Year 2018, Volume 8, Issue 4, Pages 265 - 285 2018-12-29

Kültürel-Tarihsel Kuram’a Göre “ – Mış Gibi Oyunlar”: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğilimlerinin İncelenmesi
“Make-Believe Play” According to Cultural- Historical Theory: Investigating Tendencies of Preschool Teachers

Sadiye KELEŞ [1] , Özlem YURT [2] , Adalet KANDIR [3]

35 208

Eğitim ortamında hatırlatıcıları, ipuçlarını ve dışsal desteği sunan birçok bağlamsal faktör bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz bu bağlamsal faktörlerin başında öğretmenler, çocuklar ve fiziksel çevre gelmektedir. Bu açıdan önemli bir bağlamsal aktör olan öğretmenlerin, çocukların -mış gibi oyunları sırasındaki konuşmalarının, davranışlarının ve üstlendikleri rollerin çeşitlilik gösterdiği bazı araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının –mış gibi oyunları sırasında öğretmen davranışlarının incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen çerçevesinde kurgulanmıştır. Çalışma grubu ise maksimum çeşitlilik örneklemesi temelinde oluşturulmuştur. Bu doğrultuda meslek yılları ve görev yerleri çeşitlilik gösteren gönüllü 20 okul öncesi öğretmeni çalışmaya dahil olmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuş 9 adet hipotetik senaryo kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi ve frekans analizi kullanılmıştır. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğunun –mış gibi oyunlardaki imgesel durumlara ve dolaylı kurallara ilişkin durumlarda oyunu sürdürme yaklaşımı sergiledikleri; rol almaya ilişkin durumlarda ise oyuna müdahele yaklaşımı sergiledikleri tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, cinsiyet ikilileri ve öğretmenlerin oyun felsefesi geliştirmeleri temelinde tartışılmıştır.

There are a lot of contextual factors presenting reminders, clues and external supports in educational settings. Undoubtedly, teachers, children and physical environment are the leading contextual factors. In this respect, it has been proven by some researches that teachers vary in their speech, behaviors and roles during plays. The aim of the study is to investigate behaviors of teachers during make-believe plays of preschool children. The study was established within the frame of phenomenological design out of qualitative research methods. Study group is constituted on the basis of maximum variation sampling method. 20 volunteer preschool teachers participated in the study. Nine hypothetical scenarios developed by researchers were used as the data collection tool. Content analysis and frequency analysis was used. It was found that most of the teachers have a tendency to maintain the play in situations related to imaginary situations or in embedded rule conditions while they have a tendency to interfere with the play in situations related to taking a role.

  • Smirnova, E. O. (2011). Character toys as psychological tools. International Journal of Early Years Education, 19(1), 35-43. https://doi.org/10.1080/09669760.2011.570998.
  • Meacham, S., Vukelich, C., Han, M., & Buell, M. (2014). Preschool teachers’ questioning in sociodramatic play. Early Childhood Research Quarterly, 29(4), 562-573.
  • Cemore, J. J., & Herwig, J. E. (2005). Delay of gratification and make-believe play of preschoolers. Journal of Research in Childhood Education, 19 (3), 251-266. https://doi.org/10.1080/02568540509595069.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3552-363X
Author: Sadiye KELEŞ (Primary Author)
Institution: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6851-9974
Author: Özlem YURT
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9917-2587
Author: Adalet KANDIR
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { suje476616, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {265 - 285}, doi = {10.19126/suje.476616}, title = {Kültürel-Tarihsel Kuram’a Göre “ – Mış Gibi Oyunlar”: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğilimlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KELEŞ, Sadiye and YURT, Özlem and KANDIR, Adalet} }
APA KELEŞ, S , YURT, Ö , KANDIR, A . (2018). Kültürel-Tarihsel Kuram’a Göre “ – Mış Gibi Oyunlar”: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğilimlerinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8 (4), 265-285. DOI: 10.19126/suje.476616
MLA KELEŞ, S , YURT, Ö , KANDIR, A . "Kültürel-Tarihsel Kuram’a Göre “ – Mış Gibi Oyunlar”: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğilimlerinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 265-285 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/40218/476616>
Chicago KELEŞ, S , YURT, Ö , KANDIR, A . "Kültürel-Tarihsel Kuram’a Göre “ – Mış Gibi Oyunlar”: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğilimlerinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 265-285
RIS TY - JOUR T1 - Kültürel-Tarihsel Kuram’a Göre “ – Mış Gibi Oyunlar”: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğilimlerinin İncelenmesi AU - Sadiye KELEŞ , Özlem YURT , Adalet KANDIR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.476616 DO - 10.19126/suje.476616 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 285 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.476616 UR - https://doi.org/10.19126/suje.476616 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Kültürel-Tarihsel Kuram’a Göre “ – Mış Gibi Oyunlar”: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğilimlerinin İncelenmesi %A Sadiye KELEŞ , Özlem YURT , Adalet KANDIR %T Kültürel-Tarihsel Kuram’a Göre “ – Mış Gibi Oyunlar”: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğilimlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 4 %R doi: 10.19126/suje.476616 %U 10.19126/suje.476616
ISNAD KELEŞ, Sadiye , YURT, Özlem , KANDIR, Adalet . "Kültürel-Tarihsel Kuram’a Göre “ – Mış Gibi Oyunlar”: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğilimlerinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 / 4 (December 2018): 265-285. https://doi.org/10.19126/suje.476616
AMA KELEŞ S , YURT Ö , KANDIR A . Kültürel-Tarihsel Kuram’a Göre “ – Mış Gibi Oyunlar”: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğilimlerinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 265-285.
Vancouver KELEŞ S , YURT Ö , KANDIR A . Kültürel-Tarihsel Kuram’a Göre “ – Mış Gibi Oyunlar”: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğilimlerinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 285-265.