16(4): 255-246.